PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 55 | nr 111 | 25--43
Tytuł artykułu

Ustalenie efektywności procesu kształcenia publicznych uczelni akademickich przy wykorzystaniu nieparametrycznej metody analizy nakładów i wyników DEA

Warianty tytułu
Assessment of Educational Process Effectiveness in Public Academic Schools on the Basis of Non-Parametric Input Analysis and DEA Results
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrastający wpływ kapitału ludzkiego na rozwój ekonomiczny oraz niedostateczne środki państwowe przeznaczane na finansowanie potrzeb uczelni skłaniają do podejmowania studiów w zakresie analizowania efektywności tych instytucji. Analizy wydajności traktowane jako ocena całego systemu szkolnictwa wyższego na poziomie instytucjonalnym powodowane potrzebą porównywania osiągnięć wielu rodzajów uniwersytetów, były w ostatnich latach prowadzone w wielu krajach europejskich: Niemczech, Włoszech, Szwecji, Austrii, Francji i Wielkiej Brytanii. Artykuł jest pierwszą próbą wykorzystania studium DEA na gruncie polskim. Zaprezentowano w nim wyniki pomiaru efektywności z użyciem metody DEA na uczelniach publicznych podległych Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Artykuł opiera się na danych z 59 uczelni z lat 2001–1007, zaczerpniętych z publikacji w Monitorze Polskim, Dzienników Urzędowych, MNiSW oraz statystyki GUS. W artykule jest stosowany model na podstawie danych wejściowych, które określają dwie miary: liczba studentów i liczba nauczycieli akademickich. Miarą danych wyjściowych zaś jest liczba absolwentów poszczególnych uczelni w danym roku. Rezultaty określają przeciętną wydajność uczelni na poziomie 46–77% w zależności od tego, czy brano pod uwagę stałą lub zmienną skalę efektów. Poziom indeksu Malmquista wskazuje na wzrost wydajności działalności uczelni w czasie, jednak margines dokładności zakładanych danych wejściowych sięga 30%. (abstrakt oryginalny)
EN
The increasing role of human capital in economic development and insufficient state resources to finance universities make people study and analyse efficiency of these institutions. Efficiency analyses treated as evaluation of the entire system of higher education at the institutional level, driven by the need to compare performance of various types of universities, have been carried out in recent years in many European countries: Germany, Italy, Sweden, Austria, France and Great Britain. This article is one of the first attempts to apply DEA studies in Poland. It presents the results of efficiency measurement using DEA method in public universities subordinate to the Ministry of Science and Higher Education. The authors make use of primary data on 59 universities for 2001–2007 taken from Monitor Polski, Official Journals, „Szkolnictwo Wyższe” MNiSW and GUS statistics. The model used in this contribution is based on input efficiency. Inputs measures are the number of students and academic teachers, while the measure of output is the number of graduates of a particular university in a given year. Average efficiency of the universities in the study was found to be between 46%–77% depending on whether a constant or variable scale of effects was taken into account. The level of Malmquist index indicates increase in performance efficiency of the universities over time, the margin of accuracy of the input data being 30%. (original abstract)
Rocznik
Tom
55
Numer
Strony
25--43
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
Bibliografia
 • Abbott M., Doucouliagos C., (2003) The efficiency of Australian universities: a date envelopment analysis, „Economics of Education Review" nr 22.
 • Afonso A., Santos M. (2004), Public tertiary education expenditure in Portugal: a non-parametric efficiency analysis, „Working papers from Department of Economics at the School of Economics and Management Technical University of Lisbon" nr 5.
 • Agasisti T., Dal Bianco A., (2006), Data envelopment analysis of the Italian university system: theoretical issues and policy implications, „International Journal of Business Performance Management" nr 8 (4).
 • Athanassapoulos A.D., Shale E., (1997), Assessing the comparative efficiency of higher education institutions in the UK by means of data envelopment analysis, „Education Economics" nr 5 (2).
 • Charnes A., Cooper W.W., Ehodes E., (1978), Measuring the efficiency of decision making units, „European Journal of operational Research" nr 2.
 • Cohn E., Rhine S., Santos M., (1989) Institutions of higher education as multi-product firms: economies of scale and scope, „The Review of Economics and Statistics" nr 71 (2).
 • Cooper W.W, Seiford L., Zhu J., (2004), Data Envelopment Analysis - History, Models and Interpretations, „Springer" (Kluwer Academic Publishers), Boston.
 • Cwiąkała-Małys A., Nowak W. (2009), Nieparametryczne i parametryczne metody pomiaru efektywności, Zeszyt dziedzinowy l „Nauki o finansach", PN Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Ćwiąkała-Małys A., (2009), Wykorzystanie Data Envelopment Analysis (DBA) do badania relacji nakłady-efekty w publicznym szkolnictwie akademickim w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56 - Rachunkowość a controlling (red. E. Nowak), Wrocław.
 • Farrell M.J., (1957), The Measurement of Productive Efficiency, „Journal of the Royal Statistical Society" Series A, vol. 120, nr 3.
 • Gospodarowicz A. (red.), (2002), Analiza i ocena banków oraz ich oddziałów, WAE, Wrocław.
 • Leja K, (2006) Uniwersytet: tradycyjny -przedsiębiorczy - oparty na wiedzy Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, nr 2/28.
 • Madden G., Savage S., (1997), Measuring public sector efficiency: a study of economics departments at Australian universities, „Education Economics" nr 5 (2).
 • Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2008 r. nr 1.21 z dnia 15 lutego 2008 r.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych, Dz.U. nr 79, poz. 534.
 • Suwarzyński A., (2006), Rola pomiaru efektywności szkoły wyższej w kształtowaniu jej pozycji konkurencyjnej, [w:] Konkurencja na rynku usług edukacji wyższej, (red. J. Dietl i Z. Sapijaszko), Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź.
 • Warning S., (2004) Performance differences in German higher education: empirical analysis of strategic groups, „Review of Industrial Organization" nr 24.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189673

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.