PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
9 (2010) | nr 4 | 25--37
Tytuł artykułu

Interwencjonizm samorządowy w obszarze turystyki i rekreacji w wybranych państwach Unii Europejskiej

Warianty tytułu
Intervention of Local Government in Tourism and Recreation Development in Selected Countries of the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W świetle spostrzeżeń własnych i innych autorów oraz współczesnych tendencji - w zakresie nasilających się w świecie procesów globalizacji, integracji oraz decentralizacji, tworzących sprzyjające warunki dla rozwoju polityki regionalnej i lokalnej -niezwykle istotnym i koniecznym zadaniem wydaje się próba porównania oddziaływania polityki władz samorządowych szczebla lokalnego na rozwój turystyki i rekreacji w poszczególnych państw europejskich. Stąd celem niniejszego artykułu jest ukazanie istoty i znaczenia interwencjonizmu samorządowego, a także analiza porównawcza jego instrumentów w obszarze rozwoju turystyki i rekreacji na przykładzie wybranych państw Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
In the light of their own observations and other authors, and contemporary trends - such as the increasing globalization of the world, integration and devolution - very important and necessary scientific task is to compare the impact of local government policy on tourism and recreation field in the selected European countries. Hence, the purpose of this paper is to show the nature and importance of self-management intervention, as well as comparative analysis of its instruments in the field of development of tourism and recreation in chosen countries of European Union. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
25--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu
Bibliografia
 • Agenda dla zrównoważonej i konkurencyjnej turystyki europejskiej. Komunikat Komisji Europejskiej. Bruksela, COM(2007) 621, wersja ostateczna z dnia 19.10.2007 r., dostęp 28.04.2010 r., www.eu.europa.eu
 • Blakely E.J., 1989. Panning local economic development. Theory and practice. Sage Library and Social Research, London, 168.
 • Bonisławski M., 2005. Małe przedsiębiorstwo turystyczne a polityka komunalna w Polsce i w UE. W: Gospodarka Polski w zjednoczonej Europie. Przedsiębiorczość, branże, regiony. S. Pangsy-Kania, G. Szczodrowski (red.). Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 129-131.
 • Działania na rzecz pełnego udziału młodych ludzi w edukacji, zatrudnieniu i społeczeństwie. Komunikat Komisji Europejskiej. Bruksela, COM(2007) 498, wersja ostateczna z dnia 5.9.2007 r., dostęp 28.04.2010 r. www.eu.europa.eu
 • Flejterski S., Zioło M., 2008. Centralizacja i decentralizacja zadań publicznych w świetle wybranych rozwiązań europejskich. Próba oceny. Studia Lokalne i Regionalne nr 3(33)/2008, 82-83.
 • John P., 2001. Local Governance in Western Europe, SAGE, Thousand Oaks, London-New Delhi, 26-37.
 • Keating M., Loughlin J., (red.), 1997. The Political Economy and Regionalism. Routledge, London, 46.
 • Kogut-Jaworska M., 2008. Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Wydawnictwo CeDeWu Rubinum, Warszawa, 34, 168-205.
 • Loughlin J., 1999. Regional and local democracy in the European Union. EU. Committee of the Regions. COR-Studies E-l/99, Brussels, 19-338.
 • Majewska J., 2008. Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy. Rozprawa doktorska. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Poznań, 97, 99-130.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K, 2007. Gospodarka samorządu terytorialnego. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 20.
 • Nowak-Far A., 2002. Funkcjonowanie gmin w Unii europejskiej. Kompendium dla gmin wiejskich. Związek Gmin wiejskich RP, Warszawa-Poznań, 121-123.
 • Patrzałek L., 2004. Finanse samorządowe. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 41-44.
 • Regionalne sprawozdanie TSA - Unia Europejska 2007. Światowa Rada Turystyki i Podróży (World Travel and Tourism Council - WTTC), dostęp 28.04.2010 r. www.wttc.org
 • Sellers J.M., Lidström A., 2007. Decentralization, Local Government, and the Welfare State. Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions Vol. 20, No 4, 609-632.
 • Sub-national public finance in the European Union, 2006. Dexia, November 2006, 6.
 • Szostak D., 2007. Polityka turystyczna. W: Ekonomika turystyki. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 174.
 • Sztando A., 1999. Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Samorząd Terytorialny nr 7-8, 79-108.
 • Sztando A., 1998. Interwencjonizm samorządowy - obszary i instrumenty oddziaływania samorządu terytorialnego na gospodarkę lokalną. W: Gospodarka lokalna w teorii i w praktyce. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 785, Wrocław, 125-134.
 • Sztando A., 2000. Lokalny interwencjonizm samorządowy, czyli kształtowanie gminnego rozwoju gospodarczego. Studia Regionalne i Lokalne nr 1, 79-90.
 • The World Factbook 2007. CIA, dostęp 30.04.2010 r. www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook
 • Turystyka w strukturach Unii Europejskiej. Programy UE dotyczące rozwoju turystyki. Przyszłość turystyki w UE. Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Turystyki, Warszawa, czerwiec 2009 r., dostęp 28.04.2010 r. www.msit.gov.pl
 • Wojciechowski E., 2001. Ekonomika i zarządzanie miastem. Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław, 51.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189869

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.