PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 134 | 9--27
Tytuł artykułu

Wybory strategiczne przedsiębiorstw w teorii

Warianty tytułu
Strategic Choices in Theory.
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zawarto koncepcję wyboru strategicznego rozumianego w wąskim zakresie jako decyzja ostateczna poddana procedurom implementacji, w szerszym tego słowa znaczeniu - jako czynności postanalityczne, w rezultacie których następuje sformułowanie i rozważanie opcji strategicznych. W treści artykułu znajdują się wskazania dotyczące ram teoretycznych , na gruncie których jest podejmowana problematyka wyborów strategicznych. (fragment tekstu)
EN
This paper deals with the problem of strategic choices in companies. Depending on the approach/ perception of the researchers and practitioners, those strategic choices are differently understood. This involves consequences for the transparency of their core, implementation and monitoring of the strategic effectiveness. The author also presented the basic criteria of strategic choices which help to classify and distinguish them from other types of decisions. At the end of the paper, the author also made an attempt to define conceptual frameworks used in the description and explanation of strategic choices. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
9--27
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • AL-Laham, A., Kudic, M., Bausteine einer wiessenbasierten Theorie strategischer Koopertion und Nelzwerke, Working Paper des Lehrstuhls fur Internationales Management, TU Kaiserslautern 2007.
 • Allaire, Y., Firsirotu, M.E., Myślenie strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 • Bennett, R., Corporate Strategy, 2 ed., Prentice Hall, 1999.
 • Białaszek, W, Pomiędzy ekonomią a psychologią. Ekonomia behawioralna w ujęciu analizy zachowań, Polskie Towarzystwo Analizy Behawioralnej, Polskie Towarzystwo Psychologii Behawioralnej.
 • Corsten, H., Reiss, M., Betriebswirtschaftslehre, Planung und Entscheidung, Controlling, Fuhrung, Wissenschaftsverlag Oldenbourg 2008.
 • Costello, A. O., Costello, T.G., Defining Property Rights: The Case of Knowledge-Based Resources, in: Cal.Man.R.47, Heft, No, 3.
 • Crasselt, N., Gassen, J., Spieltheorie: Ein Lósungsansatz fur betriebswirtschaftliche Probleme mit interdependenten Akteuren, in: Institutionókonomie und Betriebswirtschaftslehre, hrsg. A. Horsch, H. Meinhovel u. S. Paul, Munchen 2005.
 • Flakiewicz, W., Systemy informacyjne w zarządzaniu, uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Gruszecki, T, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Guenther, O., Sydow, J., Strategic und Strukturation: strategisches Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Wiesbaden 2001.
 • Habr, V.J., Yeprek, J., Systemowa analiza i synteza, PWE, Warszawa 1976.
 • Hungenberg, H., Slrategisches Management in Unternehmen, 4 Auflage, Gabler Yerlag/ GWW Fachverlag GmBH, Wiesbaden 2006.
 • Kahnemann, D., Tversky, A., Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk, Econometrica 1979, Vol. 47, cyt za: S. Trager, Wettbewerbsmanagement, Der Beitrag von Wettbewerbstvorteilen zum Unternehmenserfolg, Gabler Edition Wissenschaft, Gabler/GWW Fachverlag GmBH, Wiesbaden 2008.
 • Kim, J., Mahoney, J. T, Property Rights Theory, Transaktion Costs Theory and Agency Theory: An Organizational Economics Approach to Strategie Management, in: Managerial and Decision Economics 26 Jg. 2005.
 • Krzyżanowski, L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Krzyżanowski, L.J., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, paradygmaty, metafory, modele, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 • Kwaśnicki, W, Ekonomia ewolucyjna - w poszukiwaniu alternatywnego wyjaśnienia rzeczywistości gospodarczej, http://prawo.uni.wrocl.pl/kwasnicki/todownload/KongresEk2001.pdf.
 • Laupper, U.A., Wertorientierten Netwerksteuerung: Neue Wertreiber fur das Unternehmen in Wertschópfungsketten, St.Gallen 2004.
 • Luehrmann, Th., Fuhrung, Interaktion undldentitat die neue Identitdtstheorie als Beitrag zur Fundierung einer Interaktionstheorie der Fuhrung, Wiesbaden 2006.
 • Lynch, R., Corporate Strategy, 2 ed., Prentice Hall, an inprint of Pearson Education, 2000.
 • Noga, A., Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 • Paul, S., Horsch, A., Evolutorische Okonomik undLehre von den Unternehmerfunktionen, in: Institutionenókonomie undBetriebswirtschaftslehre, Miinchen 2005.
 • Proff, H., Dynamische Strategien, Yorsprung im International Wettbewerbsprozess, Gab-ler/GWW Fachverlage GmBH, Wiesbaden 2007.
 • Richter, R., Furubotn, E., Neue Institurionenókonomik - Eine Einfuhrung und kritische Wiirdigung, 3 Auflage, Tiibingen 2003.
 • Sharplin, A., Strategie Management, Mc Graw Hill Book Company, New York 1985.
 • Stankiewicz, W., Ekonomika instytucjonalna, zarys wykładu, Wydawnictwo PWSBAiTK, Warszawa 2007.
 • Sułkowski, Ł., Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa 2005.
 • Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, R, Witczak, H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa, wyd. l - 2004, wyd. 2 - 2007.
 • Witczak, H., Natura i kształtowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Zieleniewski, J., Organizacja i zarządzanie, wyd. 4, PWN, Warszawa 1975.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191335

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.