PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 54 | nr 110 | 153--162
Tytuł artykułu

Otrzymana premia opcyjna w świetle przepisów prawa bilansowego - artykuł dyskusyjny

Autorzy
Warianty tytułu
Option Premium in the Light of Accounting Law - a Discussion Paper
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule wykazano, iż otrzymana premia opcyjna nie stanowi zobowiązania jednostki gospodarczej. Zgodnie z przepisami prawa bilansowego, premia na dzień zawarcia kontraktu opcyjnego stanowi rozliczenie międzyokresowe przychodów. Ponadto w artykule wykazano, iż skutki przeszacowania instrumentów pochodnych (instrumentów finansowych), według zasad rachunkowości oraz definicji zysku jako kategorii ekonomicznej, nie stanowią przychodów jednostki na moment dokonania wyceny. Skutki wyceny powinny być ujmowane w kapitale z aktualizacji wyceny lub prezentowane jedynie w informacji dodatkowej, zgodnie z podstawową funkcją rachunkowości. (abstrakt oryginalny)
EN
This article demonstrates that an option premium cannot be recognized as an entity's financial liability. According to accounting law, a premium at the date of the option contract should be recognized as accrued income. The article also shows that the effects of revaluations of derivatives (financial instruments), according to accounting principles and economic profit definitions, should not be recognized as income at the balance sheet date. It should be recognized as revaluation reserve in equity or only presented in notes to financial statement in accordance with the basic function of accounting. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
153--162
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Gardner D.C., (1996), Derivatives, Fairplace Financial Publishing, London.
 • Hendriksen E.A., F. van Breda M. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jajuga K, Kuziak K., Markowski P. (1997), Inwestycje finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Jarugowa A., Walińska E. (1995), Zasady sporządzania sprawozdania finansowego w świetle ustawy o rachunkowości, ODDK, Gdańsk.
 • Litwińczuk H. (1995), Prawo bilansowe, KiK, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 18, Przychody, [w]: Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/miedzynarodowe_standardy_rachunkowoci/rozporzadzenie_ke_l 142.2009.pdf
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 32, Instrumenty finansowe: prezentacja z późn. zmianami, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/miedzynarodowe_ standardy_rachunkowoci/rozporzadzenie_ke_1142.2009.pdf
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości 39, Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena z wyjątkiem niektórych przepisów dotyczących rachunkowości zabezpieczeń, z późn. zmianami, [w:] Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/międzynarodowe_ standardy_rachunkowoci/rozporzadzenie_ke_l 142.2009.pdf
 • Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej 7, Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji, z późn. zmianami [w:] Rozporządzenie Komisji (WE Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, http://www.mf.gov.pl/_files_/rachunkowosc/Miedzynarodowe_standardy_rachunkowoci/rozporzadzenie_ke_1142.2009.pdf
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad uznawania, wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, Dz.U. z 2001 roku, Nr 149, poz. 1674, z późn. zm.
 • Smith A. (1954), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, Wydawnictw: PWN, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.