PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 249 Teoria i praktyka współczesnej rachunkowości : zagadnienia wybrane | 11--34
Tytuł artykułu

Cechy współczesnych badań i teorii w dziedzinie rachunkowości zarządczej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristic Features of Contemporary Management Accounting Research and Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
A. Szychta wskazuje charakterystyczne cechy i aktualne problemy badawcze w rachunkowości zarządczej jako nauce praktycznej i subdycyplinie nauk społecznych. W artykule autorka dąży do określenia celu badań naukowych w dziedzinie rachunkowości zarządczej, wskazania roli i form badań empirycznych oraz przedstawienia istoty i typów teorii w tym zakresie nauki rachunkowości. Rozważania w artykule zostały podzielone na następujące części: rachunkowość zarządcza jako nauka stosowana; rola badań empirycznych w rachunkowości zarządczej; istota i typy teorii rachunkowości a teorie w dziedzinie rachunkowości zarządczej; w kierunku doskonalenia teorii rachunkowości zarządczej. (fragment tekstu)
EN
This article examines the characteristics and research problems that are currently most prominent in management accounting as a subdiscipline of social sciences. The author defines the objective of management accounting research, identifies the role and forms of empirical studies, and presents the nature and types of management accounting theories. The article, based on domestic and foreign literature studies carried out by the author, provides arguments supporting the following theses: at the present stage of development, management accounting research is much more oriented to accounting practice than it was before; the practical orientation of management accounting should not lead to domination of publications descriptive in character, i.e. only describing the existing management accounting practices; normative theories of management accounting should underlie management accounting systems design so as to take into account the broad and changing context of their functioning. The text is organized into four main-parts: management accounting as an applied science; the role of management accounting; management accounting theories in the light of the nature and types of theory; towards improvement of management accounting theory. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Ahrens T., Chapman C. (2006), Doing qualitative field research in management accounting: positioning data to contribute to theory, Accounting, Organizations and Society, Vol. 38, No. 8, s. 819-841.
 • Ajdukiewicz K. (1985), Wartość nauki, [w:] K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, PWN, Warszawa.
 • Belkaoui A. R. (2004), Accounting Theory, 5th Ed.,South-WesternCengageLearning Andover.
 • Bescos P. L., Cauvin E., Gosselin M., Yoshikawa T. (2001), The implementation of ABCM in Canada, France and Japan. A cross-national study, 24th Congress of EAA, Athens, 18-20 April, tipescript.
 • Bhimani A.(ed.) (2003a), Management Accounting. European Perspectives, Oxford University Press, Oxford, (Ed. I, 1996).
 • BhimaniA. (ed.) (2003b), Management Accounting in Digital Economy, Oxford University Press, Oxford.
 • Bhimani A., Gosselin M. (2002), A Cross National Investigation of Factors Influencing Activity-Based Costing Management in Seven Countries, London School of Economics, University Laval, London, December, tipescript.
 • BromwichM.(1986), Management accounting research The state of the art, [w:] M. Bromwich, A. G. Hopwood, Research and Current Issues in Management Accounting, Pitman Publishing Limited, London, s. 217-231.
 • Burym E. (2008), Społeczna funkcja rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 45 (101), SKwP, Warszawa, s. 71-86.
 • Carmona S. (2004,), From Normative to Empirical Research in Management Accounting: The Case of Spanish, 4th Conference on New Directions in Management Accounting Innovations in Practice and Research, Brussels, December, 911.
 • Chapman S. Ch., Hopwood A. G., Shields M. D. (eds.), (2007), Handbook of Management Accounting Research, Vol. l, Elsevier, Oxford.
 • Chatfield M.,Yangermeersch R.(ed.) (1996),The History of Accounting. An International Encyclopedia, Garland Publishing, New York-London.
 • Cooper R., Kaplan R. S.(l 991), The Design of Cost Management System, Text, Cases and Readings, Prentice-Hall International Editions, Englewood Cliffs.
 • Edwards J. R. (1989), History of Financial Accounting, Routledge, London, New York.
 • Foster G., Young S. M.(l 997), Frontiers of Management Accounting Research, Journal of Management Accounting Research, Vol. 9, s. 63-67.
 • Gierusz J., Kujawski A., Kujawski L. (1996), Stan obecny oraz kierunki ewolucji rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach Polski północnej, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, nr 35, SKwP, Warszawa, s. 4147.
 • Glautier M. W. E., Underdown B. (1991), Accounting Theory and Practice, Pitman Publishing, London.
 • Godfrey J., Hodgson A., Holmes S., Tarce A. (2006), Accounting Theory, 6nd Ed., John Wiley Sons Australia, Milton.
 • Hendriksen E. A. (1982), Accounting Theory, Richard D. Irvin, Homewood, Illinois.
 • Hendriksen E. A., Bredavan M. F. (2002), Teoria rachunkowoci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hopper T., Otley D., Scapens R. (2001), British Management Accounting Research: Whence and Whither: Opinions and Recollections, British Accounting Review, Vol. 33, s. 263-291.
 • Hopwood A. G. (2002), If only there were simple solutions, but there aren't: Some reflections on Zimmerman 's critique of empirical management accounting research, The European Accounting Review, Vol. 11, No. 4, s. 777-786.
 • Hopwood A. G. (2008a), Changing Pressures on the Research Process On Trying to Research in an Age when Curiosity is not Enough, European Accounting Review, Vol. 17,No. l,s.87-96.
 • Hopwood A. G. (2008b), Management Accounting Research in a Changing Word, Journal of Management Accounting Research, Vol. 20, s. 3-13.
 • Horngren Ch. T. (l 986), Cost and management accounting yesterday and today, [w:] Research and Current Issues in Management Accounting, M. Bromwich, A. G. Hopwood (ed.), Pitman Publishing, London, s. 3143.
 • Ittner Ch. D. (2004), Emerging Issues in Managenal Accounting North American Evidence, 4th Conference on New Directions in Management Accounting Innovations in Practice and Research, Brussels, December 9-11.
 • Ittner Ch. D., Larcker D. F. (2001), Assessing empirical research in managerial accountinga value-based management perspective, ,,Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, No. l.s.349-410.
 • Ittner Ch. D., Larcker D. F. (2002), Empirical managerial accounting research. Are we just describing management consulting practice?, The European Accounting Review, Vol. 11, No. 4, s. 787-794.
 • Januszewski A., Gierusz J. (2004), Ocena przydatności rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych w zarządzaniu - wyniki bada empirycznych, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 19 (75), SKwP, Warszawa, s. 42-61.
 • Jaruga A. A. (1994), Rachunkowość w warunkach gospodarki rynkowej, [w:] A. Jaruga, G. Idzikowska, R. Ignatowski, L. Kopczyńska i in., Rachunkowo finansowa, Rafib, Łódź
 • Jarugowa A. (1999), Rachunkowość zarządcza na wiecie: wczoraj - dziś - jutro, ,,Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie, egzemplarz promocyjny, s. 2-3.
 • Johnson H. T., Kaplan R. S. (1987), Relevance Lost, The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston, reprint 1991.
 • Kaplan R. S. (1984a), Application of Quantitative Models in Managerial AccountingA State of the Art Survey, [w:] R. Mattessich (ed.), Modern Accounting ResearchHistory, Survey and Guide, Research Monograph, Vol. 7, The Canadian Certified General Accountants' Research Foundation, Vancouver, s. 415-434.
 • Kaplan R. S. (1984b), The Evolution of Management Accounting, The Accounting Review, July, s. 390-418.
 • Kaplan R. S. (1986), The Role for Empirical Research in Management Accounting, Accounting, Organizations and Society, Vol. 11, No. 415, s. 429-452, rep. [w:] R. Mattessich (ed.) (1991), Accounting Research in the 1980s and its Future Relevance, Research Monograph, Vol. 17, The Canadian Certified General Accountants' Research Foundation, Vancouver, s. 75-98.
 • Kaplan R. S. (1998), Innovation Action Research Creating New Management Theory and Practice, .Journal of Management Accounting Research, Vol. 10, s. 89-118.
 • Kaplan R. S., Anderson S. R. (2007), Time-Driven Activity-Based Costing, Harvard Business School Press, Boston.
 • Kaplan R. S., Norton D. P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategi na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Khalifa R., Quattrone P. (2008), The Governance of Accounting Academia: Issues for a Debate, European Accounting Review, Vol. 17, No. 1, s. 65-86.
 • Luft J., Shields M. D. (2002), Zimmerman's contentious conjectures describing the present and prescribing the future of empirical management accounting research, The European Accounting Review, Vol. 11, No. 4, s. 795-803.
 • Luft J., Shields M. D. (2007), Mapping Management Accounting Graphics and Guidelines for Theory-Consistent Empirical Research, [w:] S. Ch. Chapman, A. G. Hopwood, M. D. Shields (eds.), Handbook of Management Accounting Research, Vol. 1, Elsevier, Oxford, s. 27-95.
 • Lukka K., Mouritsen J. (2002), Homogeneity or heterogeneity of research in management accounting!, The European Accounting Review, Vol. 11, No. 4, s. 805-811.
 • Maher M. W. (2001)., The Evolution on Management Accounting Research in the United States, ,,British Accounting Review, Vol. 33, s. 293.
 • Malmi T., Granlund M. (2009), In Search of Management Accounting Theory, European Accounting Review, Vol. 18, No. 3, s. 597-620.
 • Mattessich R. (1964), Accounting and Analytical Methods, Richard D. Irvin, Homewood, (11).
 • Mattessich R. (1984), Management Accounting Past, Present, and Future, [w:] R. Mattessich (ed.), Modern Accounting Research History, Survey, and Guide, The Canadian Certified General Accountants' Research Foundation Monograph, No. 4, Vancouver.
 • Mattessich R. (1989), Accounting and the Input-Output Principle in the Prehistoric and Ancient World, Abacus, Vol. 25, No. 2, s. 74-84.
 • Mattessich R. (1991), Accounting Research in 1980s and Its Future Relevance, Research Monograph, No. 17, The Canadian Certified General Accountants' Research Foundation, Vancouver.
 • Mattessich R.(1995),Critique of Accounting,Quorum Books, Westpon, Connecticut-London.
 • Mattessich R. (2008), Two Hundred Years of Accounting Research, Routledge New Works in Accounting History, Routledge Taylord Farms Group, London-New York.
 • Michalak J. (2008), Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
 • Mitchell F. (2002), Research and practice in management accounting improving integration and communication, The European Accounting Review, Vol. 11, No. 2, s. 277-290.
 • Scapens R. W. (2004), Innovation in Management Accounting Practice and Research in the United Kingdom, 4th Conference on New Directions in Management Accounting Innovations in Practice and Research, Brussels, December, 9-11.
 • Selto F. H., Widener S. K. (2004), New directions in management accounting research: insights from practice, Advances in Management Accounting, Vol. 12, ELSEVIER JAI, Amsterdam-Boston, s. 1-35.
 • Shields M. D. (1997), Research in Management Accounting by North Americans in the 1990s, Journal of Management Accounting Research, Vol. 9, s. 3-61.
 • Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (cześć II-Polska), Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 1, s. 6-11.
 • Sobańska I. (2006), Rozdział 15. Rachunkowość zarządcza w praktyce polskiej, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa, s. 478-502.
 • Sobańska I., Wnuk T. (1999), The development of management accounting in enterprises operating in Poland in the 1990s, Conference Accounting and Audit Problems of Development, Latvian University Press, Riga, January, s. 217-221.
 • Sobańska I., Wnuk T. (2000), Causes and directions of changes in management accounting practice in Poland, Conference on Economics Management - 2000 Actualities and Methodology, May, Kowno.
 • Staubus G. J. (2003), The theory deficit in accounting, [w:] M. Dobija (ed.), General Accounting Theory, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 • Swieringa R. J. (1998), Accounting research and policy making, Accounting and Finance, Vol. 38, No. l,s.29-49.
 • Szadziewska A. (2002), Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowosci, t. (65), SKwP, Warszawa, s. 90-112.
 • Szychta A. (1996), Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju nauki rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa.
 • Szychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 5 (61), SKwP, Warszawa, s. 101-119.
 • Szychta A. (2007)(2008), Etapy ewolucji kierunki integracji metod rachunkowosci zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź, dodruk 2008.
 • Vollmer H. (2009), Management accounting as normal social science, Accounting, Organization and Society, Vol. 34, s. 141-150.
 • Wagenhofer A. (2004), Management Accounting Research in German-Speaking Countries, 4th Conference on New Directions in Management Accounting Innovations in Practice and Research, Brussels, December 9-11.
 • Watts R. L.,Zimmerman J. L. (1978), Towards a Positive Theory of the Determination of Accounting Standards, The Accounting Review, Vol. 53, s. 112-134.
 • Watts R. L., Zimmerman J. L. (1990), Positive Accounting Theory. A Ten Year Perspective, The Accounting Review, January, s. 131-158.
 • Wnuk -Pel T. (2006), Struktura systemów ABC w przedsiębiorstwach działających w Polsce, analiza przypadków, [w:] Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja. Wyzwania i bariery, I. Sobańska, W. A. Nowak (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 209-224.
 • Wnuk-Pel T. (2009), Analiza funkcjonowania systemów ABC w przedsiębiorstwach działających w Polsce, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 5(106), SKwP, Warszawa, s. 127-160.
 • Wojciechowski E. (1964), Zarys rachunkowości w dawnej Polsce, PWE, Warszawa.
 • Wroński P. (2005), Nowoczesne metody rachunku kosztów w przedsiębiorstwie. Uwarunkowania i perspektywy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Zimmerman J. L. (2001), Conjectures regarding empirical managerial accounting research, .Journal of Accounting and Economics, Vol. 32, No. 1, s. 411-427.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189783

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.