PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | nr 2 | 131--145
Tytuł artykułu

Relacje między członkami lokalnych grup działania a podstawowe podejścia w metodzie LEADER : studium przypadku partnerstw z województwa łódzkiego

Autorzy
Warianty tytułu
Relations Linking LAG Members and the Implementation of Partnership and Bottom - up Approach in the LEADER Method : the Case of Łódzkie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem pracy jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób relacje między członkami lokalnych grup działania przekładają się na realizację zasady partnerstwa oraz oddolnego podejścia metody LEADER. Analizy dotyczyć będą takich zmiennych, jak: poziom zaufania członków LGD do reprezentantów poszczególnych z nich oraz przekonanie członków LGD o potrzebie współpracy międzysektorowej. Określone będą również zmienne, wpływające na układ tych relacji, to jest: rodzaje spotkań członków lokalnych grup działania, ich częstotliwość i wpływ na ich styczności społeczne, przekonanie członków LGD o konieczności znajomości procedur jej funkcjonowania (prawnych i finansowych), poziom partycypacji członków LGD w procesach decyzyjnych grupy oraz forma aktywności członków w pracach LGD. Wnioski sformułowano na podstawie wyników badań socjologicznych przeprowadzonych w województwie łódzkim. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to find an answer to the question how the relations between the members of local action groups influence the implementation of partnership and bottom - up approach of the LEADER method. Analyses cover such variables as: 1) the level of the LAG members’ trust in the representatives of different sectors, 2) the LAG members’ conviction of the need for multi-sectoral collaboration. Also examined are the following variables that influence the LAG members’ relationships: 1) the types and frequency of meetings held by LAGs and their influence on the members’ social contacts, 2) the LAG members’ conviction of the necessity to acquire knowledge about the procedures (legal and financial) of their groups’ operation, 3) the level of the LAG members’ participation in the groups’ decisions, 4) the form of the members’ activity within work carried out by the LAGs. The article’s conclusions have been formulated on the basis of sociological research conducted in the Łódzkie voivodeship. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
131--145
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Błąd M., Kamiński R., 2005: Wzmacnianie kapitału społecznego polskiej wsi: doświadczenia z wdrażania programów typu LEADER. W: Rozwój obszarów wiejskich. Doświadczenia krajów europejskich. Red. K. Zawalińska. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Chevalier R, Maurel M.C., 2010: Program LEADER w krajach Europy Środkowej. "Wieś i Rolnictwo" 4: 26-41.
 • Emerson R., 1972: A Psychological Basis for Social Exchange Theory. In: Social Theory in Progress. Ed. J. Berger, M. Zelditch, B. Anderson. Houghton, Mifflin, New York.
 • Furmankiewicz M., Królikowska K, 2010: Partnerstwa terytorialne na obszarach wiejskich w Polsce w latach 1994-2006. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Futymski A., Kamiński R., 2008: Budowanie lokalnej strategii rozwoju w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
 • Goszczyński W., 2009: Program LEADER jako mechanizm kształtowania kapitału społecznego na obszarach wiejskich. W: Tworzenie partnerstw lokalnych i ich sieci na obszarach wiejskich. Doświadczenia z funkcjonowania programu LEADER w Polsce w latach 2004-2009. Red. K. Wasielewski. Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
 • Halamska M., Michalska S., Śpiewak R., 2010: LEADER w Polsce. Drogi implementacji programu. "Wieś i Rolnictwo" 4: 104-119.
 • Hanke K., Psyk-Piotrowska E., 2006: Analiza SWOT wdrażania pilotażowego programu LEADER+ na podstawie badań w dwóch gminach. "Wieś i Rolnictwo" 4: 77-89.
 • Knieć W., 2007: Władza w LGD. W: "Kwartalnik LEADER+", FAPA, FAOW CDR, KRiR, Warszawa.
 • Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Przymierze Jeziorsko.
 • Lokalna Strategia Rozwoju dla Stowarzyszenia Rozwoju Gmin CENTRUM.
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin Inowłódz, Lubochnia, Mniszków, Miasto i Gmina Sulejów, Tomaszów Mazowiecki, Wolbórz.
 • Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin: Andrespol, Brojce, Nowosolna i Rokiciny.
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice.
 • Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2009-2015 dla obszaru gmin Głuchów, Godzianów, Lipce Reymontowskie, Maków, Nowy Kawęczyn, Skierniewice, Słupia.
 • Rocznik Demograficzny 2008. Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • Zajda K., 2010: Lokalne grupy działania jako nowa forma kapitału społecznego obszarów wiejskich województwa łódzkiego. Praca doktorska. Maszynopis. Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191645

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.