PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 873 | 5--27
Tytuł artykułu

Prognozowanie bankructwa a koniunktura gospodarcza

Warianty tytułu
Bankruptcy Prediction Models and Business Cycles
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęty został problem przewidywania bankructwa firm w zmieniającej się koniunkturze gospodarczej. Ryzyko bankructwa zależy od jakości zarządzania firmą, sprawności jej działania oraz innych wewnętrznych czynników mikroekonomicznych, ale także od makroekonomicznych czynników zewnętrznych, których syntetycznym wyrazem jest stan koniunktury gospodarczej. Dotychczasowe modele prognozowania bankructwa uwzględniały wyłącznie czynniki wewnętrzne w postaci wskaźników finansowych. Głównym wnioskiem wynikającym z zaprezentowanych rozważań jest postulat głoszący konieczność uwzględniania w modelach prognozowania bankructwa także czynników zewnętrznych o charakterze koniunkturalnym, oddziałujących na kondycję finansową przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania empiryczne potwierdziły konieczność uwzględniania zmieniającej się koniunktury gospodarczej w modelach prognozowania bankructwa przedsiębiorstw. Wyniki analiz wskazały na istotny wpływ ogólnoświatowej sytuacji gospodarczej na intensywność upadłości firm. W przypadku gospodarki polskiej zauważono występowanie różnic w intensywności upadłości przedsiębiorstw w przekroju regionalnym i sektorowym. Wnioski sformułowane na podstawie przeprowadzonych badań pozwalają na uwzględnianie miernika odzwierciedlającego zmiany koniunktury gospodarczej w modelach prognozowania. (abstrakt autora)
EN
The paper presents the problem of predicting bankruptcy in changing business cycles. A firm's bankruptcy risk depends on the quality of management, the firm's efficiency and other internal microeconomic factors as well as on macroeconomic external factors, which the business cycle is one measure of. Classical bankruptcy prediction models have focused on only internal factors in the form of financial ratios. Our main conclusion is that some measures of the business cycle situation should be included in bankruptcy prediction models. Our research shows that there are significant links between firm bankruptcies and the business cycle, and that the global economic situation strongly affects the risk of bankruptcy. Some regional and sectoral differences in bankruptcy risk are also evident in the Polish economy. Our research has allowed us to created bankruptcy prediction models that use business cycle synthetic measures. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
5--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Altman E.I. [1968], Financial Ratios, Discriminant Analysis and Prediction of Corporate Bankruptcy, "Journal of Finance", vol. 23, September.
 • Badanie koniunktury gospodarczej [2009], GUS, Warszawa, listopad.
 • Bell T.B., Ribar G.S., Verchio J. [1990], Neural Nets Versus Logistic Regression: A Comparison of Each Model's Ability to Predict Commercial Bank Failures, Proceedings of the 1990 Deloitte and Touché/University of Kansas Symposium of Auditing Problems, red. R.P. Srivastava.
 • Fisher R.A. [1936], The Use of Multiple Measurements in Taxonomic Problems, "Annals of Eugenics", vol. 7.
 • Gajdka J., Stos D. [1996], Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw [w:] Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw, red. R. Borowiecki, AE w Krakowie, Kraków.
 • Gruszczyński M. [2001], Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, "Monografie i Opracowania", nr 490, SGH w Warszawie, Warszawa.
 • Gruszczyński M. [2003], Modele mikroekonometrii w analizie i prognozowaniu zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, "Working Papers", nr 34, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Warszawa.
 • Hadasik D. [1998], Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, seria II, z. 153, Poznań.
 • Hołda A. [2001], Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH, "Rachunkowość", nr 5.
 • Hołda A. [2006], Zasada kontynuacji działalności i prognozowanie upadłości w polskich realiach gospodarczych, Wydawnictwo AE w Krakowie, Seria Specjalna: Monografie, nr 174, Kraków.
 • Korol T., Prusak B. [2005], Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji, CeDeWu, Warszawa.
 • Lubiński M. [2004], Analiza koniunktury i badanie rynków, Elipsa, Warszawa.
 • Mączyńska E. [1994], Ocena kondycji przedsiębiorstwa (Uproszczone metody), "Życie Gospodarcze", nr 38.
 • McKee T.E. [2000], Developing a Bankruptcy Prediction Model via Rough Sets Theory, "International Journal of Intelligent Systems in Accounting, Finance and Management", nr 9.
 • Michaluk K. [2000], Efektywność modeli prognozujących upadłość przedsiębiorstw, Praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Odom M.D., Sharda R. [1990], A Neural Network Model for Bankruptcy Prediction, Proceedings of IEEE International Conference on Neural Networks, vol. 2, San Diego.
 • Ohlson J. [1980], Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, "Journal of Accounting Research", nr 1.
 • Pociecha J. [2006], Dyskryminacyjne metody klasyfikacji danych w prognozowaniu bankructwa firmy, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1126, "Taksonomia 13. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Wrocław.
 • Pociecha J. [2007], Problemy prognozowania bankructwa firmy metodą analizy dyskryminacyjnej, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 205.
 • Pociecha J. [2010a], Informacyjne aspekty trafności prognoz bankructw polskich przedsiębiorstw, "Statystyka w służbie publicznej, wyzwania XXI wieku", Biblioteka Wiadomości Statystycznych, GUS, Warszawa.
 • Pociecha J. [2010b], Metodologiczne problemy prognozowania bankructwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 107, "Taksonomia 17. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania", Wrocław.
 • Prusak B. [2005], Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Sharda R., Wilson L. [1994], Bankruptcy Prediction using Neural Networks, "Decision Support System", nr 11.
 • Strąk T, Stępień P. [2000], Binomial Logit Models Predicting Corporate Bankruptcy, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 • Wędzki D. [2005], Zastosowanie logitowego modelu upadłości przedsiębiorstw, "Ekonomista", nr 5.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190621

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.