PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 124
Tytuł artykułu

Łańcuch wartości w teorii zarządzania przedsiębiorstwem

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opisano bazową propozycję łańcucha wartości M.E. Portera oraz dokonano prezentacji teorii łańcucha wartości. Przedstawiono istotę i kryteria operacjonalizacji łańcucha wartości, a także procesowe modele łańcucha wartości. Zaprezentowano ewolucję poglądów i zastosowań pozycjonowania w zarządzaniu strategicznym, które opiera się na łańcuchu wartości. Omówiono problematykę strefy zysku, modeli biznesu, zarządzania systemem wartości.
Rocznik
Strony
124
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Adamiecki K: O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1970.
 • Allaire Y., Firsirotu E.M.: Myślenie strategiczne. PWN, Warszawa 2000.
 • Andrews P.P., Hahn J.: Transforming Supply Chains into Vvalue Webs. "Strategy & Leadership" 1998, Vol. 26.
 • Armistead C.G., Clark G.: Resource Activity Mapping: The Value Chain in Services Operations Strategy. "The Service Industries Journal" 1993, Vol. 13.
 • Bake, R.C. Value Chain Development. An Account of Some Implementation Problems. "International Journal of Operations & Production Management" 1996, Vol. 16.
 • Bielski M.: Podstawy teorii organizacji i zarządzania. C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Booth R. Appreciating the Value Before Counting the Cost. "Management Accounting-London" 1997, Vol. 75.
 • Braithwaite R.: Value Chain of the Travel Experience. "The Cornell Hotel & Restaurant Administration Quarterly" 1992, Vol. 33.
 • Brandt J.R.: Beyond the Supply Chain. "Industry Week" 1998, Vol. 247.
 • Brilman J.: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002.
 • Bughin-Maindiaux Ch., Comble-Darja K.: Evaluation non financière de la performance d'entreprise et évolutions manageriales. "La Revue des Sciences de Gestion" 2001, nr 192.
 • Crum L.W.: Analiza wartości. PWE, Warszawa 1973.
 • Czakon W.: Metodologiczne aspekty wdrażania Total Quality Management. "Problemy Jakości" 1999, nr 7.
 • Czakon W.: Łańcuch wartości a przewaga konkurencyjna - model zależności. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 6.
 • Czakon W.: Ekonomiczne aspekty tworzenia jakości w podejściu procesowym. Ogólnopolska konferencja: Techniczne i ekonomiczne aspekty jakości. SGH, Warszawa 2000.
 • Czakon W.: Identyfikacja procesów w firmie w aspekcie łańcucha wartości. "Przegląd Organizacji" 2001, nr 2.
 • Czakon W.: Efektywność łańcucha wartości w modelach obsługi jednego i wielu odbiorców. "Przegląd Organizacji" 2003, nr 3.
 • Czakon W.: Outsourcing rachunkowości zarządczej - wybrane problemy. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 5.
 • Czakon W.: Outsourcing rachunkowości zarządczej - wybrane problemy. Kryteria podejmowania decyzji o outsourcingu. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 6.
 • Czakon W.: Kreowanie przewagi konkurencyjnej w koncepcji łańcucha wartości. W: W poszukiwaniu strategicznych przewag konkurencyjnych. Red. J. Czarnota. M. Moszkowicz. Cz. I. Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2003.
 • Czakon W.: Łańcuch wartości jako narządzie zarządzania strategicznego. W: Rozwój teorii i praktyki zarządzania strategicznego. T. 1. Red. J. Jeżak. Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania, Łódź 2003.
 • Czakon W., Jakubiec I.: Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Rachunek kosztów działań a konwencjonalny rachunek kosztów. Cz. I. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 5.
 • Czakon W., Jakubiec I.: Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Identyfikacja procesów i działań Cz. II. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 6.
 • Czakon W., Jakubiec I.: Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Cz. III. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 7.
 • Czakon W., Jakubiec I.: Praktyczne aspekty implementacji rachunku kosztów działań i zarządzania działaniami. Cz. IV. "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2002, nr 8.
 • Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K.: Podstawy zarządzania jakością. PWN, Warszawa 2000.
 • Dess G., Picken J.: Creating Competitive (dis) Advantage: Learning from Eoo Lion s Freefall. "Academy of Management Executive" 1999, Vol. 13.
 • Dierks P.A., Cockins G.: The CAM-I Glossary of ABM, Version 3.0. "Journal of Cost Management" 2001, Vol. 15.
 • Duncan W.J., Ginter P.M., Swayne L.E.: Competitive Advantage and Internal Organizational Assessment. "Academy of Management Executive" 1998, Vol. 12.
 • Dyer J.H.: How Chrysler Created an American Keiretsu. "Harvard Business Review" 1996, Vol. 74.
 • European Quality Award Information Brochure 2001.
 • Fifer R.M.: Cost Benchmarking Functions in the Value Chain. "Planning Review" 1989, Vol. 17.
 • Fingar P.: Value Chain Optimization. "Supply Chain Management Review" 2001, Vol. 5.
 • Forrest E.: Activity Based Management - a Comprehensive Implementation Guide. McGraw Hill, New York 1996.
 • Gierszewska G.: Zarządzanie strategiczne. Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000.
 • Gierszewska G., Romanowska M.: Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2000.
 • Gillies C, Rigby D.: Managing the Management Tools. "Management Accounting-London" 1995, Vol. 73.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering Work: Don't Automate - Obliterate. "Harvard Business Review" 1990, nr 7-8.
 • Hammer M., Champy J.: Reengineering w przedsiębiorstwie. Neumann Management Institute, Warszawa 1996.
 • Harrington H.J. Esseling E.K. Nimwegen H. van.: Business Process Improvement Workbook. Documentation, Analysis, Design and Management of Business Process Improvement. McGraw Hill, New York 1997.
 • Horvath L.: Collaboration: The Key to Value Creation in Supply Chain Management. "Supply Chain Management" 2001, Vol. 6.
 • Hoffman, N.P.: An Examination of the "Sustainable Competitive Advantage" Concept: Past, Present, and Future. "Academy of Marketing Science Review" 2000.
 • Jagoda H., Lichtarski J.: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - integracja i dezintegracja. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2002, nr 928.
 • Kaplan R.S., Norton D.P.: Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie. PWN, Arthur Andersen, Warszawa 2001.
 • Koźmiński A.K.: Zarządzanie międzynarodowe. PWE, Warszawa 1999.
 • Koźmiński A.K., Piotrowski W.: Zarządzanie - teoria i praktyka. PWN, Warszawa 2000.
 • Krawczyk S.: Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
 • Zarządzanie strategiczne - koncepcje, metody. Red. R. Krupski. AE, Wrocław 2003.
 • Krzyżanowski L.: O podstawach kierowania organizacjami inaczej. PWN, Warszawa 1999.
 • Larson P.D., Rogers D.S.: Supply Chain Management: Definition, Growth and Approaches. "Journal of Marketing Theory & Practice" 1998, Vol. 6.
 • Laskowska A.: Konkurowanie czasem - strategiczna broń przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 2001.
 • Lichtarski J., Węgrzyn A.: Wspólne płaszczyzny różnych koncepcji i metod zarządzania. "Przegląd Organizacji" 2000, nr 12.
 • Lichtarski J.: Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania. "Przegląd Organizacji" 1999, nr 1.
 • Menedżer jakości. Red. K. Lisiecka. AE, Kolegium Zarządzania, Katowice, 1999.
 • Lisiecka K.: Kreowanie jakości. AE, Katowice 2002.
 • Lisiecka K., Czakon W.: Aspekt ekonomiczny integrowania łańcucha wartości (na przykładzie sektora ciepła systemowego). W: H. Jagoda, J. Lichtarski: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - integracja i dezintegracja. AE, Wrocław 2002.
 • Lisiński M., Martyniak Z.: Analiza wartości organizacji. Książka i Wiedza, Warszawa 1981.
 • Levy D.L.: Lean Production in an International Supply Chain. "Sloan Management Review" 1997, Vol. 38.
 • Manganelli R. L., Klein M.: Reengineering - metoda usprawniania organizacji. PWE, Warszawa 1998.
 • Margareta J.: Fast, Global, And Entrepreneurial: Supply Chain Management, Hong-Kong Style. An Interview with Victor Fung. "Harvard Business Review" 1998, Vol. 76.
 • Nowe metody organizacji i zarządzania. Red. Z. Martyniak. AE, Kraków 1998.
 • Mikołajczyk Z.: Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania. PWN, Warszawa 1997.
 • Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M.: Zarządzanie kosztami działań. WIG-Press, Warszawa 2000.
 • Muller R., Rupper P.: Proces reengineering - optymalizacja procesów zorientowanych na klienta. Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
 • Normann R., Ramirez R.: From Value Chain to Value Constellation. Designing the Interactive Strategy. "Harvard Business Review" 1993, nr 7-8.
 • Obłój K.: Tworzywo skutecznych strategii. PWE, Warszawa 2002.
 • Pentland B.T., Osborn Ch.S. et al.: Useful Descriptions of Organizational Processes: Collecting Data for the Process Handbook. Massachusetts Institute of Technology, Sloan School of Management, Massachusetts 1999.
 • Player S., Lacerda, R.: Arthur Andersen's Global Lessons in Activity Based Management. John Wiley & Sons, New York 1999.
 • Porter M.E.: Competitive Advantage - Creating and Sustaining Superior Performance. The Free Press, New York 1985.
 • Porter M.E.: Strategie konkurencji - metody analizy sektorów i konkurentów. PWE, Warszawa 1996.
 • Porter M.E.: Porter o konkurencji. PWE, Warszawa 2001.
 • Pritsker K.D.: Strategic Reengineering: An Internal Industry Analysis Framework. "Advanced Management Journal" 1997, Vol. 62.
 • Quingyu S., Mei C: Business Process Reengineering for Flexibility and Innovation in Manufacturing. "Industrial Management + Data Systems" 2002, Vol. 102.
 • Raffish N., Turney P.: The CAM-I Glossary of Activity Based Costing. CAM-I, Arlington 1991 (wersja 1.2).
 • Reimann B.C.: Sustaining the Competitive Advantage. "Planning Review" 1989, Vol. 17.
 • Rokita J., Fabiańska K.: Zarządzanie - strategia tworzenia przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Petex, Katowice 1995.
 • Rokita J.: Zmowa milcząca jako forma kooperacji przedsiębiorstw. W: H. Jagoda, J. Lichtarski: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - integracja i dezintegracja. AE, Wrocław 2002.
 • Przedsiębiorstwo partnerskie. Red. M. Romanowska, M. Trocki. Difin, Warszawa 2002.
 • Senge P.M.: Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 • Sheridan J.: Envisioning The Ideal Value Chain. "Industry Week" 2001, Vol. 250.
 • Sheridan J.: Managing the Value Chain for Growth. "Industry Week" 1999.
 • Simon H.A.: The Architecture of Complexity. "Proceedings of the American Philosophical Society" 1962, nr 106.
 • Sliwotzky A.: The Profit Zone: Managing the Value Chain to Create Sustained Profit Growth. "Strategy & Leadership" 1998, Vol. 26.
 • Sliwotzky A.J., Morrison D.J., Andelman B.: Strefa zysku. PWE, Warszawa 2000.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T.: Globalizacja - strategie i narzędzia. Felberg SJA, Warszawa 2001.
 • Strategor.: Zarządzanie firmą - strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995.
 • Sweeney D.J.: Retailing in the 21s' Century: Top 10 Trends. "Chain Store Age" 1995, Vol. 71.
 • Trocki M.: Outsourcing funkcji operacyjnych przedsiębiorstwa. "Gospodarka Materiałowa. Logistyka" 2001, nr 2.
 • Trombly M.: Value Chain Management. "Computerworld" 2000, May 22.
 • Thomke S., von Hippel E.: Customers as Innovators. A New Way to Create Value. "Harvard Business Review" 2002, nr 4.
 • Treacy M., Wiersema F.: The Discipline of Market Leaders. Addison-Wesley, New York 1995.
 • Walters D.: Value and Value Chains in Healthcare. A Quality Management Perspective. "TQM Magazine" 2001, Vol. 13.
 • Walters D., Lancaster G.: Implementing Value Strategy Through the Value Chain. "Management Decision" 2000, nr 38/3.
 • Webb J., Glie Ch.: Reversing the Value Chain. "Journal of Business Strategy" 2001, March/ April.
 • Womack J., Jones D.: From Lean Production to Lean Enterprise. "Harvard Business Review" 1994, nr 3-4.
 • Womack J.P., Jones D.T. Odchudzane firm. Eliminacja marnotrawstwa - kluczem do sukcesu. Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 • Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage. "CMA Magazine" 1996, Vol. 70.
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości - koncepcje, modele, metody. Red. K. Perechuda. Placet, Warszawa 2000.
 • Zieleniewski J.: Organizacja i zarządzanie. PWN, Warszawa 1969.
 • Ziembiński Z.: Logika praktyczna. PWN, Warszawa 1999.
 • Zimniewicz K.: Nauka o organizacji i zarządzaniu. PWN, Warszawa-Poznań 1990.
 • Zimniewicz K.: Teoria organizacji i zarządzania. Zarys problematyki. AE, Poznań 1981.
 • Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2000.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190643

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.