PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 166 | 18--37
Tytuł artykułu

Wiedza i jej jakość jako narzędzia doskonalenia organizacji w warunkach nowej ekonomii

Warianty tytułu
Knowledge and its Quality as a Means to Excellence of Organizations in the New Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wiedza w warunkach nowej ekonomii staje się ważną determinantą sukcesu przedsiębiorstwa. Jest to zasób o charakterze strategicznym, który wpływa na wzrost wartości oraz konkurencyjności przedsiębiorstw. Wiedza jest sprawdzonym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem. Zarządzanie wiedzą jest ważnym elementem strategii zarządzania. Dla doskonalenia jakości zarządzania konieczna jest odpowiednia jakość wiedzy, która pochodzi zawsze od ludzi. Od "jakości" ludzi zależy powodzenie w biznesie. Konieczne jest także przestrzeganie zasad etyki w biznesie. Człowiek rozumiejący jakość w sposób kompleksowy ma świadomość potrzeby stałego rozwijania swoich umiejętności. Jakość wiedzy i kapitału intelektualnego w społeczeństwie wiedzy jest ważnym czynnikiem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa. Jakość wiedzy wspomaga procesy doskonalenia organizacji w warunkach nowej ekonomii. (abstrakt oryginalny)
EN
Knowledge in the new economy is becoming an important determinant of success of an enterprise. It is a strategic asset influencing value creation and organization's competitiveness. Knowledge is a proven tool of running a company. Managing knowledge is an important element of business strategy. Adequate quality of knowledge which originates from people is necessary for improving the quality of management. Success depends on the quality of people in the business. Following principles of ethics in the business is also necessary. A man who understands quality comprehensively has the awareness of the need of permanent development of one's skills and abilities. Quality of knowledge and intellectual capital in the knowledge society are important factors of the market success of any enterprise. The quality of knowledge aids the processes of improving the organization in conditions of the new economy. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--37
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Bell, D., 1994, Kulturowe społeczności kapitalizmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Bendkowski, J., 2008, Model kapitału intelektualnego przedsiębiorstw budowlanych, "Zarządzanie przedsiębiorstwem" Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją, Opole.
 • Bieniok, H. (red.), 2002, Metody sprawnego zarządzania, Placet, Warszawa.
 • Bohn, R., 1993, Technical Knowledge-How to Measure, How to Manage, Research Report nr 93-07, University of California, San Diego, Graguate School of International Relations and Pacific Studies, La Jolla, California.
 • Botkin, J., Seeley, C., 2001, The Knowledge Management Manifesto, Knowledge Management Review, vol. 3, iss. 6, s. 16-21.
 • Brilman, J., 2002, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Davenport, T.H., Prusak, L.,2000, Working Knowledge. How Organizations Manage What They Know, Harvard Business School Press, Boston.
 • Drucker, P., 1994a, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Drucker, P.,1994b, Menedżer skuteczny, Wydawnictwo Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna Kraków.
 • Fazlagic, A., 2001, Marketing a zarządzanie wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I., 2002, Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., 2004, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa.
 • Jurek, M., 2001, Koncepcja kapitału intelektualnego. Strategie, struktury, modele i miary efektywności przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • McDermontt, R., 1994, Why information technology inspiriend but cannt deliver knowledge management, California Management Review, no 4.
 • Mikuła, A., Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), 2002, Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa.
 • Morawski, M., 2006, Zarządzanie wiedzą - organizacje - system - pracownik, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Morawski, M., 2009, Zarządzanie profesjonalistami, PWE Warszawa.
 • Naisbitt, J., 1997, Megatrendy, Zysk i Spółka, Wydawnictwo S.C., Poznań.
 • Neumann, S., Flugge, B., 1998, The art of knowledge-potential aus dem Wissen, Information Management no. 1.
 • Nonaka, I., Takeuchi, H., 2000, Kreowanie wiedzy w organizacji, Poltext, Warszawa.
 • Philips, L.W., Chang, D.R., Buzzell, R.D., 1983, Product quality, cost position and business performance; a test of some key hypothesis, Journal of Marketing.
 • Probst, G.S. Raub, S., Romhardt, K., 2002, Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Rokita, J., 2002., Organizacja ucząca się, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 • Sikorski, C., Kaczmarek, B., 1996, Podstawy organizacji i zarządzania. Zachowania organizacyjne. Wydawnictwo Absolwent.
 • Sitko-Lutek, A., Skrzypek, E. (red.), 2009, Organizacyjne uczenie się w rozwoju kompetencji przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 • Skrzypek, E., (red.), 2001, Zarządzanie informacją i wiedzą w procesie doskonalenia jakości, Wydawnictwo Uczelniane UMCS, Lublin.
 • Skrzypek, E., 2000, Knowledge as a key to campany's success in knowledge-based economy, ESF Brno a OPFSU Karvina, Czechy.
 • Skrzypek, E., 2002, Wiedza i kapitał intelektualny jako źródło sukcesu przedsiębiorstwa, w: Zamojskie Studia i Materiały WSZiA, Zamość.
 • Skrzypek, E. (red.), 2002, Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Sbornik referatu z mizinarodni konference: vyuzivani nowych poznatku v rozviji osobnosti podnikatele, Slezka Univerzita v Opave, Karvina, Czechy.
 • Skrzypek, E., 2003, Wpływ zarządzania wiedzą na innowacyjność przedsiębiorstwa, w: H. Brdulak, T. Gołębiowski (red.), Wspólna Europa - innowacyjność działania przedsiębiorstw, Difin, Warszawa.
 • Skrzypek, E., 2007, Zarządzanie wiedzą w praktyce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu w Tarnopolu, Świat Finansów, Tarnopol.
 • Skrzypek, E. (red.) 2008, Wiedza jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa, Wyd. UMCS Lublin.
 • Skrzypek, E. (red.) 2009, Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Skrzypek, E. (red.), 2010a, Etyczne aspekty zarządzania w warunkach nowej gospodarki, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Skrzypek, E. (red.), 2010b, Etyka w biznesie, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Skrzypek, E. (red.), 2010c, Problemy etyczne w organizacji uczącej się, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Skrzypek, E., (red.), 2010d, Etyka a jakość i efektywność organizacji, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 • Sokołowska, A., 2005, Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa.
 • Stabryła, A., 2001, Podstawy zarządzania firmą. Modele, metody, praktyka, antykwa, Kraków-Kluczbork.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.