PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 5 | 69--84
Tytuł artykułu

Organizacyjne uwarunkowania transferu szkolenia w opinii menedżerów

Warianty tytułu
Organizational Conditions for Training Transfer as Seen by Managers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono model badawczy i wyniki badań poziomu transferu efektów szkolenia do środowiska pracy oraz określających go czynników organizacyjnych. Celem było zarówno ustalenie poziomu transferu jako iloczynu natężenia oraz częstotliwości wykorzystywania w pracy efektów szkolenia, jak i charakterystyka przedsiębiorstw, w których poziom transferu jest najwyższy i najniższy. Zbadano także współzależność transferu i zmiennych charakteryzujących środowisko pracy, potwierdzając korelację transferu z możliwością zastosowania wiedzy, popieraniem zmian przez podwładnych, otwartością organizacji na zmiany oraz nagrodami za wdrażanie efektów szkolenia. (abstrakt oryginalny)
EN
This article looks at the research model as well as research results on a level of transfer of the effects of training to the work environment along with the organizational factors defining it. The aim is to assess the level of training transfer as a product of intensity and frequency of implementation training results at work, as well as to characterize companies where the level of transfer is the highest and lowest. Also investigated is the correlation between the level of transfer and different organizational factors confirming the correlation of such transfer with possibilities for implementing knowledge in practice, support for implementing change by subordinates, and organizational openness for changes and rewards for implementing the training results. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--84
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, absolwentka
Bibliografia
 • Andrzejczak A. (2010), Projektowanie i realizacja szkoleń, PWE, Warszawa.
 • Bartkowiak G. (2003), Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja, Wyd. AE, Poznań.
 • Bates R.A., Holton E.F., Seyler D.L. (1996), Validation of a transfer climate instrument, "Proceedings of the Academy of Human Resource Development", nr 1.
 • Bates R.A., Holton E.F., Seyler D.L. (1997), Factors affecting transfer of training in an industrial setting, Academy of Human Resource Development Annual Conference Proceedings.
 • Bramley P. (2001), Ocena efektywności szkoleń, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 • Cromwell S.E., Kolb J.A. (2004), An Examination of Wok-Environment Support Factors Affecting Transfer of Supervisory Skills Training to the Workplace, "Human Resource Development Quarterly", nr 15.
 • Donovan P., Hannigan K., Crowe D. (2001), The learning transfer system approach to estimating the benefits of training: empirical evidence, "Journal of European Industrial Training", nr 2/3/4.
 • Ford J.K., Quinones M., Sego D., Sorra J. (1992), Factors affecting the opportunity to perform trained tasks on the job, "Personnel Psychology", nr 45.
 • Gilley J., Eggland S., Gilley A. (2002), Principles of human resource development, 2 edycja, Cambridge MA: Perseus Publishing.
 • Holton E.F., Chen H.C., Naquin S. (2003), An examination of learning transfer system characteristics across organizational settings, "Human Resource Development Quarterly", nr 14.
 • Holton E.F., Bates R., Seyler D., Carvalho M. (1997), Toward construct validation of a transfer climate instrument, "Human Resources Development Quarterly", nr 2.
 • Holton F. III, Bates R.A., Ruona W.E.A. (2000), Development of a Generalized Learning Transfer System Inventory, "Human Resource Development Quarterly", vol. 11, nr 4.
 • Kunert O. (1996), Liderzy i maruderzy. Wyniki badań kadry kierowniczej przedsiębiorstw, "Personel", nr 9.
 • Kwarcińska B. (2005), Doskonalenie zawodowe menedżerów w gospodarce opartej na wiedzy, Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań.
 • Lim D.H., Johnson S.D. (2002), Trainees' Perceptions of Factors that Influence Learning Transfer, "International Journal of Training and Development", nr 6.
 • Mathieu J.E., Martineau J.W. (1997), Individual and situational influences on training motivation, [w:] J.K. Ford, S.W.J. Kozlowski, K. Kraiger, E. Salas, M.S. Teachout, (red.), Improving training effectiveness in work organizations, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, s. 193-221.
 • Nanda R. (1988), Organizational performance and supervisior skills, "Management Solutions", nr 33(6).
 • Rakowska A. (2007), Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Rea L. (2006), Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 • Russ-Eft D. (2002), A typology of training design and work environment factors affecting workplace learning and transfer, "Human Resource Development Review", nr 1/2002.
 • Szaban J. (1979), Kadra kierownicza dużych organizacji gospodarczych, Wyd. Instytutu Organizacji i Doskonalenia Kadr, Warszawa.
 • Tannenbaum S.I., Yukl G. (1992) Training and development in work organizations, "Annual Review of Psychology" nr 43.
 • Yamnill S., McLean G.N. (2001), Theories Supporting Transfer of Training, "Human Resource Development Quarterly", nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.