PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 222 Ubezpieczenia majątkowo-osobowe | 155--168
Tytuł artykułu

Rola ubezpieczeń w procesie zarządzania ryzykiem operacyjnym banku w świetle nowej umowy kapitałowej

Warianty tytułu
Role of the Insurances in the Operational Risk Mitigation in the Basel Agreement
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest prezentacja możliwości banków w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym, jakie wynikają z postanowień przyjętych w umowie kapitałowej, ze szczególnym uwzględnieniem roli ubezpieczeń w redukcji rozmiarów tego ryzyka i problemów związanych z wykorzystaniem ochrony ubezpieczeniowej w zabezpieczeniu przed ryzykiem niewypłacalności banku. (fragment tekstu)
EN
The aim of this paper is the analysis of the possibilities, given by the capital agreement, of precise risk management of banks. Different methods of operational risk measurement are described. Advantages and disadvantages of using these methods and problems connected with them are stressed. The role of the additional insurance agreement in lowering operational risk is described. Application of insurance agreement should lower the insolvency risk. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki, doktorantka
Bibliografia
 • Bednarska H.M., Kontrola wewnętrzna jako instrument wspierania efektywnej realizacji zadań w bankach, ..Bank i Kredyt", kwiecień 2002, s. 73-81.
 • Bogacka-Kisiel E., Finanse banku komercyjnego, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna, Wrocław 1998, s. 316.
 • Buchmüller P., Die Berücksichtigung des Operationellen Risikos in der Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung, Eberhard Karls Universität Tübingen, 2001, Dezember, www.uni-tuebingen.de/uni/w04/bibliothek/DiskBeitraege/227.pdf, 13.01.05.
 • Deutsche Bundesbank Monatsbericht September 2004, Neue Eigenkapitalanforderungen für Kreditinstitute, www.deutschebundesbank.de/bankenaufsicht/bankenaufsicht_dokumentation_veroeffentlichungen.php, 13.01.05.
 • EFiS - Basel If. Operational Risk beherrschen: "good payment manufacturing practice". http://vvww.abk.de/efi s/baseI2/body_basel_ii. html.
 • Faisst U., Kovacs M., Quantifizierung operationeller Risiken - ein Methodenvergleich, "Die Bank" 2003, Nr. 5, s. 342-349.
 • GlO central bank governors and heads of supervision endorse the publication of the revised capital framework 26 June 2004, BIS Home, Press releases, www.bis.org/press/p040626.htm, 13.01.05.
 • Grabowska A., Metody kalkulacji -wartości narażonej na ryzyko (VaR), "Bank i Kredyt" 2000, nr 10, s. 29-33.
 • Grigg R., Die Qualität des Zahlenmaterials Verbessern, ,.Bankmagazin'' 2004. Nr. 2, s. 26-29.
 • Hanker P., Management von Marktpreis- und Ausfallrisiken, Instrumente und Strategien zur Risikominimierung in Banken, Gabler, Wiesbaden 1998, s. 19.
 • Instjtut für Finanzdienstleistungen е. У. Hamburg, Angemessene Eigenkapitalausstattung: Kommission begrüßt wesentliche Fortschritte bei der neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung, Brüssel, l] Juli 2002, www.iff-hamburg.de/67aktuell-020711-01.html, 13.01.05.
 • Jaworski Wł. L., Banki polskie u progu XXI w., Poltext, Warszawa 1998, s. 189.
 • Kommission plant weitere Konsultationsrunde zur Überarbeitung der Eigenkapitalvorschriften, Brüssel, 23 Juli 2001, http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/01/1052&format=HTML&aged=l&language=DE&guiLanguage=en, 13.01.05.
 • Lewandowski D., Ryzyko operacyjne w działalności banków - nowe wyzwania, pilna konieczność zarządzania, "Bank i Kredyt", maj 2001, s. 29-35.
 • Mathmann W., Operational Risk: Effektive Risikominderung durch Versicherungen, "Die Bank" 2003, Nr. 3, s. 164-167.
 • Micek M., Teoretyczne podstawy konsolidacji w sektorze bankowym, "Bank i Kredyt'", sierpień 2002, s. 40-46.
 • Müller E.H., Neue Anforderungen an das Datenmanagement, ,.Bankmagazin" 2003, Nr. 9. s. 33.
 • Rajczyk M., Finanse banku komercyjnego, [w:] Podstawy bankowości komercyjnej, t. 3, Fundacja Banku Śląskiego, Bielsko-Biała 1997, s. 64.
 • Sekretariat des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht: Erläuternde Angaben zur Neuen Basler Eigenkapitalvereinbarung, Januar 2001, www.bundesbank.de/dovvnloaďbankenaufsichť pdf7explanatory_g.pdf, 13.01.05.
 • Sławiński A., Studium bankowości. Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1998, s. 228.
 • Solarz J.K.. Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997, s. 75.
 • Spahr R., Steuerung operationaler Risiken im Electronic und Investment Banking, "Die Bank" 2001, Nr. 9, s. 660-663.
 • Zalеska M., System gwarantowania depozytów bankowych w Polsce na tle doświadczeń zagranicznych, "Bank i Kredyt". "Bankowe abc", lipiec 2001, s. 7.
 • Zawadzka Z., Ryzyko bankowe - uwagi ogólne, [w:] Banki w Polsce, Wł. L. Jaworski (red.), Poltext, Warszawa 2001, s. 314.
 • Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, Poltext, Warszawa 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190967

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.