PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 54 | nr 110 | 247--264
Tytuł artykułu

Accounting Interpretation of Cross-border Mergers in the Czech Republic Based on Czech Accounting Standards

Warianty tytułu
Rachunkowość w zakresie fuzji transgranicznych w Republice Czeskiej według czeskich standardów rachunkowości
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejszy artykuł dotyczy fuzji transgranicznych, które mogą być realizowane z lub do Republiki Czeskiej oraz skupia się nad aspektami księgowymi i podatkowymi tych transakcji. Uwagę zwrócono również na najważniejsze formalności prawne, które są wymagane przy projektach tych fuzji oraz na wycenę aktywów netto. Dyrektywa 2005/56/WE wniosła nowe możliwości łączenia się przedsiębiorstw w ramach granic państw członkowskich UE. Korzyści z podatku dochodowego, które mogą być realizowane podczas fuzji transgranicznych, zostały zaimplementowane za pośrednictwem dyrektywy 90/434/EWG. Spełnienie rygorystycznych wymogów, uzależnionych od funkcjonowania neutralnego systemu podatkowego, może być jednak trudne. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with cross-border mergers that may be performed either out of or into the Czech Republic and focuses on the accounting and tax aspects of these transactions. Attention was also paid to the most important legal requirements imposed on merger projects and the net assets valuations. Directive 2005/56/EC brought in new possibilities of business transformations across the EU member states’ borders. Income tax advantages that may be gained in cross-border mergers were implemented by virtue of Directive 90/434/EEC. It may be difficult to meet stringent requirements that are conditional upon enjoyment of the neutral tax treatment.(original abstract)
Rocznik
Tom
54
Numer
Strony
247--264
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Economics in Prague, Czech Republic, doktorant
 • University of Economics in Prague, Czech Republic, doktorant
Bibliografia
 • Eur-Lex (1990): Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 on the common system of taxation applicable to mergers, divisions, transfers of assets and exchanges of shares concerning companies of different member stales. In Official Journal of the European Union, L225, 20.8.1990. [on-line], Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, c1990, [cited 25 April, 2009], http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990LO 434:en:HTML.
 • Eur-Lex (2001): Council Regulation No. 2157/2001 of 8 October 2001 on the Statue for a European. Company. In Official Journal of the European Union, L294, 10.11.2001. [on-line], Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, c2001,[cited 26 April, 2009], <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R2157:EN:HTML.
 • Eur-Lex (2005a): Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on cross-border mergers of limited liability companies. In Official Journal of the European Union, L310, 25.11.2005. [on-line], Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, c2005, [cited 25 April, 2009], <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32005L0056:EN:HTML>.
 • Eur-Lex (2005b): Judgment of the Court (Grand Chamber) of 13 December 2005. SEVIC Systems AG. Reference for a preliminary ruling: Landgericht Koblenz -Germany. Freedom of establishment - Articles 43 EC and 48 EC - Cross-border mergers - Refusal of registration in the national commercial register -Compatibility. Case C-411/03. European Court reports 2005 Page 1-10805. [online], Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities, c2005, [cited 25 April, 2009], http://eur-lex.europa.eii/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62003J0411:EN:HTML.
 • IASB (2007): International Financial Reporting Standards (IFRSs). London, International Accounting Standards Board, 2007.
 • MFČR (2009): Finanční zpravodaj, Český účetní standard č. 011 (Financial Bulletin, Czech Accounting Standards No. Oil). [Online], c2009, [cited 26 April, 2009], http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/financni_zpravodaj.html?year= 2003.
 • Portal Gov (1991): Zákon č. 563/1991 Sh. o účetnictví (Act No. 563/1991 Coll., on accounting). [Online], c1991, [cited 26 April, 2009], http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.l55/701?kam=zakon&c=563/1991.
 • Portal Gov (1992): Zákon č. 586/1992 Sb. zákon o daních z příjmů (Act No. 586 1992 Coll., Income Tax Act). [Online], c!992, [cited 26 April, 2009], <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.l55/701?kam=zakon&c=586/1992>.
 • Portal Gov (2002): Vyhláška č. 500/2002 Sb. (Public Notice No. 500/2002 Col). [Online], c2002, [cited 26 April, 2009], <http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.l55/701?kam=zakon&c=500/2002>.
 • Portal Gov (2004): Zákon č. 629/2004 Sb. o evropské společnosti (Act No. 629/2004 Coll., on the European Company). [Online], c2004, [cited 26 April, 2009], <https: //portal.gov.cz/wps/portal/_s.l55/696/_s.l55/701?l=627/2004>.
 • Portal Gov (2008a): Zákon č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev (Act No. 125/2008 Coll. on transformations of businesses and cooperatives). [Online], c2008, [cited 25 April, 2009], <http://portal.gov.cz/wps/ portay_s.l55/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.l55/701?PC_8411_numberl=125/2008&PC_8411_l=125/2008&PC_8411j>s=10
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.