PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 88
Tytuł artykułu

Najważniejsze wartości studentów pierwszego roku Akademii Ekonomicznej w Katowicach

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Pierwsza część pracy - teoretyczna - wskazuje na cały kontekst istnienia i pojmowania istoty wartości i jest swoistym wprowadzeniem do ukazania wartości preferowanych przez studentów Akademii Ekonomicznej. Część druga zawiera zapis przebiegu badań, charakterystykę respondentów oraz prezentuje, jakie deklarowane wartości są najistotniejsze dla studentów naszej uczelni. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
88
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Approaches to Ethics. Ed. W.T. Jones. Vol. 1. New York 1962. Arystoteles: Metafizyka. Warszawa 1984.
 • Baier K.: What is Value? An Analysis of the Concept. W: Values and the Future. Ed. K. Baier, N. Reseller. New York 1969.
 • Bartnik C: Personalizm. Lublin 1995.
 • Boecjusz A.M.: Przeciwko Eutychesowi i Nestorjuszowi. W: Idem: Traktaty teologiczne. Kęty 2001.
 • Borowski H.: Wartość jako przeżycie. Wprowadzenie do aksjologii. Lublin 1992.
 • Bourke V.J.: Historia etyki, [b.m.w.] 1994.
 • Buczyńska-Garewicz H.: Uczucia i rozum w świecie wartości. Wroclaw 1975.
 • Carrel A.: Człowiek istota nieznana. Warszawa [b.r.w.].
 • Chymuk M.: Aksjologiczne preferencje studentów uczelni krakowskich. Kraków 2004.
 • Copleston F.: Historia filozofii. T. I-IX. Warszawa 1989-2001.
 • Człowiek i świat wartości. Red. J. Lipiec. Warszawa 1982.
 • Dyczewski L.: Kultura polska w procesie przemian. Lublin 1995.
 • Dziedzictwo Kanta. Red. J. Carewicz. Warszawa 1976.
 • Gołaszewska M.: Fascynacja ziem. Eseje z teorii wartości. Warszawa-Kraków 1994.
 • Granat W.: Personalizm chrześcijański. Poznań 1985.
 • Hartmann N.: Ethics. London 1932.
 • Heller M.: Filozofia przyrody. Zarys historyczny. Kraków 2004.
 • Ingarden R.: Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków 1966.
 • Ingarden R: Spór o istnienie świata. T. I i II. Warszawa 1960-1961.
 • Ingarden R.: Wykłady z etyki. Warszawa 1989.
 • Jan Pawel II: Centesimus annus. Katowice 1991.
 • Jan Paweł II: Jezus Chrystus wczoraj dziś i na wieki. Przemówienia z Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 r. Ząbki 1997.
 • Jan Paweł II: Przemówienie z okazji 600-lecia Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W: Jezus Chrystus wczoraj dziś i na wieki. Przemówienia z Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 r. Ząbki 1997.
 • Kant I.: Krytyka czystego rozumu. Kęty 2001.
 • Kant I.: Krytyka praktycznego rozumu. Warszawa 1972.
 • Kant I.: Uzasadnienie metafizyki moralności. Kraków 1953.
 • Kawula S.: Współczesne antynomie w wychowaniu. W: Między przeszłością a przyszłością. "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica Et Psychologica" 1995, nr 35.
 • Kiereś H.: Dobro czy wartości? Problem kryterium wychowania. "Zeszyty Edukacyjne" 2005, nr 3.
 • Kloska G.: Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa 1982.
 • Krąpiec M.A.: Byt i istota. Lublin 1994.
 • Krąpiec M.A.: Filozofia bytu a zagadnienie wartości. "Znak" 1965, nr 130.
 • Krąpiec M.A.: Metafizyka. Lublin 1984.
 • Lautmann R.: Wert und Norm. Bergriffsanalysen für die Soziologie. Köln und Oplanden 1969.
 • Lavelle L.: Théorie nénèrale de la valeur. Vol. 1. Paris 1951.
 • Lavelle L.: Traité des valeurs. W: Théorie nénèrale de la valeur. Vol. 1. Paris 1951.
 • Legowicz J.: O nauczycielu. Filozofia nauczania i wychowania. Warszawa 1975.
 • Legowicz J.: Zarys historii filozofii. Elementy doksografii. Warszawa 1980.
 • Łobacki M.: Pedagogika wobec wartości. W: B. Sliwerski: Kontestacje pedagogiczne. Kraków 1993.
 • Majka J.: Wychowanie chrześcijańskie - wychowaniem personalistycznym. "Chrześcijanin w Świecie" 1976, nr 42/43.
 • Marczuk S.: Badania wartości w socjologii. Teoria i empiria. Rzeszów 1988.
 • Marczuk S.: Pojęcie "wartości" w socjologii polskiej. W: Człowiek i świat wartości. Red. J. Lipiec. Warszawa 1982.
 • Mariański J.: Wprowadzenie do socjologii moralności. Lublin 1989.
 • Matusewicz C: Psychologia wartości. Poznań 1975.
 • Melsen A.G. van: Filozofia przyrody. Warszawa 1963.
 • Misztal M.: Pojęcie wartości w socjologii. "Studia Socjologiczne" 1975, nr 4.
 • Misztal M.: Problematyka wartości w socjologii. Warszawa 1980.
 • Nietzsche F: Z genealogii moralności. Kraków 2003.
 • Nowak M.: Znaczenie wartości w procesie wychowania. W: K. Popielski: Człowiek -Wartości - Sens. Studia z psychologii egzystencji. Lublin 1996.
 • Oleś P.: Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne. Lublin 1989.
 • Ossowski S.: Dzieła. T. III. Warszawa 1967.
 • Ossowski S.: Konflikty niewspółmiernych skal wartości. W: Idem: Dzieła. T. III. Warszawa 1967.
 • Pascal B.: Myśli. Warszawa 1977.
 • Pius XI: Quadragesimo anno. "Znak" 1982, nr 332/334.
 • Piwowarski W.: Pokój jako podstawowa wartość w społecznym nauczaniu Kościoła. "Collectanea Theologica" 1986, nr 56.
 • Piwowarski W.: Stosunek uczniów i studentów do podstawowych wartości społeczeństwa polskiego. "Życie Katolickie" 1990, nr 2.
 • Platon: Fajdros. Warszawa 1958.
 • Platon: Parmenides. Warszawa 1961.
 • Polin R.: La création des valeurs. Recherches sur le fondementde l'objectivité axsiologique. Paris 1944.
 • Popielski K.: Człowiek - Wartości - Sens. Studia z psychologii egzystencji. Lublin 1996.
 • Pucelle J. : Procesion et conversion des valeurs. W: Actes du Xl' - ème Congrès International de Philosophie. Vol. X. Paris [b.r.w.].
 • Puzynina J.: Język wartości. Warszawa 1992.
 • Reale G.: Historia filozofii starożytnej. T. I-V. Lublin 1994-2002.
 • Rodziński A.: Na orbitach wartości. Lublin 1998.
 • Sartre J.P.: Diabeł i Pan Bóg. "Dialog" 1959, nr 41.
 • Sartre J.P.: L'existentialisme est un humanisme. Paris 1960.
 • Scheler M.: Istota i formy sympatii. Warszawa 1986.
 • Scheler M.: Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Warszawa 1987.
 • Seneka: Listy moralne do Lucyliusza. Warszawa 1961.
 • Słownik języka polskiego, www.sjp.pwn.pl (17. 12. 2005).
 • Stróżewski W.: Istnienie i wartość. Kraków 1981.
 • Stróże wski W.: Wokół piękna. Szkice z estetyki. Kraków 2002.
 • Styczeń T.: Osoba wśród wartości. "Roczniki Filozoficzne" 1975, nr 23.
 • Styczeń T.: Problem możliwości etyki. Lublin 1977.
 • Styczeń T.: Wprowadzenie do etyki. Lublin 1993.
 • Styczeń T., Szostek A.: Uwagi o istocie moralności. "Roczniki Filozoficzne" 1974, nr 22.
 • Swieżawski S.: Dzieje europejskiej filozof i klasycznej. Warszawa-Wroclaw 2000.
 • Szostek A.: Pogadanki z etyki. Częstochowa 1993.
 • Szostek A. : Pozycja osoby w strukturze moralności. "Roczniki Filozoficzne" 1976, nr 24.
 • Sztumski J.: Społeczeństwo i wartości. Katowice 1992.
 • Ślipko T.: Życie i płeć człowieka. Kraków 1978.
 • Ślfwerski B.: Kontestacje pedagogiczne. Krakow 1993.
 • Śpiewak A.: Wybrane problemy teorii wartości. W: Człowiek i świat wartości. Red. J. Lipiec. Warszawa 1982.
 • Św. Tomasz z Akwinu: Suma teologiczna. T. VI-VI1. Londyn 1980.
 • Tatarkiewicz W.: Dobro i oczywistość. Lublin 1989.
 • Tatarkiewicz W.: Historia filozofii. T. I-III. Warszawa 1990.
 • Tatarkiewicz W.: O filozofii i sztuce. Warszawa 1986.
 • Tatarkiewicz W.: O szczęściu. Warszawa 1962.
 • Tatarkiewicz W.: Parerga. Warszawa 1978.
 • Tatarkiewicz W.: Pojęcie wartości, czyli co historyk filozofii ma do zakomunikowania historykowi sztuki. W: Idem: Dobro i oczywistość. Lublin 1989.
 • Thomae Aquinatis: De ente et essentia. W: M.A. Krąpiec: Byt i istota. Lublin 1994.
 • Thomas W., Znaniecki F.: Chłop polski w Europie i Ameryce. Warszawa 1976.
 • Tischner J.: Myślenie według wartości. Kraków 1993.
 • Values and the Future. Ed. K. Baier, N. Rescher. New York 1969.
 • Willi V.J.: Grundlagen einer empirischen Soziologie der Werte und Wertsysteme. Zurich 1960.
 • Wodziński C: Filozofia jako sztuka myślenia. Warszawa 1993.
 • Wojtyła K.: Elementarz etyczny. Wrocław 2000.
 • Wojtyła K,: Miłość i odpowiedzialność. Lublin 1986.
 • Wołoszyn S.: Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba encyklopedycznego zarysu. Warszawa 1993.
 • Znaniecki F.: Social Action. Poznań 1936.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190649

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.