PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 3 | 182--188
Tytuł artykułu

Prawo własności i prawo do polowania a odpowiedzialność za szkody łowieckie

Autorzy
Warianty tytułu
The Right to Property and the Right to Hunting Versus the Responsibility for Hunting Damages
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W ostatnich latach pojawiało się wiele kontrowersji dotyczących uwarunkowań prawnych w modelu i funkcjonowaniu łowiectwa w naszym kraju. Obecne rozwiązania prawne w tym zakresie sprawiają, iż prawo do polowania nie jest bezpośrednio powiązane z własnością gruntu, zwierzęta łowne w stanie wolnym stanowią dobro ogólnonarodowe, a ich prawnym właścicielem jest Skarb Państwa. Taka definicja własności zwierzyny jest swoistym podkreśleniem jej znaczenia jako wartości nadrzędnej w systemie środowiska przyrodniczego, jak również jego kształtowania i ochrony. W celu optymalizacji gospodarki łowieckiej w aspekcie zagadnień ochrony środowiska przyrodniczego, prowadzona jest ona w wyodrębnionych terenach administracyjnych, nazywanych obwodami łowieckimi, które wydzierżawiane są kołom łowieckim lub są zarządzane przez odpowiednie instytucje. Jednocześnie kontrowersje budzi prawna odpowiedzialność za szkody wyrządzane przez zwierzynę w uprawach rolnych. Scedowana jest ona na dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich, którzy zobowiązania te pokrywają ze środków własnych, w tym środków uzyskanych z tytułu sprzedaży tusz zwierząt łownych, które z mocy ustawy stanowią ich własność. Taka forma rozwiązań prawnych warunkuje dążenie do optymalizacji prowadzenia gospodarki łowieckiej, z jednoczesnym ograniczeniem kwestii odpowiedzialności za szkody, przez prawnego właściciela zwierzyny w stanie wolnym. (abstrakt oryginalny)
EN
Many controversies have surfaced recently in connection with the legal basis of the model and functioning of hunting in Poland. In accordance with the currently binding legal solutions in this respect the right to hunting is not directly linked to the ownership of land and wild animals constitute a national good whose legal owner is the State Treasury. Such definition of the ownership of wild animals represents a specific way of emphasizing their significance as a supreme value within the natural environment system, as well as their importance for the shaping and protection of the natural environment. To optimize hunting management as an aspect of environmental protection, it is being carried out within selected administrative areas, called hunting inspectorates, which are leased to hunting circles or managed by appropriate institutions. At the same time, issues associated with legal responsibility for damage done by game to cultivated fields arouses serious controversies. This responsibility is transferred to leaseholders or supervisors of hunting inspectorates, who cover the arising obligations from their own resources, including funds obtained from the sale of the wild animals' carcasses which, by law, constitute their property. Such form of legal solutions determines the striving for optimization of hunting management and, simultaneously, limits the responsibility of the legal owner of game for damage done by it. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
182--188
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Budny M., Kamieniarz R., Kolanoś B., Mąka H., Panek M., 2010: Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2008-2009. "Biuletyn Stacji Badawczej w Czempiniu" 6: 23-25.
 • Flis M., 2008: Procedura szacowania szkód wyrządzonych przez zwierzęta w uprawach rolniczych. "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin" 248: 117-123.
 • Flis M., 2009a: Szkody w uprawach rolniczych w świetle szkodliwego oddziaływania rolnictwa na ekosystemy. Biotop. Zagrożenia biotopów leśnych. Uniwersytet Opolski, Opole.
 • Flis M., 2009b: Wielkość szkód wyrządzanych przez dziki w uprawach rolniczych w obwodzie łowieckim polnym w latach 1999-2000 i 2008-2009. "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin" 254: 179-187.
 • Flis M., 2010a: Zmienność wielkości szkód wyrządzanych przez dziki w zróżnicowanych strukturach agrocenoz. "Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin" 256: 193-204.
 • Flis M., 2010b: Szkody łowieckie w świetle uwarunkowań ekonomicznych i prawnych. "Wieś i Rolnictwo" 4 (149): 95-103.
 • Flis M., 2011: Gospodarowanie populacją dzika w świetle uwarunkowań wyrządzanych szkód w ujęciu ekonomicznym i społecznym. "Annals of Warsaw University of Life Sciences -SGGW, Land Reclamation" (w druku).
 • Ignatowicz J., 1995: Prawo rzeczowe. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa.
 • Radecki W., 2010: Prawo łowieckie. Komentarz. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych. Dz.U. z 2010 r. nr 45, poz. 272.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny. Dz.U. z 2007 r. nr 82, poz. 557.
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 roku - Prawo łowieckie. Dz.U. z 2009 r. nr 1223, poz. 1777.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171190981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.