PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 54 | nr 110 | 33--44
Tytuł artykułu

Przychody podatkowe w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej : aspekty dyskusyjne

Warianty tytułu
Revenues of Independent Public Health Care Units from the Tax Law Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Sprawozdania finansowe i deklaracje podatkowe w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, których celem jest ochrona i promocja zdrowia, powinny szanować rozwiązania wszystkich regulacji prawnych dotyczących działalności SP ZOZ. Biorąc pod uwagę ramy prawne działalności SP ZOZ, zasady ich rachunkowości finansowej i rachunku kosztów, specyfika dokumentacji i prezentacji zdarzeń, a także transakcji ekonomicznych stanowi punkt wyjścia dla poprawnych należności podatkowych. Artykuł podnosi sprawy związane z należnościami podatkowymi w SP ZOZ w przypadku nieodpłatnych świadczeń, środków z funduszy strukturalnych UE, grantów, darowizn składników majątku, umorzenia zobowiązań. Przedstawiono możliwość zwolnienia przychodu z obowiązku podatkowego SP ZOZ przy założeniu, że wymagania zdefiniowane przez ustawę mają miejsce (realizacja zadań statutowych z zakresu ochrony zdrowia oraz przekazanie zysków na cele statutowe). Podkreślona została uprzywilejowana pozycja SP ZOZ w relacji do innych płatników podatku dochodowego, jak również poświęcono uwagę praktycznym aspektom i możliwościom zastosowania rozwiązań wynikających z ustawy podatkowej.(abstrakt oryginalny)
EN
Financial statements and tax returns of Independent Public Health Care Units (SP ZOZ), which are intended to protect and promote health, should be prepared in compliance with the requirements of all legal regulations concerning SP ZOZ activities. Considering the legal framework of SP ZOZ activities, the principles of their financing and cost accounting, the specificity of documentation and presentation of events and economic transactions are the elements to be taken into account in developing correct tax solutions applying to this type of activity. The article raises issues related to the payment of taxes by SP ZOZ on non-charged benefits, appropriations from EU structural funds, grants, donations of assets, loans extended and depreciated. The article stresses the significance of the possibility of income tax exemption for SP ZOZ with the assumption that the requirements defined by the law are met (realization of statutory health protection objectives and assignation of revenues for statutory purposes). The privileged position of SP ZOZ in relation to other taxpayers is emphasized, and attention is paid to the practical aspects and implications of the solutions provided for by tax law. (original abstract)
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
33--44
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach
Bibliografia
 • Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 06.09.2007r., sygn. IP-BP3-423-54/07-2/AI.
 • Kulis L, Kulis M., Stylo W. (1999), Rachunek kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków.
 • Orliński R. (2006), Kwalifikowanie i rozliczanie kosztów pośrednich w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, pod red. Z. Messnera, t. 3, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Ostaszewski J., red (2008), Finanse, Difin, Warszawa, wyd. IV.
 • Pismo Ministra Finansów z dnia 10.03.2006 r., nr PB3/ GM-8213-12/06/144.
 • Postanowienie Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 17.05.2006 r., sygn. 1472/ROP1/423-108-156/06/MP.
 • Postanowienie Naczelnika Pomorskiego Urzędu Skarbowego z dnia 21.08.2007 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. DP/ 423-0093 /07/AK.
 • Postanowienie Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w sprawie interpretacji praw podatkowego z dnia 12.09.2006 r., sygn. PUS.I/423/54/06.
 • Postanowienie Urzędu Skarbowego w Zamościu w sprawie interpretacji prawa podatkowego z dnia 26.07.2006 r., sygn. PO 1-423/3/06.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22.12.1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 164, poz. 1194.
 • Stępniewski J., red. (2008), Praca zespołu badawczego UJ, Strategia, finanse i koszty szpitala, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 • Szewieczek A. (2006), Wpływ standardów postępowania medycznego na kształtowanie rozwiązań rachunkowości zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, pod red. Z. Messnera, t. 3, Akademii a Ekonomiczna w Katowicach, Katowice.
 • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15.04.2005r o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 78, poz. 684, zm. Dz.U. z 2007 r. Nr 158, paź. 1104.
 • Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości, tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. Nr 91, poz. 408, i późn. zm.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 03.12.1998 r., sygn. akt SA/Sz2425/98.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.12.1998 r., sygn. akt SA/Sz105/98.
 • Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30.06.2004 r., sygn. FSK 188/04. http://www.money.pl/archiwum/wiadomosci_agencyjne/pap/artykuł (dostęp w dniu: 2009.05.04).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189481

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.