PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 125 | 77--93
Tytuł artykułu

Kierunki I bariery modernizacji ośrodków sportów zimowych w czeskim regionie turystycznym Beskidy

Autorzy
Warianty tytułu
Trends and Obstacles in Modernization of Winter Resorts in the Czech Tourist Region Beskydy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono współczesne problemy rozwoju zimowego ruchu turystycznego i modernizacji ośrodków narciarskich w czeskich Beskidach. Na podstawie wyników badań ankietowych zaprezentowano poglądy turystów na temat stanu bazy narciarskiej, oferowanych usług oraz oczekiwanych działań w celu poprawy jakości wypoczynku. Ukazano także niektóre sytuacje konfliktowe, mające miejsce przy okazji planowania i podejmowania działań rozwojowych w sektorze turystyki narciarskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents contemporary problems of the development of winter tourism and modernization of ski resorts in the Czech Beskids. Based on survey findings, tourists' opinions are presented regarding the condition of ski infrastructure, the services offered and actions necessary to be taken in order to improve the quality of recreation. Certain conflict situations have also been presented, which are encountered at the stage of planning and undertaking specific actions aiming at development in the sector of ski tourism. The region of the Czech Beskids is functionally tightly connected with the agglomeration of Ostrava, as it constitutes traditional recreational infrastructure for its inhabitants. (short original abstract)
Twórcy
autor
 • Ostravská univerzita v Ostravé
Bibliografia
 • Bina J., 2002, Hodnoceni potencidlu cestovnt'ho ruchu, [w:] COT business 2, Travel Service, Praha, 19-29.
 • Dohnal V., 1981, Rajonizace cestovnt'ho ruchu ĆSR, Merkur, Praha.
 • Flousek J., Harćarik J., 2009, Sjezdové lyíovdní a ochrana pfírody, Ochrana pfirody, 6, MŻP, Praha, 8-10.
 • Havrlant J., 2000, Beskydy - Transformace pohraniéní oblasti cestovního ruchu. Spisy prąci, 128, Pfírodovédecká fakulta, Ostravská univerzita, Ostrava.
 • Havrlant J., 2006, Modernizace turistické infrastruktury v Euroregionech Beskydy a TésínskéSlezsko, Ćeskdgeografie v evropskémprostoru, JĆU, Ceské Budéjovice, 73-80.
 • Havrlant J., 2007, ZvldStnosti vyvoje turisticko-rekrealnt'ch strukturv regionu Beskyd, Osobitosti vyvoja geografickych Struktur v kotlindch Karpdt, Sbornfk ze 4. mezinárodního geografického kolo-kvia, ÚG PrF UPJŚ, Koäice.
 • Havrlant M, 1977, Zazemi ostravské prúmyslove oblasti, jeho funkce a moznosti vyuzití pro rekreadni úcely, Spisy PF, 36, Ostrava.
 • Marketingova Strategie rozvoje cestovního ruchu v regionu Severní Moravy a Slezska, 2002, Institut I rozvoje podnikání, Ostrava.
 • Mika M., 2004, Turystyka a przemiany Środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego, Inst. Geogr. iGosp. Przestrz. UJ, Kraków.
 • Mika M., 2009, Ski tourism in the Polish Carpathians, Folia Geographica, Acta FSHN, UP, Prešov.
 • Mika M., Krzesiwo K., Krzesiwo P., 2007, Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce - przykład Szczyrku, Prace Geograficzne, 117, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 63-77.
 • Mika M., Pawlusiński, R., 2003, Opportunities for cooperation of local governments for the development oj tourism in Poland, Prace Geograficzne, 111, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 201-215.
 • Rumpel P., Slach O., Koutsky J., 2009, Mékkéfaktory regiondlnt'ho rozvoje, OU a MMR, Ostrava,
 • Vystoupil J., 2007, Navrh nové rajonizace cestovního ruchu ĆR, ESF MU, Brno
 • ,Vystoupil, J. (red.), 2006, Atlas cestovního ruchu ĆR, MMR ĆR, ESF MU, Praha.
 • Podkladové materialy skiarealu Bild (2010)
 • www.czechtourism.cz
 • www.holidayinfo.cz
 • www.csu.cz
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190477

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.