PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 3 | 99--115
Tytuł artykułu

Oddziaływanie rolnictwa na środowisko naturalne

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Environmental Impact of Agriculture
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano potencjalne czynniki mogące przyczynić się do poprawy lub pogorszenia skutków oddziaływania rolnictwa na środowisko naturalne. Przeanalizowano prognozy i przewidywania na przyszłość, co pozwoliło potwierdzić hipotezy, iż jedynie zmiany technologii i techniki wytwarzania są realną drogą do zmniejszenia presji ze strony rolnictwa na środowisko naturalne. Spodziewane pogorszenie warunków klimatycznych dla działalności rolniczej w skali globalnej, przy jednoczesnym wzroście populacji ludzkiej i zapotrzebowania na żywność, powinny stać się impulsem zmian o charakterze innowacyjnym. Warunkiem zaspakajania w przyszłości potrzeb żywnościowych ludzkości jest jednak nie tylko odkrywanie i wykorzystywanie wydajniejszych sposobów produkcji, ale ochrona kapitału naturalnego. Istnieje więc potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań o charakterze ekologicznym, służących wdrażaniu i upowszechnianiu przyjaznych środowisku systemów wytwarzania żywności. Warunkiem poprawy wykorzystania kapitału naturalnego są zmiany poziomu świadomości ekologicznej zarówno producentów, jak i ostatecznych konsumentów żywności (gospodarstwa domowe), a co za tym idzie -kooperantów, dostawców i odbiorców, a nawet państwa. Podmioty te decydują o wadze i miejscu ochrony środowiska w hierarchii głównych celów strategicznych realizowanych przez gospodarstwa rolnicze. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the potential factors that could contribute to an improvement or deterioration in the environmental impact of agriculture. The analysis of the relevant forecasts and predictions allowed for confirming the hypotheses stating that only the changes in production technologies and techniques can actually reduce the pressure of agriculture on the environment. The expected aggravation of climate conditions of agricultural activity on the global scale coupled with an increase in the population size and demand for food should provide a stimulus to changes of an innovative character. Yet, the future demand for food cannot be satisfied solely through developing and employing the most efficient methods of production - the protection of natural capital is necessary as well. Hence, there is a need for seeking new, 'green' solutions that will be aimed at implementing and disseminating environment - friendly food production systems. In order to improve the use of natural capital, changes in the level of environmental awareness need to take place on the part of both producers and final consumers (households), and - in consequence - co-operators, suppliers and recipients or even States. These are the entities that determine the importance and place of environmental protection in the hierarchy of major strategic objectives pursued by agricultural holdings. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--115
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • 1. Alexandratos N.: World food and agriculture to 2030/2050: Highlights and views from mid 2009. Materiał ze spotkania ekspertów: How to Feed the World by 2050. FAO Włochy, Rzym 24-26 czerwiec 2009.
 • 2. Anioł A., Bielecki S., Twardowski T.: Genetycznie zmodyfikowane organizmy; szansa czy zagrożenia dla Polski. Warszawa 2009.
 • 3. Bruinsma J. : The resource outlook to 2050: By how much do land, water and crop yields need to increase by 2050. Materiał ze spotkania ekspertów: How to Feed the World by 2050. FAO Włochy, Rzym 24-26 czerwiec 2009.
 • 4. Bruinsma J.: World agriculture: towards 2015/2030, an FAO perspective. FAO Londyn, Wielka Brytania 2003.
 • 5. Brusiło J. : Żywność modyfikowana genetycznie - ocena etyczna globalnego eksperymentu [w:] Ciesielczyk E.: Zrównoważone rolnictwo a bezpieczeństwo żywności. Wydawnictwo Naukowe "Akapit", Kraków 2008.
 • 6. Chertow M.R. : The LPAT Equation and Its Variants. Journal of Industrial Ecology, vol. 4, issue 4, 2000.
 • 7. FAO: Food Outlook. Global Market Analysis. www.fao.org/docrep/013/al969e/al969e00.pdf, November 2010.
 • 8. FAO: www.fao.org/hunger/en, 2011.
 • 9. FAOSTAT:. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx. 2011.
 • 10. Jeżewski P.: Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku. SGH, Warszawa 2007.
 • 11. Kagan A. : Oddziaływanie przedsiębiorstw rolniczych na środowisko naturalne. Aspekt metodyczny i praktyczny. Wieś i Rolnictwo, nr 3, 2009.
 • 12. Lichtenberg E., Shortle J., Wilen J., Zilberman D.: Natural resource economics and conservation: contributions of agricultural economics and agricultural economists. American Journal of Agricultural Economics, vol. 92, issue 2, 2010.
 • 13. Majewski E. : Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. SGGW, Warszawa 2008.
 • 14. Makowski J.: Środowisko a rozwój [w]: Rozwój w dobie globalizacji (red. nauk. A. Bąkiewicz, U. Żuławska). PWE, Warszawa 2010.
 • 15. Mendelsohn R., Dinar A: Climate change and agriculture: an economic analysis of global impacts, adaptation and distributional effects. World Bank, United Kingdom 2009.
 • 16. Niewęgłowska G. : Zagrożenia dla środowiska z gospodarstw położonych w strefie ograniczeń środowiskowych. Roczniki Naukowe SERIA, t. IX, z. 2, Warszawa 2007.
 • 17. Noga A. : Teorie przedsiębiorstw. Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Warszawa 2008.
 • 18. OECD: Economic, environmental and social statistics. OECD Factbook 2010.
 • 19. Pałosz T.: Rolnicze i środowiskowe znaczenie próchnicy glebowej i metodyka jej bilansu. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, Rocznik Ochrony Środowiska, t. 11,2009.
 • 20. Pender J.L.: Population growth, agricultural intensification, induced innovation and natural resource sustainability: an application of neoclassical growth theory. Agricultural Economics, vol. 19, issue: 1-2, 1998.
 • 21. Population: one planet, too many people? Institution of Mechanical Engineers, Londyn 2011.
 • 22. Porter M.: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1992.
 • 23. Rennings K. : Redefining innovation - eco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecological Economics, vol. 32, issue 2, 2000.
 • 24. Sachs J.: Nasze wspólne bogactwo. Ekonomia dla przeludnionej planety. PWN, Warszawa 2009.
 • 25. Smith P., Gregory P.J., van Vuuren D., Obersteiner M., Havlík P., Rounsevell M., Woods J., Stehfest E., Bellarby J.: Competition for land. Philosophical Transactions of the Royal Society B 365/2010.
 • 26. Świtalski W: Innowacje i konkurencyjność. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2005.
 • 27. The role of European agriculture in climate change mitigation. Roboczy dokument Komisji Europrejskiej SEC(2009) 1093 final, Belgia, Bruksela 2009.
 • 28. Van der Werf H.M.G., Petit J.: Evaluation of the environmental impact of agriculture at the farm level: a comparison and analysis of 12 indicator-based methods. Agriculture, Ecosystems and Environment, vol. 93, issue 1-3, 2002.
 • 29. Wrzaszcz W.: Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (7). Bilans nawozowy oraz bilans substancji organicznej w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Raport Programu Wieloletniego nr 129. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • 30. Zegar J: Przesłanki nowej ekonomiki rolnictwa. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 2007.
 • 31. Zegar J. : Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym [10]. Raport końcowy synteza i rekomendacje. Raport Programu Wieloletniego nr 175. IERiGŻ-PIB, Warszawa 2009.
 • 32. Żylicz T.: Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. PWE, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190243

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.