PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2004 | Samorządowa polityka zdrowotna | 50--81
Tytuł artykułu

Samorząd terytorialny jako podmiot polityki ochrony zdrowia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Omówiono zagadnienia polityki społecznej, rodzaje zadań samorządu terytorialnego, zwłaszcza w zakresie polityki ochrony zdrowia, a następnie przedstawiono organizację i kompetencje poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) w zakresie ochrony zdrowia.
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Barański M.: Model samorządu terytorialnego w procesie reformy społeczno-administracyjnej państwa. W: Samorządowa polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Warszawa 2002, s. 31.
 • Borodo A.: Samorząd terytorialny. System prawno finansowy. Warszawa 2000, s. 38.
 • Brol R., Sztando R.: Strategia rozwoju lokalnego. Warszawa 1998, s. 42.
 • Czyżewski A., Góralczyk-Modzelewska M., Saganowska E., Wojciechowska M.: Regionalne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce. GUS, Warszawa 2001.
 • Decentralizacja funkcji społecznych państwa. Red. J.Hrynkiewicz. Warszawa 2001.
 • Dolnicki B.: Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe. Zakamycze 1999, s. 149-150.
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strassburgu 15 października 1985 r., Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607.
 • Frączkiewicz-Wronka A.: Zdrowie - nowy problem gmin. [w:] Samorząd terytorialny w rozwiązywaniu problemów społecznych województwa katowickiego. Red. M. Barański. Katowice 1998, s. 18-31.
 • Golinowska S.: System ochrony zdrowia po trzech latach jego reformowania - raport syntetyczny. [w:] S. Golinowska, Z. Czepulis-Rutkowska, M. Sitek, A. Sowa, C. Sowada, C. Włodarczyk: Opieka zdrowotna w Polsce po reformie. Raporty CASE nr 53/2000.
 • Grochala-Włodek E.: Samorząd terytorialny: gospodarz czy petent? "Gazeta Prawna" z 15 listopada 2002 r.
 • Klich J., Kautsch M., Campbell P.: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Kraków 1998.
 • Koczur W.: Zadania samorządu terytorialnego w zakresie pomocy społecznej. [w:] Samorządowa polityka społeczna. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Warszawa 2002, s. 154-165.
 • Kozierkiewicz A., Kulis M.: Ochrona zdrowia w samorządzie lokalnym. Doświadczenia polskich miast. Kraków 1999.
 • Kurzynowski A., Błędowski P.: Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna. [w:] Polityka społeczna. Red. A. Kurzynowski. Warszawa 2001, s. 297.
 • Leoński Z.: Samorząd terytorialny w RP. Warszawa 2001.
 • Malinowska-Cieślik M.: Realizacja polityki ekorozwoju na poziomie społeczności lokalnej. [w:] Zdrowie publiczne. Red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk. Kraków 2001, s. 379-395.
 • Narodowa Ochrona Zdrowia. Strategiczne kierunki działań ministra zdrowia w latach 2002-2003, www.mz.gov.pl
 • Ostasiewicz W., Pisz Z.: Problemy przestrzennego zróżnicowania sytuacji społecznej - techniki i procedury badawcze. [w:] Polityka społeczna wobec reform. Red. L. Frąckiewicz, A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice 1999, s. 206-208.
 • Pisz Z.: Problemy społeczne transformacji w Polsce. Opole 2001.
 • Poździoch S.: Zadania samorządu terytorialnego w dziedzinie ochrony zdrowia. Minister zdrowia, biuro ds. zagranicznych programów pomocy w ochronie zdrowia, s. 2 (materiał powielony).
 • Przybysz P.: Reformy administracji opieki zdrowotnej w Polsce. "Państwo i Prawo" 1994, nr 4, s. 61 i nast.
 • Szpor G.: Prawne zagadnienia ochrony zdrowia. [w:] Zarządzanie w ochronie zdrowia. Narzędzia pracy menedżera. Red. A. Frączkiewicz-Wronka. Katowice 2001, s. 57-70.
 • Tischner J.: Dar strachu i zagubienia. "Gazeta Wyborcza" z 17-18 października 1998 r.
 • Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001 26 listopada1998r. Dz.U. nr. 150, poz. 983, art. 43-56.
 • W stronę aktywnej polityki społecznej. Red. T. Kazimierczak, M. Rymsza. Warszawa 2003.
 • Winiarski B.: Rozwój regionalny i lokalny w warunkach gospodarki rynkowej. [w:] Promowanie rozwoju lokalnego i regionalnego. Red. B.Winiarski, I. Patrzałek. Wrocław 1994, s.15.
 • Włodarczyk C., Sitko S.: Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie. Poradnik dla samorządów. Kraków 1998, s. 51-52.
 • Włodarczyk C.: Instytucje opieki zdrowotnej, funkcje zadane a funkcje realizowane. [w:] Zmiany i reformy w systemie zabezpieczenia społecznego. W kierunku wzrostu indywidualnej odpowiedzialności. Warszawa 1999, s. 79-89.
 • Włodarczyk W.C.: Wartości a nowa polityka zdrowotna państwa. "Polityka Społeczna" 1992, nr 10.
 • Zróżnicowanie warunków życia ludności w Polsce w 2001 r. Raport analityczny z badania ankietowego. Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191593

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.