PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 3 | 49--66
Tytuł artykułu

Rolnictwo Ukrainy w procesie przemian systemowych

Warianty tytułu
Ukrainian Agriculture in the Process of Systemic Changes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Ukraina ma bardzo duże możliwości rozwoju produkcji rolnej. Wynika to przede wszystkim z korzystnych dla rolnictwa warunków naturalnych. Kraj ten posiada urodzajne gleby, wśród których dominują czarnoziemy, oraz na większości terytorium kraju korzystny klimat. Obecnie jednak gospodarka Ukrainy, w tym w szczególności rolnictwo, znajduje się w okresie wychodzenia z głębokiego i długotrwałego kryzysu związanego z problemami w realizacji procesu transformacji systemowej i odbudową państwowości. Poziom produkcji rolnej, szczególnie produkcji zwierzęcej, jest wciąż niższy niż przed rozpoczęciem przemian systemowych. Przemiany systemowe w rolnictwie nie przyniosły oczekiwanych efektów. Ogromny transfer ziemi rolnej z kołchozów i sowchozów do gospodarstw rolnych znacząco obniżył jej produktywność. Poziom spożycia żywności na Ukrainie jest bardzo niski, znacznie niższy od racjonalnych jej norm. Jednak już w ostatnich latach, szczególnie w latach urodzaju, Ukraina była znaczącym eksporterem zbóż, roślin oleistych i oleju, wskazując, że chociaż wciąż cierpi na brak kapitału, to powoli wychodzi z głębokiego kryzysu. W tym kontekście rodzi się pytanie, czy rolnictwo ukraińskie jest w stanie w niedługim czasie zapewnić znaczący wzrost produkcji rolnej i stać się liczącym eksporterem produktów rolno-spożywczych. Odpowiedź na to pytanie ma także duże znaczenie z punktu widzenia możliwości rozwojowych polskiego rolnictwa. (abstrakt oryginalny)
EN
Ukraine has great possibilities for developing agricultural production, which it owes largely to favorable natural conditions, including fertile, predominantly black, soils, and climate conducive to farming in most of its regions. At present, however, the Ukrainian economy and, especially, agriculture are in the period of emerging from a deep and protracted crisis connected with problems posed by the implementation of the process of systemic transformation and reconstruction of Ukraine's statehood. The level of agricultural production - especially of animal production, is still lower than it was before the start of systemic transformation. Systemic changes in agriculture have not produced the expected results. Huge transfers of arable land from collective to private farms have significantly lowered its productivity. The level of food consumption in Ukraine is very low, far lower than the consumption's rational norms. However, in recent years – especially in the years of bumper crops, Ukraine has become a large exporter of grain, oil plants and oil, which suggests that despite the continuing shortage of capital the country is slowly coming out of the deep crisis. In this context it is important to ask whether Ukrainian agriculture is able to achieve shortly a significant growth in production and to become a major exporter of food and agricultural products. An answer to this question is also important from the point of view of development possibilities of Polish agriculture. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
49--66
Opis fizyczny
Twórcy
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
 • Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa
Bibliografia
 • Agricultural Markets and Trade: Evidence and Perspective of V4 Region and Its Neighbour -Ukraine, proceedings of the papers from the International Scientific Workshop, 2008. Kiev, Ukraine.
 • Agri-Food Sector in the face of current challenges, 2009. National University of Food Technologies (Ukraine), NSC Institute of Agrarian Economy UAAS (Ukraine), NRI Institute of Agricultural and Food Economics (Poland), Centre of Sociological Research (Ukraine), Kyiv.
 • Bilan J" 2008: Uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego wsi w okręgu tarnopolskim. W: Przemiany strukturalne wsi i rolnictwa w wybranych krajach europejskich. Raport PW nr 128. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Chomczuk T., 2002: Analiza komparatywna rolnictwa Ukrainy i Polski na tle państw Unii Europejskiej. "Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu" CCCXLIII.
 • Czerewko G., 2007: Rolnictwo Ukrainy w perspektywie integracji z UE. "Roczniki Naukowe SERiA" VIII.
 • Czerewko G., 2008: Dynamika i perspektywy rozwoju ukraińskich gospodarstw rolnych. W: Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy. Raport PW nr 98, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Dzun W., Tereszczuk M., 2009: Rolnictwo Rosji, Ukrainy i Białorusi w procesie transformacji w latach 1990-2007. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Journal of International Studies 2009 2, 1. Fundation of International Studies (FIS), Centre of Sociological Research (CSR), Kyiv - Ternopil.
 • Rozwój współpracy gospodarczej Polski z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Rosją, Ukrainą i Białorusią, 2009. Red. J. Misala. Politechnika Radomska, Radom.
 • Parchomets M., 2008: Stan i tendencje rozwoju gospodarki Ukrainy. W: Kierunki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce i wybranych krajach europejskich (Ukraina, Francja, Holandia). Raport PW nr 104, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Panorama of Ukraine Agrarian Sector, 2007. Ministerstwo Rolnictwa i Polityki Agrarnej Ukrainy, Kijów.
 • Współczesne problemy rozwoju wsi i rolnictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, 2009. Wydawnictwo "Wieś Jutra", Warszawa.
 • Zadura A., 2009: Aktualne problemy rynku ziemi rolniczej w państwach europejskich. "Rynek Ziemi Rolniczej" 12.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190537

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.