PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 54 | nr 110 | 117--128
Tytuł artykułu

Przychody jako kategoria prawa bilansowego

Warianty tytułu
Incomes as a Category in the Accounting Law
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przychody są jedną z najważniejszych kategorii w działalności przedsiębiorstwa. Od ich wysokości często zależy wynik finansowy przedsiębiorstwa, a w ślad za tym rentowność. Definicja przychodów zawarta w ustawie o rachunkowości podobna jest do definicji zawartej w MSR 18. Podstawowa różnica wynika z podkreślenia w ustawie, że korzyści ekonomiczne powinny być uprawdopodobnione. MSR 18 wskazuje, że wysokość przychodów należy ustalić według wartości godziwej zapłaty otrzymanej lub należnej. W końcu 2008 roku Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości opublikowała dokument do dyskusji na temat ujmowania przychodów. Jest to wspólny projekt RMSR i amerykańskiej Rady Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) będący jednym z priorytetów planu konwergencji, które mają być sfinalizowane do 2011 roku. Główne postanowienia tego dokumentu dotyczą tego, że ujmowanie przychodów opierać się będzie na zmianach umownych aktywów i zobowiązań przy zastosowaniu pojedynczego modelu ujmowania przychodów z danej umowy. Przychód ujmowany będzie w momencie przeniesienia kontroli nad przyrzeczonym składnikiem majątku ze zbywcy na nabywcę w odniesieniu do każdego świadczenia osobno. (abstrakt oryginalny)
EN
Income is one of the most important financial categories in entity's operations. The financial result and profitability often depend on income. The Polish Accounting Act and IAS 18 define income in a very similar way. The main difference is that in Polish regulations it is stressed that economic benefits should be properly substantiated. IAS 18 prescribes that income should be measured at the fair value of the payment received or due. In 2008 the IASB issued a discussion paper addressing the problem of income recognition. This is a joint project of IASB and FASB, one of the priorities in the convergence plan, which should be completed by 2011. (original abstract)
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
117--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bonham M., (2006), Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości finansowej w interpretacjach i przykładach, T. 5, Podatek dochodowy, przychody, rolnictwo, Wyd. LexisaNexis, Warszawa.
 • Gierusz J. (2005), Koszty i przychody w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Pojęcia, klasyfikacja, zakres ujawnień, Wyd. ODDK, Gdańsk.
 • Goś W. (red) (2005), Vademecum samodzielnego księgowego, Polska Akademia Rachunkowości, Łódź.
 • Hendriksen E.A., M.F. van Breda (2002), Teoria rachunkowości, Wyd. PWN, Warszawa,
 • Kabalski P. (2006), Przychody (MSR 18),Umowy o usługi budowlane (MSR 11) oraz Dotacje rządowe (MSR 20), [w:] Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Kluczowe zagadnienia i rozwiązania praktyczne. A. Jaruga, M. Frendzel, R. Ignatowski, P. Kabalski, COSZ SKwP, Warszawa.
 • Kalota H. (2005), Pozostałe przychody i koszty operacyjne — ewidencja księgowa i ujęcie w sprawozdaniu, „Serwis Finansowo-Księgowy", nr 44(550), INFOR.
 • Kołaczyk Z (red.) (2002), Międzynarodowe standardy rachunkowości w praktyce polskich przedsiębiorstw, Wyd. Forum, Poznań.
 • Krynicki J. (2002), Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18 „Przychody", [w:] Ustawa o rachunkowości a Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. Analiza porównawcza. Praca zbiorowa pod red. J. Gierusza, ODDK, Gdańsk.
 • Sobańska I. (red.), (2004) Kontrakty długoterminowe. Przychody - Koszty - Wyniki., Wyd. Difin, Warszawa.
 • Walińska E. (2002), Odroczony podatek dochodowy według znowelizowanej ustawy. „Rachunkowość", nr 1.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189511

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.