PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 151 Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości | 86--102
Tytuł artykułu

Perspektywa klienta w wybranych koncepcjach pomiaru osiągnięć przedsiębiorstwa

Warianty tytułu
Customer Perspective in Selected Concepts of Organizations's Performance Measurement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zintegrowane systemy pomiarów osiągnięć zyskały dużą popularność wraz z rozpowszechnieniem Zrównoważonej Karty Wyników, zaproponowanej przez R.S. Kaplana i D.P. Nortona w 1992 r. Poszerzenie horyzontu przez Kaplana i Nortona poza aspekt finansowy zwróciło m.in. uwagę na potrzebę śledzenia i analizowania - za pomocą kwantyfikowalnych wskaźników - percepcji oraz priorytetów klienta w zakresie produktu i funkcjonowania przedsiębiorstwa. W artykule dokonany został przegląd ewolucji perspektywy klienta w wy¬branych systemach pomiarów osiągnięć, a także ukazano, w jaki sposób - proaktywny lub reaktywny - systemy te oraz poszczególne mierniki, zogniskowane na klienta, mogą wpływać na podnoszenie jego satysfakcji.(abstract oryginalny)
EN
The integrated performance measurement systems became popular along with the Balanced Scorecard, the concept developed by Robert S. Kaplan and David P. Norton in 1992. The horizon extension, proposed by Kaplan, (four dimensions of the company's shape: finan¬cial, customer, internal business and innovation and learning perspectives), has turned the light on the need of the follow up and analysis - with the quantitative indicators - the cus¬tomer perception and priorities with regards to the product or company's activity. The per¬formance measurement systems and the metrics used, treat the customer's perspective in a different way - some as a priority and the main focus, some other as a part of the bigger picture. Also the actions, taken basing on the different metrics, differ one to another. This paper illustrates the customer perspective evolution in the selected performance measurement systems. Also, it distinguishes two ways of customer satisfaction improvement: proactive or reactive, which is enabled by different, customer-oriented measurements and metrics.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ahmad M.M., Dhafr N., Establishing and Improving Manufacturing Performance Measures, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 2002.
 • Azzonc G., Masella C., Benele A. U., Design of performance measures for time-based companies, "International Journal of Operations & Production Management" 1991.
 • Bateman T., Crant J.M., The proactive component of organizational behavior: a measure and correlates", Journal of Organizational Behavior" 1993.
 • Bazamik J., Szacowanie wartości klienta, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2006.
 • Brehmer P., Rehme J., Proactive and reactive: drivers for key account management programmes, "European Journal of Marketing" 2009.
 • Chandi R., Key Performance Indicators; Measuring Performance in the Oil & Gas EPC Industry, Delft University of Technology, 2009.
 • Chiesa V. , Franini F., Lazzaroni V., Manzini R., Designing a performance measurement system for the research activities: A reference framework and an empirical study, "Journal of Engineering and Technology Management" 2008.
 • Cooper R., The rise of activity-based costing-part one: what is an activity-based cost system, "Journal of Cost Management" 1988.
 • Crant J.M., Proactive behavior in organizations, ,,Journal of Management" 2000.
 • Dowling G., Uncles M., Do customer loyalty programs really work?, "Sloan Management Review" 1997.
 • Dror S., The Balanced Scorecard versus quality award models as strategic frameworks, "Total Quality Management & Business Excellence" 2008.
 • Eklof J.A., Westlund A., Customer satisfaction index and its role in quality management, "Total Quality Management & Business Excellence" 1998.
 • Felix T., Chan S., Q i J., An innovative performance measurement method for supply chain management, "Supply Chain Management" 2003.
 • Fomell C., Johnson M. D., Anderson E. W., Cha J., Bryant B.E., The American customer satisfaction index: nature, "Purpose, and Findings, Journal of Marketing" 1996.
 • Fonenot G., Bchara R., Gresham A., Six Sigma in Customer Satisfaction, Quality Progress 1994.
 • Grant A.M., Ashford S.J., The dynamics of proactivity at work, "Research in Organizational Behavior"2008.
 • Gupta S., Zeithaml V., Customer metrics and their impact on financial performance, "Marketing Science" 2006.
 • Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, 2007.
 • Harrison T., Ansell J., Customer retention in the insurance industry: using survival analysis to predict cross-selling opportunities, "Journal of Financial Services Marketing" 2002.
 • Ittner C. D., Larcker D.F., Coming up short on nonfinancial performance measurement, "Harvard Business Review" 2003.
 • Johnson H.T., Kaplan R.S., Relevance lost: the rise and fall of management accounting, Harvard Business School, Boston 1987.
 • Johnson H.T., The search for gain in markets and firms: A review of the historical emergence of management, ,,Accounting, Organizations and Society" 1983.
 • Kapłan R. S., Norton D.P., The balance scorecard- measure that drive performance, "Harvard Business Review" 1992.
 • Kecgan O.P., Eiler R.G., Jones C.R., Are your performance measures obsolete?, ,,Management Accounting" 1989.
 • Kerssens-van Drongelen I. C., Bilderbeck J., R&D performance measurement: more than choosing a set of metrics, "R&D Management" 1999.
 • Konarzewska-Gubała E. (red.), Zarządzanie przez jakość, AE, Wrocław 2006.
 • Kowalkowski C., Enhancing the industrial service offering; new requirements on content and processes, Linkoping University, 2006.
 • Larson L.L., Bussom R.S., Vicars W., Proactive versus reactive manager: is the dichotomy realistic?, "Journal of Management Studies" 1986.
 • Lin Z., Carley K., Proactive or reactive: An analysis of the effect of agent style on organizational decision-making performance, "lntelligent Systems in Accounting, Finance and Management" 1993.
 • Lipe M.G., Salterio S. E., The balanced scorecard: judgmental effects of common and unique performance measures, "The Accounting Review" 2000.
 • Melnyk A., Stewart D.M., Swink M., Metrics and performance measurement in operations management: dealing with the metrics maze, ,,Journal of Operations Management" 2004.
 • Mizerski G., Zarządzanie kapitałem klienta - nowy paradygmat marketingowy, Versus Consulting 2007.
 • Neely A., Adams C., Kennerley M., The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Pearson Education, 2002
 • Neely A., Bourne M., Kennerley M., Performance measurement system design: developing and testing process-based approach; "International Journal of Operations and Production Management" 2000.
 • Neely A., Marr B., Roos G., Pike S., Gupta 0., Towards the third generation of performance measurement, "Controllin" 2003.
 • Norreklit H., The balance on the balanced scorecard a critical analysis of some of its assumptions, "Management Accounting Research" 2000.
 • Palagyi S., Hamelynch A., Mehta S., Understanding the value of six sigma, "Supply Chain Forum An International Journal" 2003.
 • Pande P.S., Neuman R.P., Cavanagh R. R., Six Sigma sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola, K. E. Liber s.c., 2003.
 • Parasuraman A., Zenhaml V., Berry L.L., SERVQUAL: a multiple-item scale for measuring consumer perceptions of service quality, "Journal of Retailing" 1988.
 • Reichheld F.F, Sasser W.E., Zero defections: quality comes to services, "Harvard Business Review" 1990.
 • Reichheld F. F., The one number you need to grow, "Harvard Business Review" 2003.
 • Robson I., Implementing a performance measurement system capable of creating a culture of high performance, " International Journal of Productivity and Performance Management" 2005.
 • Theeranuphattana A., Tang J., A conceptual model of performance measurement for supply chains; Alternative considerations, "Journal of Manufacturing Technology Management" 2008.
 • Zaleznik A., Manager sand leaders: are they different?, "Harvard Business Review" 1977.
 • Zultner R.E, Mazur G.H., The Kano model: Recent development, "The Eighteenth Symposium on Quality Function Deployment" 2006.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.