PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2005 | 74
Tytuł artykułu

Adamiecki, Hauswald, Rothert : at the Centenary of Scientific Organization and Management in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Czas upływa niepostrzeżenie. Giną w nim osiągnięcia, dezaktualizują się dążenia, niezauważone mijają rocznice. Ważne wydarzenia trzeba jednak przywracać pamięci następnych pokoleń. Dla nauki organizacji i zarządzania w Polsce taką datą, spągiem pokładu, od którego wszystko się zaczęło, był przełom wieku XIX i XX, a zwłaszcza po latach wskazywanie roku 1903. Tak w szczególności czynił nieformalny przywódca „polskiej szkoły organizacji" Karol Adamiecki, przypominając własne osiągnięcia, których początek umiejscawiał w tymże roku. W świadomości środowiska organizatorskiego ta informacja istnieje od lat 20. ubiegłego stulecia, gdy ukazywały się publikacje zarówno samego Adamieckiego (z 1924 i 1929 roku), jak i jego współpracowników, utrwalających symboliczny początek refleksji nad dokonaniami organizatorskimi na ziemiach polskich. Rozeszła się także poza granicami kraju. Nie zmieniło to jednak sytuacji w skali niewiedzy. Twórczość i dokonania Karola Adamieckiego pozostają nieznane. Poza wydawnictwami specjalistycznymi nie istnieje żaden podręcznik światowego zasięgu, który wymieniałby polskiego inżyniera i uczonego za współtwórcę nauki organizacji i zarządzania.
EN
Time passes imperceptibly. Achievements disappear, pursuits became stale and anniversaries pass. However, important events should be retained for next generations. This important date for scientific organization and management in Poland, a footwall as it may be called from which all this started, was the turn of XIX and XX centuries, and particularly 1903, as indicated after years. At least Karol Adamiecki - the informal leader of the "Polish school of organization" while reminding of his own achievements, placed their beginning in this year. The organizational environment has been bearing in mind this information since the 1920s, when the works by Adamiecki were published (of 1924 and 1929), as well as the ones by his co-operators who recorded a symbolic beginning of reflections about organizing achievements in Poland. This reflection crossed the borders of the country. Yet, this did not change the situation with respect to the scale of lack of knowledge. The works and achievements of Karol Adamiecki still remain unknown. Apart from specialist papers, there is no a worldwide textbook that would mention any Polish engineer or researcher as co-originator of scientific organization and management. (fragment of text)
Rocznik
Strony
74
Opis fizyczny
Twórcy
autor
Bibliografia
 • Adamiecki K.: Metoda wykreślna organizowania prac zbiorowych w walcowniach. „Przegląd Techniczny" 1909, nr 17, 18, 19, 20.
 • Adamiecki K.: Harmonizacja jako jedna z głównych podstaw organizacji naukowej. „Przegląd Techniczny" 1924, nr 49, 52, 53.
 • Adamiecki K.: Krótki zarys historii rozwoju naukowej organizacji w Polsce na tle jej rozwoju w innych krajach. „Przegląd Organizacji", 1929, nr 5.
 • Adamiecki K.: O istocie naukowej organizacji. Nakładem Koła Naukowej Organizacji Studentów Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1938.
 • Adamiecki K.: O naukie organizacii. Izdatielstwo „Ekonomika", Moskwa 1972.
 • Adamiecki K.: O nauce organizacji. PWE, Warszawa 1970; TNOiK, PWE, Warszawa 1985.
 • Akademia Nauk Technicznych 1920-1932. Warszawa 1932.
 • Concise Dictionary of American Biography. Charles Scribner's Sons, New York 1964.
 • Copley F. B.: Frederick W. Taylor father of scientific management. Harper and Brothers, New York-London 1923.
 • Czech A.: Aleksander Rothert - prekursor i kontynuator naukowej organizacji. TNOiK, Katowice 1984.
 • Czech A.: Adamieckiego koncepcja praw nauki organizacji i kierowania. „Prakseologia" 1990, nr 3-4.
 • Czy wiesz, kto to jest? Red. S. Łoza. Warszawa 1938.
 • Deutsche Biographische Enzyklopadie, Bd 3 i 4. K.G. Saur, Munchen-New Providence-London-Paris 1996.
 • Drzewiecki P.: Śp. prof. inż. Karol Adamiecki. „Przegląd Techniczny" 1933, nr 13.
 • Epstein I.: Z zagadnień teorii organizacji pracy. „Myśl Współczesna", maj 1949.
 • Guzicki S.: Dorobek polskiej nauki organizacji i kierownictwa. W: Materiały Pokonferencyjne z jubileuszowej Sesji Naukowej X lat Lubelskiego Oddziału. TNOiK, Lublin 1968.
 • Gwisziani Dż.: Organizacja i zarządzanie. KiW, Warszawa 1973.
 • Hauswald E.: Organizacja i zarząd przedsiębiorstw przemysłowych. „Czasopismo Techniczne" 1904, nr 6, 7, 8.
 • Hauswald E.: Zasady kształcenia techników. „Czasopismo Techniczne" 1910, nr 18.
 • Hauswald E.: Przemysł. Nakładem Gubrynowicza i Syna, Lwów 1926.
 • Hauswald E.: Karol Adamiecki, jego twórczość i metody. „Przegląd Organizacji" 1934, nr 2.
 • Hauswald E.: Twórczość i metody Karola Adamieckiego. Odbitka z „Czasopisma Technicznego", Lwów 1934.
 • Hauswald E.: Organizacja i zarząd. Nakładem Komisji Wydawniczej Kół Naukowych Studentów Politechniki Lwowskiej, Lwów 1935.
 • Huta Bankowa 1834 2004 monografia. Tekst: M. Miciński. Dąbrowa Górnicza 2004.
 • Jenks L.H.: Early Phases of Management Movement. „Administrative Science Quarterly" 1960, June.
 • Karłowska R.: Wspomnienia córki profesora Karola Adamieckiego o jego życiu. W: Materiały Pokonferencyjne z Jubileuszowej Sesji Naukowej X lat Oddziału Lubelskiego. TNOiK, Lublin 1968.
 • Le Chatelier H.: Filozofia systemu Taylora. INO, Warszawa 1926.
 • Martyniak Z.: Koryfeusz nauki organizacji. „Problemy Organizacji" 1971, nr 4.
 • Martyniak Z.: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. PWE, Warszawa 1989, Warszawa 1993.
 • Martyniak Z.: Karol Adamiecki - prekursor współczesnych nauk o zarządzaniu. „Przegląd Organizacji" 1995, nr 6.
 • Neue Deutsche Biographie. 4. Bd, Duncker & Humblot, Berlin 1957.
 • Nietyxa M.: W sprawie prowadzenia fabryki maszyn.„Przegląd Techniczny" 1910, nr 41, 43, 45, 47, 48, 49.
 • Nietyxa M.: Odpowiedź na artykuł P. A. Rotherta w sprawie prowadzenia fabryki maszyn. „Przegląd Techniczny" 1911, nr 51.
 • Nurkowski Z.: Bibliografia prac Aleksandra Rotherta. Prace z zakresu organizacji i zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988, nr 260.
 • Nurkowski Z: Wkład Aleksandra Rotherta w rozwój polskiej myśli organizatorskiej. Prace z zakresu organizacji i zarządzania. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1988, nr 260.
 • Orgelbranda encyklopedia powszechna, t. V. Warszawa 1899; t. XVIII, Warszawa 1912. Polski słownik biograficzny, t. XXVII. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983 (Pollak Karol).
 • Polski słownik biograficzny, t. XXXI. Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988-1989 (Rodziewicz-Bielewicz Antoni).
 • Politechnika Lwowska, jej stan obecny i perspektywy, Lwów 1932. Politechnika Warszawska 1915-1925. Księga Pamiątkowa pod red. Leona Staniewicza. Warszawa MCMXXV.
 • Ponikowska M.: Karol Adamiecki i Instytut Naukowy Organizacji i Kierownictwa. „Przegląd Organizacji" 1948, nr 5.
 • Ponikowska M.: Karol Adamiecki zarys biograficzny. TNOiK, Warszawa 1949.
 • Popławski Z.: Politechnika Lwowska w latach 1844-1945. Rodowody katedr. Wykaz nauczycieli akademickich. Dziedzictwo. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 1999.
 • Przemówienie inż. P. Drzewieckiego. „Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Przemówienie prof. S. Biedrzyckiego. „Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Rothert A.: Aus der Praxis der Lagerverwaltung. „Technik und Wirtschaft", Dezember 1909.
 • Rothert A.: O wykonywaniu rysunków warsztatowych w fabrykach maszyn. „Czasopismo Techniczne" 1910, nr 1, 7, 8.
 • Rothert A.: Poglądy nowoczesne na urządzenia i organizację fabryki maszyn. „Przegląd Techniczny" 1910, nr 14, 15, 17, 19, 21, 23.
 • Rothert A.: Przyczynek do prowadzenia fabryki maszyn. „Przegląd Techniczny" 1911, nr 3.
 • Rothert A.: Podstawy kalkulacji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem fabryk maszyn. „Przegląd Techniczny" 1912, nr 8, 10.
 • Rothert A.: Przykład współczesnej organizacji fabryki maszyn z uwzględnieniem zasad Taylora. Odbitka z „Przeglądu Technicznego", Warszawa 1921.
 • Rothert A.: Biuro rozdzielcze. „Przegląd Organizacji" 1934, nr 6.
 • Róziewicz J.: Polsko-rosyjskie powiązania naukowe (1725-1918). Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
 • Rys biograficzny i działalność techniczno-naukowa śp. Prof. K. Adamieckiego. „Przegląd Organizacji" 1933, nr 8.
 • Taylor F.W.: Zasady organizacji naukowej zakładów przemysłowych, z przedmową A. Rotherta. Nakładem Kasy im. J. Mianowskiego, Warszawa 1913.
 • Taylor F.W.: Zarządzanie warsztatem wytwórczym. INO, Warszawa 1926.
 • The Golden Book of Management. Ed. by L. Urwick, Newman Neame, London 1956.
 • Thierry J..- Karol Adamiecki w piśmiennictwie rosyjskim. „Przegląd Organizacji" 1973, nr 2.
 • Webster's Biographical Dictionary. Merriam, Springfield, Mass. 1962.
 • Wielka encyklopedia powszechna, t. 4. PWN, Warszawa 1964; t. 10, Warszawa 1967.
 • 100 Jahre Betriebswirtschaftslehre in Deutschland 1898-1998. Hrsg. von M. Lingenfelder, F. Vahlen Verlag, Munchen 1999.
 • XXVII Sprawozdanie Wydziału Głównego Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie za rok administracyjny 1903. Nakładem Towarzystwa, Lwów 1904.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191205

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.