PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | nr 130 | 159--182
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny w procesie transformacji w Polsce

Warianty tytułu
Local Government in the Process of Transformation in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pokazano działanie samorządu terytorialnego jako wyraz demokratyzacji państwa i jego administracji publicznej. Przedstawiono wpływ organów samorządu terytorialnego na rozwój lokalny.
EN
Systemic transformation in Poland helped to build a new democratic legal order based on such values as national sovereignty, political pluralism, the range of authority and the rule of law. This included a process of decentralization, an expression of which is the local government. Its authorities are responsible to the public for meeting the needs of local communities on the new terms. This meant taking on responsibility for the economic and social development, as well as for security and public order. Localism has evolved on the new legal, economic, sociological and demographic bases. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
159--182
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Kisiel W., Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, Toruń 2005.
 • Bierzanek R., Symonides J., Prawo międzynarodowe publiczne, LexisNexis, Warszawa 1997.
 • Błaś A., Studia z nauki prawa administracyjnego i nauki administracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Błaś A., Kuta T., Prawo administracyjne. Podstawowe zagadnienia terminologiczno-pojęciowe, Poznań-Wrocław 1998.
 • Byjoch K., Sulimierski J., Tarno J. P., Samorząd terytorialny po reformie ustrojowej państwa, PWN, Warszawa 2000.
 • Dahl R., Demokracja i jej krytycy, Znak, Kraków 1995.
 • De Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, PIW, Warszawa 1976.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.
 • Domański T., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, ARK, Warszawa 2000.
 • Ferens A., Wprowadzenie do nauki administracji publicznej, w: Administracja i polityka, red. A. Ferens, I. Macek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Frąckiewicz L., Ubóstwo jako kwestia społeczna, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1989, nr 9.
 • Giełżyński W., Lokalizm i samosprawdzające się utopie, w: Państwo i Kultura Polityczna, Zeszyty Politologiczne 1988, nr 6.
 • Gordon L. G., Strategiczny plan dla gminy. Jak osiągnąć sukces?, Wydawnictwo Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1998.
 • Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Rozwój Regionalny - Rozwój Lokalny - Samorząd Terytorialny nr 14, Instytut Gospodarki Przestrzennej WGiSR UW, Warszawa 1989.
 • Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. A. Sztando, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 • Guy Peters В., Administracja publiczna w systemie politycznym, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 • Izdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, LexisNexis, Warszawa 2006.
 • Izdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Liber, Warszawa 2000.
 • Jabłoński A., Rząd i administracja publiczna, w: Polityka w Polsce w latach 90. Wybrane problemy, red. A. Antoszewska, R. Herbut, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
 • Jałowiecki B., Rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1989.
 • Kida J., Samorząd gminny i jego funkcje rozwojowe, Zakłady Graficzne Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 • Kisiel W., Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Krucina J., Przestrzeń samorządu, TUM, Wrocław 1998.
 • Kustra E., Wstęp do nauki o państwie i prawie, TNOiK, Toruń 2000.
 • Leoński Z., Samorząd terytorialny w RP, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2002.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Zasady prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Poznań 2002,
 • Lipiec J., Droga do demokracji, w: Społeczeństwo, demokracja, edukacja: Nowe wyzwania w pracy socjalnej, red. K. Marzec-Holka, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2000.
 • Łojko E., Ciągłość wzorów i degradacja małych miast, Samorząd Terytorialny 1992, nr 7-8.
 • Ossowski S., O osobliwościach nauk społecznych, w: Dzieła, t. IV, PWN, Warszawa 1967.
 • Pająk K., Samorząd terytorialny a rozwój lokalny w Polsce w okresie transformacji, Holding Edukacyjny- Paweł Pietrzyk, Poznań 2001.
 • Pająk K., Samorząd terytorialny w Polsce. Wybrane aspekty jego funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003.
 • Pająk K., Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Parysek J. J., Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1997.
 • Polityka budowy regionu konkurencyjnego: strategie - modele - postęp technologiczny, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 • Potoczek A., Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna, TNOiK, Toruń 2003.
 • Powiat. Z teorii. Kompetencje. Komentarz, red. J. Boć, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2001.
 • Prawo administracyjne, red. J. Boć, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 • Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego, red. B. Jałowiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988.
 • Proces globalizacji gospodarki - udział krajów w jej korzyściach i kosztach, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Przeobrażenia ustrojowe w Polsce, red. E. Zieliński, Elipsa, Warszawa 1993.
 • Ratąjczak A., Dekalog dla rządzących, Wprost 1991, nr 27.
 • Ratajczak M., Infrastruktura a wzrost i rozwój gospodarczy, Ruch Prawniczy. Ekonomiczny i Socjologiczny 2000, nr 4.
 • Rydlewski G., Samorząd terytorialny i administracja rządowa. Gmina, powiat, województwo: akty prawne, wyjaśnienia, indeksy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.
 • Samorząd terytorialny i rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.
 • Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka, red. Z. Niewiadomski, Wydawnictwo Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2001.
 • Samorząd III RP. Koncepcje i realizacja, red. J. Regulski, PWN, Warszawa 2000.
 • Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, PWN, Warszawa 1995.
 • Słobodzian B., Współczesny system samorządu terytorialnego w Polsce, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Sowa K. Z., Lokalizm, centralizm i rozwój społeczny, w: Państwo i kultura polityczna, Zeszyty Politologiczne 1988, nr 5.
 • Sowa K. Z., Zmierzch i odrodzenie lokalizmu w XX-leciu, w: Społeczności lokalne. Teraźniejszość i przyszłość, red. B. Jałowiecki, K. Z. Sowa, P. Dudkiewicz, IGP UW, Warszawa 1989.
 • Społeczno-gospodarcze aspekty kreowania rozwoju lokalnego, red. B. Filipiak, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
 • Szczepański J., Polska lokalna, w: Społeczeństwo i gospodarka w Polsce lokalnej, red. B. Jałowiecki, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.
 • Ura E., Prawo administracyjne, LexisNexis, Warszawa 2002.
 • Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U. 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, red. J. Adamiak, W. Kosiedowski, TNOiK, Toruń 2001.
 • Zieliński E., Samorząd terytorialny w Polsce, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190003

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.