PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 249 Teoria i praktyka współczesnej rachunkowości : zagadnienia wybrane | 193--216
Tytuł artykułu

Regulacje prawne działalności oraz sprawozdawczości finansowej organizacji pożytku publicznego w Polsce i na świecie w świetle teorii agencji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Law Regulations of Activity and Financial Reporting of Charity Organizations in Poland and Other Countries in the Light of Agency Theory
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje regulacje prawne dotyczące działalności i sprawozdawczości finansowej organizacji pożytku publicznego w Polsce i na świecie w świetle teorii agencji. Organizacja pożytku publicznego jest typem organizacji not-for-profit, a jej specyfika wyraża się w realizacji zadań nie tylko nieukierunkowanych na cele finansowe, lecz przede wszystkim społecznie użytecznych, służących dobru jednostki lub dobru publicznemu. Celem artykułu jest uzyskanie odpowiedzi na wiele pytań związanych ze sprawozdawczością finansową organizacji pożytku publicznego oraz kontrolą nad działalnością tych jednostek, a w szczególności ze znaczeniem sprawozdawczości organizacji pożytku publicznego dla interesariuszy i jej wpływu na koszty agencji. (fragment tekstu)
EN
Charity organization is a type of not-for-profit organization, however special purpose of this organization is not only nonfinancial, but to act for other people's benefit or the whole environment. Capital companies prepare financial statements for their investors. Charity organization has not investors, but donors. Its revenues come from individuals, governmental institutions or private organizations, that don't expect the return from their "investments" . The charity organization doesn't have to guarantee to reach the particular goal, but only the good intention. However, the donor can expect that his money will be used effectively, that chosen group of people will be supported. The problem appears, when the goals of managers or employees of the charity is different than the goal of the donor (entrepreneur, individual or governmental institution). The differences can influence and cause the agency cost. The aim of the paper is to find the answers some questions, among which the most important is: how the regulations of the financial reporting and financial control of the charities can change the agency costs and if the financial statement prepared by the charities is a significant document for the donors. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baran W. (2006), Jakość, pojemność i użyteczność informacji finansowej w świetle założeń koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, www.e-finanse.com, nr 2.
 • CC22 - Choosing and Preparing a Governing Document (2008), Charity Commission, http://www.charity-commission.gov.uk/publications/cc22.asp , 19.03.2010.
 • Charity Reporting and Accounting (2004), April, Charity Commission.
 • Connolly C., Hyndman N. (2000), Charity Accounting an Empirical of Recent Changes, "British Accounting Review", Vol. 32.
 • Cordery C. J., Baskerville R. F. (2007), Charity financial reporting regulation: A comparative study of the UK and New Zealand, "Accounting History", Vol. 12, No. 7.
 • Crabbe V. (1994), Understanding statute, Cavendish Publishing, London.
 • Fama, E. F. (1980), Agency problems and the theory of the firm, "Journal of Political Economy", Vol. 88, issue 2.
 • Gumkowska M., Herbst J. (2008), Najważniejsze pytania - podstawowe fakty. Polski sektor pozarządowy 2008, Stowarzyszenie Klon Jawor, Warszawa.
 • Hendriksen E. A., Breda M. F. van (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Hodgson G., Tarca H. (2006), Accounting theory, John Wiley&Sons, Australia.
 • Hudson A. (2004), New perspectives on property law, human rights and the home, Cavendish Publishing, London.
 • Jensen M. C., Meckling W. H. (1976), Theory of the firm: managerial behaviour, agency costs and ownership structures, "Journal of Financial Economics (JFE)", Vol. 3, No. 4.
 • Jones G. (1969), History of the law charity 1532-1827 (Cambridge Studies in English Legal History), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Jurkiewicz C. L. (2000), The Trouble with Ethics: Results of a National Survey of Healthcare Executives, HEC Forum, Vol. 12.
 • O'Hagan B. (2001), The History of UK Charity, "PNNOnline on Monday", August, 13.
 • Palmer P., Vinten G. (1998), Accounting, auditing and regulating charities - towards a theoretical underpinning, "Managerial Accounting Journal", Vol. 13, No. 5.
 • Posner E. A., Malani A. (2006), The Case for For-Profit Charities, University of Chicago Law & Economics, "Olin Working Paper", No. 304, September.
 • Protecting the Trust: Revisiting Public Attitudes About Charities in Maryland (2002), Maryland Association of Nonprofit Organizations, http://www.marylandnonprofits.org/html/explore/ documents/publictrust.pdf, 23.03.2010.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (2001), DzU, nr 137, poz. 1539.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (2001), DzU, nr 50, poz. 529.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B" z dnia 8 października 2001 r. (2001), DzU, nr 114, poz. 1216.
 • RS8- Transparency and Accountability, (2004), June, Charity Commission.
 • Snowball D. (1979), Information load and Accounting Reports: Too much or Just right?, "Cost and Management", May/June.
 • Tax and Charities (2005), government discussion document, June, http://taxpolicy.ird.govt.nz/ publications/index.php?catid=2, 11.11.2009.
 • Taxation Ruling 2000/11 Income tax: endorsement of income tax exempt charities (2000), Australian Taxation Office.
 • Taxation Ruling 2005/21 (2005), Australian Taxation Office, http://law.ato.gov.au/atolaw/ view.htm?docid=TXR/TR200521/NAT/ATO/00001, 12.11.2003.
 • Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (1999), DzU, nr 137, poz. 1539, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (2003), DzU, nr 96, poz. 873, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (2005), DzU, nr 183, poz. 1538, z późn. zm., art. 2, ust. l, pkt 2, lit. c i d.
 • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (2008), DzU, nr 3, poz. 11, z późn. zm.
 • Waniak-Michalak H. (2009), Przydatność informacyjna sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Zietlow J., Hankin J. A., Seidner A. (2007), Financial Management for Nonprofit Organizations: Policies and Practices, John Wiley & Sons, New Jersey.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171189885

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.