PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. 125 | 179--196
Tytuł artykułu

Wybrane warunki rozwoju funkcji turystycznej miast Karpat Polskich

Warianty tytułu
Selected Determinants of Tourist Functions of Towns in the Polish Carpathians
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współcześnie szeroko pojmowana turystyka odgrywa istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym miast. Karpaty należą do najważniejszych regionów turystycznych w Polsce. Celem badań było przedstawienie zależności między warunkami położenia (topograficznymi) a możliwościami rozwoju funkcji turystycznej miast karpackich oraz określenie znaczenia turystyki dla rozwoju badanych miast w świetle działań lokalnych władz samorządowych. Oceny możliwości rozwoju funkcji turystycznej miast karpackich dokonano w oparciu o wybrane czynniki kształtowania ich potencjału turystycznego. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że badane miasta dysponują na ogół znacznymi możliwościami w tym zakresie. Ponadto warunki topograficzne terenu, stanowiące z osadniczego punktu widzenia zazwyczaj barierę rozwoju miast na obszarach górskich, okazały się czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki. Analizując działania lokalnych władz samorządowych, odnotowano, że w przypadku wielu karpackich ośrodków miejskich wykazują one duże zaangażowanie na rzecz rozwoju funkcji turystycznej jako jednej z funkcji społeczno-ekonomicznych miasta. (abstrakt oryginalny)
EN
Contemporary determinants of urban socio-economic development are often attributed to several factors, which include: urban policy as specified by local governments, local entrepreneurship and legal regulations. These factors may have different effects upon urban development. This development hinges on the various resources available in a region: its environmental, cultural, economic and social elements. The Carpathians are one of the most important tourist regions in Poland, so broadly defined tourism plays a crucial role in the socio-economic development of many mountainous towns. The major aim of this research is to identify the links between towns' spatial structure (topographic elements) and potential tourist development. Also, the author attempts to determine the role of tourism in the Carpathian towns through the lenses of local government policies. This attempt, although based on tourist functions, does not include all the factors local development depends on, nor all he indicators necessary to fully understand this issue. Only a few selected characteristics of the town development are taken into consideration. Accordingly, this research is also a new approach to the considered topic as viewed from the methodological perspective; many factors derived from settlement analyses were classified and then put together as a whole. (short original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Bibliografia
 • Balon J., German J., Kozak J., Malara J., Widacki J., Ziaja W., 1995, Regiony fizycznogeograficzne, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 117-130.
 • Bajwoluk T., 2007, Wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego dla aktywizacji turystycznej terenów podmiejskich Myślenic Zarabia, Czasopismo Techniczne, 7-A, 113-120.
 • Bohm A., 2009, Zarys początków współczesnego planowania przestrzennego na terenach górskich, Czasopismo Techniczne, Architektura, 2-A, 10, 21-26.
 • Denisiuk Z., 1995, Ochrona przyrody i krajobrazu, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie. Przyroda, człowiek i jego działalność, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 131-143.
 • Domański T., 2000, Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, ARK w Warszawie, Wyd. Hamal Books, Warszawa.
 • Faracik R., Kurek W., Mika M., Pawlusiński R., 2009, Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju, [w:] B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i Przestrzeń, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 77-98.
 • Garwol P., Górz B., 2009, Turystyka w Popradzkim Parku Krajobrazowym, [w:] B. Domański, W. Kurek (red.), Gospodarka i Przestrzeń, Inst. Geogt. i Gosp. Przestrz UJ, Kraków, 99-112.
 • Górka Z., 2004, Les villes des Carpates Polonaise a l'epoque de la transition socio-economique de la Pologne, Prace Geograficzne, 113, Kraków, 145-152.
 • Groch J., 1991, Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Rozprawy habilitacyjne, 220, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Groch J., Kurek W., 1995, Turystyka, [w:] J. Warszyńska (red.), Karpaty Polskie, Uniwersytet.
 • Jagielloński, Kraków, 265-299. Groch J., Kurek W., Warszyńska J., 2000, Tourist Regions in the Polish Carpathians, Wyd. Universitas, Kraków.
 • Jackowski A., 1981, Typologia funkcjonalna miejscowości turystycznych (na przykładzie województwa nowosądeckiego), Rozprawy habilitacyjne, 53, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Kierunki rozwoju turystyki dla województwa małopolskiego na lata 2008-2013, 2008, Zarząd Woj. Małopolskiego, Kraków, (projekt).
 • Kogut-Jaworska M., 2008, Instrumenty interwencjonizmu lokalnego w stymulowaniu rozwoju gospodarczego, CeDeWu, Rubinum, Warszawa.
 • Kondracki J., 1978, Geografia fizyczna Polski, PWN, Warszawa.
 • Koszałka M., 2003, Cultural heritage of the Beskid Niski Mountains, [w:] W. Kurek (red.), Issues of tourism and health resort management, Prace Geograficzne, 111, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 227-233.
 • Kurek W., 1990, Wpływ turystyki na przemiany społeczno-ekonomiczne obszarów wiejskich polskich Karpat, Rozprawy habilitacyjne, 194, Uniwersytet Jagielloński, Kraków.
 • Kurek W., Mika M., 2008, Miejscowości turystyczne w dobie konkurencji (na przykładzie Polskich Karpat, [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Wyd. AE w Poznaniu, 219-228.
 • Marx-Kozakiewicz M., 2009, Przemiany funkcjonalno-przestrzenne miast i miasteczek regionu karpackiego, Czasopismo Techniczne, Architektura, 2-A, 10, 143-148.
 • Mika M., 2004, Funkcje turystyki, [w:] A. Jackowski (red.), Geografia. Encyklopedia szkolna, Wyd. Zielona Sowa, Kraków.
 • Mika M., Krzesiwo K., Krzesiwo P., 2007, Współczesne problemy rozwoju ośrodków narciarskich w Polsce - przykład Szczyrku, [w:] D. Ptaszycka-Jackowska (red.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, 117, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz UJ, Kraków, 63-77.
 • Myga-Piątek U., Jankowski G., 2009, Wpływ turystyki na środowisko przyrodnicze i krajobraz kulturowy - analiza wybranych przykładów obszarów górskich, Probl. Ekologii Krajobrazu, XXV, 27-38.
 • Ostaszewska K., 2002, Geografia krajobrazu, PWN, Warszawa.
 • Pawlak A., 2009, Problemy przestrzenne wybranych małych miast położonych w strefie turystyczno--wypoczynkowej Małopolski Południowej, Czasopismo Techniczne, Architektura, 2-A, 10, 117-124.
 • Pawlusiński R., 2005, Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków.
 • Ptaszycka-Jackowska D., 2007, Gospodarowanie przestrzenią turystyczną w Karpatach Polskich, [w:] D. Ptaszycka-Jackowska (red.), Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, 117, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 99-112.
 • Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2008 roku, 2009, WIOŚ w Krakowie, Kraków.
 • Sagan I., 2000, Miasto. Scena konfliktów i współpracy, Wyd. Uniw. Gdańskiego, Gdańsk.
 • Skalska T., 2009, Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów, POT, Warszawa.
 • Sołtys A., 2009, Zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich a krajobraz - wybrane problemy, Czasopismo Techniczne, Architektura, 2-A, 10, 125-130.
 • Stan środowiska w województwie podkarpackim w latach 2000-200/', 2008, WIOŚ w Rzeszowie, Rzeszów.
 • Stan środowiska w województwie śląskim w 2008 roku, 2009, WIOŚ w Katowicach, Katowice.
 • Strategia rozwoju turystyki dla województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, 2006, PART, Warszawa.
 • Strategia rozwoju turystyki w województwie śląskim na lata 2004-2013, 2004, Zarząd Woj. Śląskiego, Katowice.
 • Szymańska D., 2009, Geografia osadnictwa, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Warszyńska J., 1985, Funkcja turystyczna Karpat Polskich, Folia Geographica, Ser. Geogr.-Oecon., 18, 79-104.
 • Zawilińska B., 2005, Karpaty jako region turystyczny, [w:] Z. Górka, J. Więcław-Michniewska (red.), Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, 2, PTG, Oddział w Krakowie, Kraków, 144-152.
 • Strategie rozwoju lub Plany rozwoju lokalnego badanych miast
 • www.carpathianconvention.Org/NR/rdonlyres/FE93E23F-668E-4330-AAE4-B89181FD53A6/0/ Carpathian_POL.pdf.
 • www.mos.gov.pl/artykul/2513_konwencja_karpacka/336_konwencja_karpacka.html
 • www.stat.gov.pl
 • www.zabytek.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190509

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.