PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 3 | 37--48
Tytuł artykułu

WPR 2013 "Plus" - przyszłość drobnych gospodarstw

Autorzy
Warianty tytułu
CAP 2013 "Plus" - the Future of Small Farms
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie skupia się na kwestii roli i miejsca małych gospodarstw rolnych we Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku. Mając na względzie rolę, jaką mają do odegrania małe gospodarstwa w procesie dostarczania dóbr publicznych oraz zapewnienia różnorodności struktur rolnych w Europie, poddaje krytyce dotychczas realizowane w ramach WPR instrumenty. Podkreśla ich słabe ukierunkowanie na cele oraz dokumentuje niską efektywność. Wskazuje na potrzebę takiego ich projektowania, aby odpowiadały na potrzeby rolników oraz realizowały cele polityki rolnej na poziomie państw członkowskich i całej UE. W tym kontekście prezentuje koncepcję premii restrukturyzacyjnej, adresowanej do gospodarstw poniżej 10 ha (lub poniżej 8 ESU), w maksymalnej wysokości równej siedmioletniej stawce bazowej wypłacanej jednorazowo pod warunkiem trwałego wycofania się z działalności rolniczej, poprzez sprzedaż ziemi na powiększenie innego gospodarstwa. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper deals with the question of role and position of small agricultural farms in the Common Agricultural Policy after 2013. In the light of the role that is to be played by small farms in the process of provision of public goods and ensuring the diversity of agricultural structures in Europe, the author criticizes the to-date instruments applied within the framework of CAP. He emphasizes their weak orientation towards the achievement of definite goals and documents their low effectiveness. He points to the necessity to plan any instruments in such a way as to make them meet the needs of farmers and help realize the tasks of agricultural policy at both the level of individual member-states and the level of the entire European Union. In this context, the author presents a concept of restructuring bonus , addressed to farms smaller than 10 ha (or below 8 ESU), whose maximum amount would be equal to the seven-year base rate and which would constitute a one-off payment made on the condition of permanent withdrawal from agricultural activity through the sale of land serving to increase the acreage of another farm. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
37--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej
Bibliografia
 • Agriculture in the EU. Statistical and Economical Information Report 2009, 2010. European Union.
 • Davidova S" Gorton M., Fredriksson L., 2010: Niskotowarowa gospodarka rolna w Europie: definicje i najważniejsze zagadnienia. Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Warszawa.
 • Goraj L., Mańko S., Płonka R., 2011: Sytuacja dochodowa rolników w latach 2004-2011 (w świetle danych Polskiego FADN). IERiGŻ, Warszawa.
 • Nurzyńska I., Drygas M., Kwieciński J., 2011: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju. EFRWP, Warszawa (w przygotowaniu).
 • Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, 2010. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Bruksela.
 • Sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi, 2011. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 czerwca 2011 r. w sprawie WPR do 2020 r., Bruksela.
 • Ustawa z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Dz.U. z 2001 r., nr 52, poz. 539.
 • Wstępna analiza realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006, 2009. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Wspólna Polityka Rolna. Kompromis dla rozwoju, 2011. Materiały pokonferencyjne. EFRWP, Warszawa (www efrwp.pl).
 • Zagórski M. i in., 2010: Wspólna Polityka Rolna. 2013 plus. Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.