PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 54 | nr 110 | 235--245
Tytuł artykułu

Wycena świadczeń medycznych w szpitalu

Autorzy
Warianty tytułu
Determination of Income from Medical Services in Hospitals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było ukazanie źródeł przychodów szpitala i wskazanie metod ustalania cen za usługi medyczne. Podkreślono, iż głównym źródłem przychodów stacjonarnych zakładów opieki zdrowotnej jest sprzedaż świadczeń medycznych płatnikowi, którym jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Zwrócono także uwagę na nowy system finansowania szpitali, jakim jest stosowany od 2008 roku system Jednorodnych Grup Pacjentów, wzorowany na brytyjskim modelu Health Resources Groups lub HRGs. W artykule podkreślono, iż bez względu na system finansowania, to płatnik określa cenę usługi medycznej, która w praktyce jest trudna do zmienienia, a jej zmiana musi być poparta odpowiednimi obliczeniami. Wycena przychodów świadczeń medycznych musi opierać się na rzetelnej informacji kosztowej. Znajomość kosztów jednostkowych ustalonych w rachunku kosztów szpitala powinna być podstawą wyznaczenia ceny usługi zdrowotnej, np. na podstawie metody zaprezentowanej w artykule. Cena usługi medycznej, której podstawą ustalenia jest prawidłowo obliczony koszt jednostkowy, może być przedmiotem negocjacji z płatnikiem. Przedstawione treści zaprezentowane w artykule są oparte na analizie literatury przedmiotu z zakresu rachunkowości, rachunku kosztów, a także przepisów prawnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is to present sources of hospital income and determination of prices of medical services. It is explained that the main source of hospital income is selling services to the payer, which in this case is the National Health Service. A new system of financing medical services of hospitals introduced in 2008, called Diagnosis-related group system, based on the British Health Resources Group or HRG, is also described. This article shows that regardless of the financing system the payer is the one who determines the price of a medical service, which in practice is difficult to change. That is why the valuation of income from medical services provision has to be based on solid cost information. Knowledge of the unit costs established by cost accounting in hospitals should constitute the basis for determining prices of health services and this should be done using the methods presented in the article. Only then can the price be the subject of negotiations with the payer. The article is based on the study of literature in the area of accounting and cost accounting as well as legal regulations. (original abstract)
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
235--245
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Koszalińska
Bibliografia
 • Chwierut S., Kulis M., Stylo W., Wójcik D., (2000), Elementy zarządzania finansowego w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius", Kraków.
 • Hass-Symotiuk M., 2008, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk.
 • Informator NFZ dla świadczeniodawców (2008), 6 listopad 2007, http://www.nfz. gov.pl/new/art/2928/Informator_sw_5_ll.pdf
 • Rozporządzenie ministra zdrowia z 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, (Dz.U. nr 114 poz. 780, z późn. zm.).
 • Rozporządzeniem MziOS z 22 grudnia 1998 roku w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 1998, nr 2164, poz. 1194).
 • Stępniewski J., red., (2008), Strategie, finanse i koszty szpitala, ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, (Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135, ze zm.).
 • Ustawa z dania 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, ze zm.).
 • Zarządzenia Nr 19DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 marca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189637

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.