PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 249 Teoria i praktyka współczesnej rachunkowości : zagadnienia wybrane | 123--147
Tytuł artykułu

Badanie rozwoju publikacji z zakresu rachunku kosztów działań na podstawie artykułów opublikowanych w polskich czasopismach w latach 1994-2009

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Research on the Development of Activity-Based Costing Publications Based on Papers Published in Polish Journals in the Period of 1994-2009
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W kontekście znaczenia literatury z zakresu ABC/M został sformułowany cel niniejszego badania - analiza istniejącej w Polsce literatury z zakresu ABC/M, w szczególności zaś jej ilości i struktury, tematyki i zastosowanych metod badawczych oraz poglądów wyrażanych przez autorów. Dla zrealizowania celu badania całość opracowania została podzielona na trzy części. W części pierwszej przedstawiono zastosowaną metodę badawczą, tzn. uzasadnienie wyboru próby, wyboru zmiennych i przedstawienie hipotez badawczych. W drugiej zaś zaprezentowano rezultaty badania, czyli kolejno przeanalizowano rozkład publikacji w czasie, poglądy wyrażane przez autorów publikacji, zastosowane metody badawcze oraz tematykę publikacji. Na końcu zaprezentowano wnioski oraz przedstawiono propozycje przyszłych badań. (fragment tekstu)
EN
This paper presents the analysis of publications in the field of ABC/M in Polish journals in the period of 1994-2009, particularly the analysis of: number of publications, their structure, subject matter, applied research method as well as attitudes expressed by the authors. The research was based on 132 articles published in three journals: "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", "Rachunkowość" and "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości". Conducted research revealed that publications in the field of ABC/M are delayed about 6 years in comparison to publications in countries like USA and Great Britain. In Poland, like in USA or Great Britain, most publications of ABC/M were published in specialist journals meant for practitioners (81.8%) and were written by research workers (57.8%). Great number of authors (96.2%) are followers of ABC/M. The research revealed that not even one publication could be classified as apposed to ABC/M whereas neutral attitude was noticed in only 5 publications. The research results revealed that among wide range of researched methods used dominate descriptive research (96.7%) and case studies (22%); questionnaire research, research review or analytical research were published sporadically. Growth of publications was simultaneous in the field of ABC and ABM as well as reference and connections of those methods with other techniques of management accounting. Great number of connections between ABC and other methods of management accounting indicate enthusiasm and innovations in ABC/M use. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Andersen S. W. (1995), Framework for assessing cost management system changes: The case of activity-based costing implementation at General Motors 1986-1993, "Journal of Management Accounting Research", Vol. 7, s. 1-51.
 • Babad Y., Balachandran B. (1993), Cost driver optimization in activity-based costing, "The Accounting Review", Vol. 68, No. 3, s. 563-575.
 • Bescos P. L., Mendoza C. (1995), ABC in France, "Management Accounting (USA)", Vol. 76, No. 10, s. 33-35, 38-41.
 • Bjornenak T., Mitchell F. (2000), A study of the development of the activity based costing Journal literature 1987-1998, 23. Congress EAA, 29-31 March, Munich.
 • Boons A. A. M., Roberts H. J. E., Roozen F. A. (1992), Contrasting activity-based costing with the German/Dutch cost pool method, "Management Accounting Research", Vol. 3, No. 2, s. 97-117.
 • Bromwich M. (1998), Editorial: Value based financial management systems, "Management Accounting Research", No. 9, s. 387-389.
 • Cobb L, Helliar C., Innes I. (1995), Management accounting change in a bank, "Management Accounting Research", No. 5, s. 155-175.
 • Cobb L, Mitchell F. (1993), Activity-based costing problems: The British experience, "Advances in Management Accounting", Vol. 2, s. 68-83.
 • Cooper R. (1985), Schreder-Bellows, Harvard Business School Cases, numbers: 1-186-05051, 052, 053, 278, 054, 055.
 • Cooper R. (1988), The rise of activity-based costing - part two: when do I need an activity- based cost system, "Journal of Cost Management", No. l, s. 41-48.
 • Cooper R., Kaplan R. S. (1988), How cost accounting distorts product costs?, "Management Accounting (USA)", No. 4, s. 20-27.
 • Cooper R., Kaplan R. S. (1988), Measure costs right: make right decisions, "Harvard Business Review", No. 66, s. 96-103.
 • Cooper R., Kaplan R. S. (1991), Profit priorities front activity based costing, "Harvard Business Review", No. 69, s. 130-135.
 • Datar S., Gupta M. (1994), Aggregation, specification and measurement errors in product costing, "The Accounting Review", Vol. 69, No. 4, s. 567-591.
 • Dillon R. D., Nash J. F. (1978), The true relevance of relevant costs, "The Accounting Review", s. 11-17.
 • Dolinsky L. R., Vollman T. E. (1991), Transaction-based overhead considerations for product design, "Journal of Cost Management", No. 5, s. 7-19.
 • Foster G., Gupta M. (1990a), Activity accounting: An electronics industry implementation, [w:] Measures for Manufacturing Excellence, R. S. Kaplan (ed.), Harvard Business School Press, Boston.
 • Foster G., Gupta M. (1990b), Manufacturing overhead driver analysis, "Journal of Accounting and Economics", No. 12, s. 309-337.
 • Foster G., Swenson D. W. (1997), Measuring the success of activity-based cost management and its determinants, "Journal of Management Accounting Research", No. 9, s. 109-141.
 • Gietzmann M. (1991), Implementation issues associated with the construction of an activity-based costing system in an engineering components manufacture, "Management Accounting Research", No. l, s. 189-199.
 • Gosselin M. (2007), A review of activity-based costing: technique, implementation and consequences, "Handbook of Management Accounting Research", Vol. 2, s. 641-671.
 • Granlund M., Lukka K. (l 998), It 's a small world of management accounting practices, "Journal of Management Accounting Research", No. 10, s. 153-179.
 • Horngren C. T. (1990), First discussant, "Journal of Management Accounting Research", No. 2, s. 21-24.
 • Innes L, Mitchel F. (1990), Activity based costing: a review with case studies, CIMA, London.
 • Innes J., Mitchell F. (1995), A survey of activity-based costing in the U.K.'s largest companies, "Management Accounting Research", No. 6, s. 137-153.
 • Israelsen P. (1994), ABC and variability accounting: differences and potential benefits of integration, "The European Accounting Review", Vol. 3, No. l, s. 15-48.
 • Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź.
 • Jaruga A., Szychta A. (1994), Rozwój rachunku kosztów działań, "Rachunkowość", nr 10, s. 429-437.
 • Jarugowa A., Skowroński J. (1994), O wierny obraz rachunku kosztów, "Rachunkowość", nr 4, s. 166-172.
 • Johnson H. T. (l992), Relevance regained, Free Press, New York. Kapłan R. S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Karmańska A. (2000) Modelowanie rachunkowości zarządczej ubezpieczyciela na podstawie rachunku kosztów działań, "Monografie i Opracowania", nr 482, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kasanen E., Malmi T. (l 994), The structural differences between traditional and activity- based costing, 17. Congress EAA, 6-8 April, Venice.
 • Kludacz M. (2006), Koncepcja budżetowania w przekroju działań jako instrument sterowania kosztami szpitala, "Rachunkowość", nr l, s. 48-50.
 • Kovac E., Troy H. (1989), Getting transfer prices right: what Bellcore did, "Harvard Business Review", September/October, s. 148-154.
 • Lere J. C. (1986), Product pricing based on accounting costs, "The Accounting Review", Vol. 61, No. 2, s. 318-324.
 • Leszczyński Z., Wnuk-Pel T. (2004), Controlling w praktyce, Gdańsk.
 • Lukka K., Granlund M. (2000), The asymmetric communication structure within the accounting academia: the case of activity-based costing research genres, 23. Congress EAA, 29-31 March, Munich.
 • Lukka K., Shields M. (1999), Innovations in management accounting focus, "Management Accounting (UK)", Vol. 77, No. 3, s. 33-34.
 • Macintosh N. B. (1998), Management accounting Europe: A view from Canada, "Management Accounting Research", 9, s. 495-500.
 • Malmi T. (1997) Towards explaining activity-based costing failure: accounting and control in a decentralised organisation, "Management Accounting Research", No. 7, s. 459-480.
 • Mielcarek J. (2005), Teoretyczne podstawy rachunku kosztów i zasobów - koncepcji ABC i ABM, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Miller J. A. (2000), Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa.
 • Noreen E. (1987), Commentary on Johnson & Kaplan's relevance lost, "Accounting Horizons", No. 1, s. 110-116
 • Noreen E. (1991), Conditions under which activity-based cost systems provide relevant costs, "Journal of Management Accounting Research", No. 3, s. 159-168.
 • Ohl I. (1995), Rachunek kosztów działań - stan badań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", nr 33, s. 102-119.
 • Ossowski M. (2009), Rachunek kosztów działań w publicznych szkołach wyższych, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 2, s. 20-28.
 • Ozgowicz R. (2008), Wpływ rachunku kosztów działań na działalność administratora budynków, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 8, s. 3-5.
 • Piechota R. (2005), Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa.
 • Piosik A. (2002), Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach stosowania rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Polak A. (2003), Procesowy rachunek kosztów, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 3, s. 41-44.
 • Porter M. E. (l985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
 • Prather J., Rueschoff N. (l 996), An analysis of International accounting research in US academic accounting journals 1980 through 1993, "Accounting Horizons", No. 10, s. 1-17.
 • Przytuła A. (2007), Ewolucja rachunku kosztów działań, "Rachunkowość", nr 8, s. 27-31.
 • Roberts H. (1994), Prozesskostenrechnung: The German Answer to Activity-Based Costing, 17. Congress EAA, 6-8 April, Venice.
 • Shank J. K., Govindarajan V. (1988), The perils of cost allocations based on production volumes, "Accounting Horizons", No. 2, s. 71-79.
 • Shields M. D. (1995), An empirical analysis of firms' implementation experiences with activity-based costing, "Journal of Management Accounting Research", No. 7, s. 148-166.
 • Shields M. D. (1997), Research in management accounting by North Americans in the I990s, "Journal of Management Accounting Research", No. 9, s. 3-61.
 • Sobańska L, Wnuk-Pel T., Czarnecki J. (2009), Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne, C. H. Beck, Warszawa.
 • Spicer B. H. (1992), The resurgence of cost and management accounting: A review of some recent developments in practice, "Management Accounting Research", No. 3, s. 1-37.
 • Staubus G. J. (l 990), Activity costing: twenty years on, "Management Accounting Research", No. l, s. 249-264.
 • Świderska G. K. (red.) (2002), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, MAC/Difin, Warszawa.
 • Widera R. (2008), Porównanie tradycyjnego rachunku kosztów i rachunku kosztów działań, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 9, s. 17-20.
 • Wnuk-Pel T. (2006), Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing/management, Difin, Warszawa.
 • Zieliński T. (2007), "As Easy As ABC" Rachunek kosztów działań prosty jak abecadło, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza", nr 5, s. 36-40.
 • Zimmermann J. L. (1979), The costs and benefits of cost allocation, "The Accounting Review", Vol. 54, No. 3, s. 504-521.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189873

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.