PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 151 Orientacja na klienta jako kryterium doskonałości | 222--239
Tytuł artykułu

Jakość usług wodno-kanalizacyjnych

Warianty tytułu
The Quality of Water and Sanitation Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono ogólną metodologię zarządzania usługami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem usług wodno-kanalizacyjnych, których realizacja odbywa się w warunkach monopolu naturalnego. Omówiono regulacje prawne przyczyniające się do „równoważenia” interesów operatorów tych usług i ich odbiorców (klientów). Przedstawiono koncepcje audytowania systemów wodnokanalizacyjnych i zdefiniowano wskaźniki jakości usług tego sektora w kontekście tworzenia bazy benchmarkingowej zorientowanej na ustawiczne doskonalenie standardów świadczenia usług publicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
There is presented in the paper the general methodology of public services management, particularly in the branch of water and sanitation services, which is applied in natural monopoly circumstances. There are also described legal rules in scope of balancing the groups of interest of water suppliers (services operator) and the receivers (customers). Authors presents the auditing concept of water-sanitation system. There are defined indexes of monitoring the services in the context of creating benchmarking database which could allow the improvement of standards of public services providing.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Zielonogórski
Bibliografia
 • Aziewicz T., Gospodarka rynkowa w usługach komunalnych, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1998.
 • Choromański K., Usługi komunalne (usługi wodno-kanalizacyjne i odbiór odpadów) w miastach uczestniczących w Systemie Analiz Samorządowych (dane za rok 2008), Warszawa 2010 (dokument w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.sas.zmp.poznan.pl w zakładce opracowania ekspertów).
 • Denczew S., Auditing as import an element of modern water supply and sewage systems management, "Eksploatacja i Niezawodność" 2007 nr 4 (36).
 • Denczew S., Podstawy modelowania systemów eksploatacji wodociągów i kanalizacji, Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN vol. 37, Lublin 2006.
 • Dziarski G., Kłosowski W., Usługi publiczne, w tym usługi komunalne, Program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 2003.
 • Glińska E., Ekspertyza dotycząca tematu: monitorowanie jakości usług publicznych, m.in. poprzez wspieranie tworzenia wskaźników typu quality of governance, quality of life o zasięgu krajowym, wspieranie upowszechnienia tzw. indeksów dobrej gminy oraz benchmarking wpisanego w planyDziałań IPIJP2 na 2009 1: , efs.warmia.mazury.pl/ .../9Ekspertyza_Tematow_projektow_innowacyjnych_uslugi_publiczne.pdf.
 • Graczyk M., Zarządzanie inwestycjami komunalnymi, Wyd. Oficyna Branta, Bydgoszcz-Zielona Góra 2008.
 • Łodwig S., Choromański K., Usługi komunalne (usługi wodno-kanalizacyjne i odbiór odpadów) w miastach uczestniczących w Systemie Analiz Samorządowych (dane za rok 2007), Zgierz/Warszawa2009 (dokument w wersji elektronicznej dostępny na stronie www.sas. zmp.poznan.pl w zakładce opracowania ekspertów).
 • Pająk H., Doświadczenia we wdrażaniu SZJ w jednostkach administracji samorządowej,WWW.umbrella.org.pl.
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, DzU 2006. 127.886.
 • Dyrektywa Rady 911271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991.
 • Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Dz.Urz. WE L 330 z 05.12.1998.
 • Ramowa Dyrektywa wodna 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, Dz.Urz. WE L 327 z 22.12.2000.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, DzU 1997.09.49 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. DzU 2006. 123.858 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 18 lipca 200 l r. Prawo wodne (tekst jedn. DzU 2005 nr 239, poz. 20 19).
 • SAS-Internetowy System Analiz Samorządowych , www.sas.zmp.poznan.pl.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191499

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.