PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 125 | 161--178
Tytuł artykułu

Agroturystyka w Karpatach Polskich

Warianty tytułu
Agritourism in the Polish Carpathians
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Karpaty są jednym z najważniejszych regionów turystycznych Polski. Od wieków rozwijały się na tym terenie różne funkcje. Do najważniejszych należą: rolnictwo, leśnictwo, przemysł, komunikacja i turystyka. Współcześnie szczególne znaczenie odgrywa funkcja turystyczna. Turystyka stanowi ważne źródło dochodów mieszkańców wsi, jest czynnikiem ograniczającym emigracje do miast i wpływa na poprawę warunków bytowych ludności wiejskiej. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie agroturystycznej bazy noclegowej w przestrzeni Karpat Polskich oraz określenie znaczenia agroturystyki dla społeczności lokalnych i dla turystów. Agroturystyka, łącząc funkcję rolniczą i turystyczną, jest ważną formą turystyki z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Agriculture used to be the most vital branch of economy in the Catpatian Mountains. It is particularly significant in the Carpathian Foothills. The importance of the agricultural function decreases towards the south in favour of forestry and tourism. The tourism function is particularly important for the Polish Carpathians, as they have the largest share of areas of the highest value for tourism. Environmental features allow many forms of tourism to develop during the relatively long tourist season. However, both infrastructure and tourist traffic in the discussed area are very diverse as a result of uneven distribution of tourist values and various tourist traditions. (short original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliografia
 • Dąbrowska M., 1996, Przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich pod wpływem turystyki, Turyzm, 6, 1, 49-62.
 • Dębniewska M, Tkaczuk M., 1997, Agroturystyka - koszty, ceny, efekty, Poltext, Warszawa.
 • Drzewiecki M., 2002, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wyd. Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 • Gąsiorowski A., 2004, "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne" w powiatach bieszczadzkim, jasielskim, krośnieńskim, leskim i sanockim w latach 1992-2004, Stowarzyszenie "Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne - Bieszczady", Lesko (maszynopis powielony).
 • Górka Z., 1995, Osadnictwo, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie, Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 219-232.
 • Górz B., 2003, Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji, Prace Monograficzne, 359, Wyd. Nauk. Uniw. Pedagogicznego, Kraków.
 • Groch J., Kurek W., 1995, Turystyka, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 265-299.
 • Guzik Cz., 1995, Rolnicze użytkowanie ziemi, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność. Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 239-252.
 • Guzik Cz., 2001a, Rola rolnictwa górskiego w gospodarce kraju (na przykładzie Polskich Karpat), [w:] B. Kortus (red.), Człowiek i przestrzeń, Inst. Geogr.i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 173-184.
 • Guzik Cz., 2001b, Rola rolnictwa górskiego w gospodarce kraju (na przykładzie Polskich Karpat), [w:] B. Kortus (red.), Człowiek i przestrzeń, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, s. 173-184.
 • GuzikCz.,2001c, Rolnictwo i agroturystyka w koncepcji wielofunkcyjnej wsi w Bieszczadach i Beskidzie Niskim, Zesz. Nauk. AR w Krakowie, Sesja naukowa, I, Kraków, 379-389.
 • Guzik Cz., 2003, Agroto urism in the Podhale Region (villages Białka and Bukowina Tatrzańska example), [w:] W. Kurek (red.), Issues oftourism andhealth resort management, Prace Geograficzne, 111, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 61-69.
 • Guzik Cz., 2005, Edukacja ekologiczna w agroturystyce, [w:] Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek (red.), Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Materiały Sesji Naukowej 11 Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Prace Nauk.-Dydakt. PWSZ w Krośnie, 15, 319-328.
 • Kryński Z., 2007, Ocena działalności szkoleniowej pracowników powiatowego zespołu doradztwa rolniczego w Jaśle i Krośnie, [w:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, 110-123.
 • Kulczycki Z., 1977, Zarys historii turystyki w Polsce, Sport i Turystyka, Warszawa.
 • Kurek W., 1983, Problem of Development of Tourism in Rural Áreas, [w:] Tourism and Récréation in the Neighbourhood of Big Towns, IGU, Symposium, Łódź, 303-314.
 • Kurek W., 1985, Degradacja walorów turystycznych środowiska przyrodniczego Karpat w wyniku intensyfikacji rolnictwa, Monografie 209, AWF w Poznaniu, Poznań, 251-257.
 • Kurek W., 1989, Influence of Tourism on Socio-Economie Transformations of Rural Áreas in Podhale Basin, Prace Geograficzne, 80, 117-122.
 • Kurek W., 1990, Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich Polskich Karpat, Rozprawy habilitacyjne, 194, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Kurek W., 2002, Turystyka w województwie małopolskim, [w:] Z. Górka, A. Jelonek (red.), Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 85-89.
 • Kurek W., 2004, Turystyka na obszarach górskich Europy. Wybrane zagadnienia, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków.
 • Legienis H., 2004, Wykorzystanie kwater agroturystycznych i pokoi gościnnych będących w ewidencji urzędów gmin, na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Instytut Turystyki, Warszawa.
 • Leszczycki S., 1939a, Podstawy gospodarki uzdrowiskowo-letniskowej w Karpatach, Prace Studium Turyzmu UJ w Krakowie, 5, 3-62.
 • Leszczycki S., 1939b, Rozwój ruchu uzdrowiskowego w Polsce, Turyzm Polski, 2, 6, 111-124.
 • Majewski J., 2003, Agroturystyka to też biznes, Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa.
 • Miraj K., 2007, Agroturystyka w gminie Jabłonka na Orawie, [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 169-178.
 • Musiał J., 2007, Rola dziedzictwa kulturowego i jego znaczenie edukacyjne dla rozwoju turystyki wiejskiej na przykładzie subregionu limanowskiego, [w:] J. Sikora (red.), Turystyka wiejska a edukacja - różne poziomy, różne wymiary, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, 209-217.
 • Stegner T., 2002, Turystyka wiejska na ziemiach polskich w XIX i w pierwszej połowie XX wieku, [w:] Problemy turystyki i hotelarstwa, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Wyd. Akademii Morskiej, 4, Gdynia, 40-46.
 • Strzembicki L., 2005, Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w opinii turystów, [w:] Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek (red.), Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Prace Nauk.--Dydakt. PWSZ w Krośnie, 15, 23-39.
 • Szpara K., 2003, Czym jest agroturystyka w Bieszczadach?, [w:] A. Ostromęcki (red.), Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Turystyki w Lesku, 1, 115-121.
 • Szpara K., 2006, Turystyka wiejska w Bieszczadach Wysokich, praca doktorska, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków.
 • Szpara K., 2007, Wykorzystanie turystycznej bazy noclegowej w Bieszczadach Wysokich, [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 255-265.
 • Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Ser. Geogr.-Oecon., 18, 79-104.
 • Warszyńska J., 1995, Wstęp, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 9-11.
 • Warszyńska J., Jackowski A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.
 • Woźniak M., Grodzki W., Józefczyk B., 2005, Preferowane formy wypoczynku na obszarach wiejskich w opinii mieszkańców Podkarpacia, [w:] Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek (red.), Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, Prace Nauk.-Dydakt. PWSZ w Krośnie, 15, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, 41-52.
 • Zabierowski K., 1975, Specyfika ziem górskich w Polsce, Zesz. Probl. Postępów Nauk Rolniczych 162.
 • Zabierowski K., Barłowska A., 1989, Czynniki stymulujące i ograniczające korzystny wpływ turystyki na rolnictwo w warunkach górskich, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 29, PAN, 209-215.
 • Zabierowski K., Barłowska A., Jędrzejczyk I., 1990, Wpływ turystyki na przekształcenia w rolnictwie górskim, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 30, PAN, 163-173.
 • Zawilińska B., 2007, Turystyka w działalności parków krajobrazowych w Karpatach, [w:] W. Kurek, R. Faracik (red.), Studia nad turystyką. Prace geograficzne i regionalne. Geograficzne, społeczne i ekonomiczne aspekty turystyki, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 303-311.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190507

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.