PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | 74
Tytuł artykułu

Adamiecki, Hauswald, Rothert : w 100-lecie nauki organizacji i zarządzania w Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Czas upływa niepostrzeżenie. Giną w nim osiągnięcia, dezaktualizują się dążenia, niezauważone mijają rocznice. Ważne wydarzenia trzeba jednak przywracać pamięci następnych pokoleń. Dla nauki organizacji i zarządzania w Polsce taką datą, spągiem pokładu, od którego wszystko się zaczęło, był przełom wieku XIX i XX, a zwłaszcza po latach wskazywanie roku 1903. Tak w szczególności czynił nieformalny przywódca „polskiej szkoły organizacji" Karol Adamiecki, przypominając własne osiągnięcia, których początek umiejscawiał w tymże roku. W świadomości środowiska organizatorskiego ta informacja istnieje od lat 20. ubiegłego stulecia, gdy ukazywały się publikacje zarówno samego Adamieckiego (z 1924 i 1929 roku), jak i jego współpracowników, utrwalających symboliczny początek refleksji nad dokonaniami organizatorskimi na ziemiach polskich. Rozeszła się także poza granicami kraju. Nie zmieniło to jednak sytuacji w skali niewiedzy. Twórczość i dokonania Karola Adamieckiego pozostają nieznane. Poza wydawnictwami specjalistycznymi nie istnieje żaden podręcznik światowego zasięgu, który wymieniałby polskiego inżyniera i uczonego za współtwórcę nauki organizacji i zarządzania. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
74
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamiecki K.: Metoda wykreślna organizowania prac zbiorowych w walcowniach. „Przegląd Techniczny" 1909, nr 17, 18, 19, 20.
 • Adamiecki K.: Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej. „Przegląd Techniczny" 1924, nr 49, 52, 53.
 • Adamiecki K.: Krótki zarys historii rozwoju naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju w innych krajach. „Przegląd Organizacji", 1929, nr 5.
 • Adamiecki K.: O istocie naukowej organizacji. Nakładem Koła Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1938.
 • Adamiecki K.: O naukie organizacii. Izdatielstwo „Ekonomika", Moskwa 1972.
 • Adamiecki K.: O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1970; TNOiK, PWE, Warszawa 1985.
 • Akademia Nauk Technicznych 1920-1932. Warszawa 1932.
 • Concise Dictionary of American Biography. Charles Scribner's Sons, New York 1964.
 • Copley F. B.: Frederick W. Taylor father of scientific management. Harper and Brothers, New York-London 1923.
 • Czech A.: Aleksander Rothert - prekursor i kontynuator naukowej organizacji. TNOiK, Katowice 1984.
 • Czech A.: Adamieckiego koncepcja praw nauki organizacji i kierowania. „Prakseologia" 1990, nr 3-4.
 • Czy wiesz, kto to jest? Red. S. Łoza. Warszawa 1938.
 • Deutsche Biographische Enzyklopadie, Bd 3 i 4. K.G. Saur, Munchen-New Providence-London-Paris 1996.
 • Drzewiecki P.: Śp. prof. inż. Karol Adamiecki. „Przegląd Techniczny" 1933, nr 13.
 • Epstein I.: Z zagadnień teorii organizacji pracy. „Myśl Współczesna", maj 1949.
 • Guzicki S.: Dorobek polskiej nauki organizacji i kierownictwa. W: Materiały Pokonferencyjne z jubileuszowej Sesji Naukowej X lat Lubelskiego Oddziału. TNOiK, Lublin 1968.
 • Gwisziani Dż.: Organizacja i zarządzanie. KiW, Warszawa 1973.
 • Hauswald E.: Organizacja i zarząd przedsiębiorstw przemysłowych. „Czasopismo Techniczne" 1904, nr 6, 7, 8.
 • Hauswald E.: Zasady kształcenia techników. „Czasopismo Techniczne" 1910, nr 18.
 • Hauswald E.: Przemysł. Nakładem Gubrynowicza i Syna, Lwów 1926.
 • Hauswald E.: Karol Adamiecki, jego twórczość i metody. „Przegląd Organizacji" 1934, nr 2.
 • Hauswald E.: Twórczość i metody Karola Adamieckiego. Odbitka z „Czasopisma Technicznego", Lwów 1934.
 • Hauswald E.: Organizacja i zarząd. Nakładem Komisji Wydawniczej Kół Naukowych Studentów Politechniki Lwowskiej, Lwów 1935.
 • Huta Bankowa 1834 2004 monografia. Tekst: M. Miciński. Dąbrowa Górnicza 2004.
 • Jenks L.H.: Early Phases of Management Movement. „Administrative Science Quarterly" 1960, June.
 • Karłowska R.: Wspomnienia córki profesora Karola Adamieckiego o jego życiu. W: Materiały Pokonferencyjne z Jubileuszowej Sesji Naukowej X lat Oddziału Lubelskiego. TNOiK, Lublin 1968.
 • Le Chatelier H.: Filozofia systemu Taylora. INO, Warszawa 1926.
 • Martyniak Z.: Koryfeusz nauki organizacji. „Problemy Organizacji" 1971, nr 4.
 • Martyniak Z.: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1989, Warszawa 1993.
 • Martyniak Z.: Karol Adamiecki - prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu. „Przegląd Organizacji" 1995, nr 6.
 • Neue Deutsche Biographie. 4. Bd, Duncker & Humblot, Berlin 1957.
 • Nietyxa M.: W sprawie prowadzenia fabryki maszyn.„Przegląd Techniczny" 1910, nr 41, 43, 45, 47, 48, 49.
 • Nietyxa M.: Odpowiedź na artykuł P. A. Rotherta w sprawie prowadzenia fabryki maszyn. „Przegląd Techniczny" 1911, nr 51.
 • Nurkowski Z.: Bibliografia prac Aleksandra Rotherta. Prace z zakresu organizacji i zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988, nr 260.
 • Nurkowski Z: Wkład Aleksandra Rotherta w rozwój polskiej myśli organizatorskiej. Prace z zakresu organizacji i zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988, nr 260.
 • Orgelbranda encyklopedia powszechna, t. V. Warszawa 1899; t. XVIII, Warszawa 1912. Polski słownik biograficzny, t. XXVII. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 (Pollak Karol).
 • Polski słownik biograficzny, t. XXXI. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988-1989 (Rodziewicz-Bielewicz Antoni).
 • Politechnika Lwowska, jej stan obecny i perspektywy, Lwów 1932. Politechnika Warszawska 1915-1925. Księga Pamiątkowa pod red. Leona Staniewicza. Warszawa MCMXXV.
 • Ponikowska M.: Karol Adamiecki i Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa. „Przegląd Organizacji" 1948, nr 5.
 • Ponikowska M.: Karol Adamiecki zarys biograficzny. TNOiK, Warszawa 1949.
 • Popławski Z.: Politechnika Lwowska w latach 1844-1945. Rodowody katedr. Wykaz nauczycieli akademickich. Dziedzictwo. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 1999.
 • Przemówienie inż. P. Drzewieckiego. „Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Przemówienie prof. S. Biedrzyckiego. „Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Rothert A.: Aus der Praxis der Lagerverwaltung. „Technik und Wirtschaft", Dezember 1909.
 • Rothert A.: O wykonywaniu rysunków warsztatowych w fabrykach maszyn. „Czasopismo Techniczne" 1910, nr 1, 7, 8.
 • Rothert A.: Poglądy nowoczesne na urządzenia i organizację fabryki maszyn. „Przegląd Techniczny" 1910, nr 14, 15, 17, 19, 21, 23.
 • Rothert A.: Przyczynek do prowadzenia fabryki maszyn. „Przegląd Techniczny" 1911, nr 3.
 • Rothert A.: Podstawy kalkulacji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem fabryk maszyn. „Przegląd Techniczny" 1912, nr 8, 10.
 • Rothert A.: Przykład współczesnej organizacji fabryki maszyn z uwzględnieniem zasad Taylora. Odbitka z „Przeglądu Technicznego", Warszawa 1921.
 • Rothert A.: Biuro rozdzielcze. „Przegląd Organizacji" 1934, nr 6.
 • Róziewicz J.: Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918). Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
 • Rys biograficzny i działalność techniczno-naukowa śp. Prof. K. Adamieckiego. „Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Taylor F.W.: Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych, z przedmową A. Rotherta. Nakładem Kasy im. J. Mianowskiego, Warszawa 1913.
 • Taylor F.W.: Zarządzanie warsztatem wytwórczym. INO, Warszawa 1926.
 • The Golden Book of Management. Ed. by L. Urwick, Newman Neame, London 1956.
 • Thierry J..- Karol Adamiecki w piśmiennictwie rosyjskim. „Przegląd Organizacji" 1973, nr 2.
 • Webster's Biographical Dictionary. Merriam, Springfield, Mass. 1962.
 • Wielka encyklopedia powszechna, t. 4. PWN, Warszawa 1964; t. 10, Warszawa 1967.
 • 100 Jahre Betriebswirtschaftslehre in Deutschland 1898-1998. Hrsg. von M. Lingenfelder, F. Vahlen Verlag, Munchen 1999.
 • XXVII Sprawozdanie Wydziału Głównego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie za rok administracyjny 1903. Nakładem Towarzystwa, Lwów 1904.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189465

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.