PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 18 | 246--257
Tytuł artykułu

Problemy zarządzania sieciami gospodarczymi a realizacja celów modernizacyjnych

Warianty tytułu
Problems of Economic Network Management in Comparison to Fullfilment of Modernization Goals
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę rozstrzygnięcia kilku dylematów związanych z zarządzaniem sieciami gospodarczymi. Przedmiotem analizy uczyniono Porterowski klaster. Wspólnotowy wymiar takiej sieci gospodarczej obejmuje oprócz celów biznesowych również strategiczne cele rozwoju społeczno-gospodarczego terytorium, na którym sieć funkcjonuje. Po ukazaniu istoty sieci gospodarczej przytoczono szereg przykładów z zakresu zarządzania w sieci i zarządzania siecią, które mogą stanowić podstawę tworzenia europejskiego standardu zarządzania klastrem. Dowodzono także zasadności czerpania z dorobku zarządzania publicznego w procesach zarządzania sieciami gospodarczymi typu klastra. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is an attempt of solving several dilemmas connected with economic network management in the context of modernization. The subject of the analysis relies on the Porterian cluster, The communal dimension of this economic network encompasses not only business, but also strategic goals of social and economic development of the territory in which the network functions. After presenting the essence of an economic network, several examples have been depicted in the scope of management within a network and network management. They may constitute the basis for creating the European standard of cluster management. Validity of taking advantage of public management has been also proved, especially within the processes of economic network (cluster) management. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
246--257
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Abramowicz W., 2002, Obywatele globalnego społeczeństwa informacyjnego [w:] Polska v drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, UNDP, Warszawa, s. 121-134.
 • Agndal H., Nilsson U., 2009, Interorganizational cost management in the exchange process, "Management Accounting Research Volume", June, vol. 20, no. 2, pp. 85-101.
 • BarneyD., 2008, Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Benchmarking klastrów w Polsce - 2010, PARP, Warszawa 2010.
 • Bezeman A.B., 1975, Civilizations Under Stress, "Wirginia Quarterly Review", Winter, no. 51.
 • Castells M., 2008(2007), Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Cellary W., 2002, Przemiany gospodarcze [w:] Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego, UNDP, Warszawa, s. 17-21.
 • Etzkowitz H., 2002, The Triple Helix of University-Industry-Government. Implications for Policy and Evaluation, Science Policy Institute, Stockholm, "Working Paper", no. 11,pp. 1-16.
 • Europejska sieć doskonałości na rzecz zarządzania, współpracy i promocji klastrów, PARP, Warszawa 2007.
 • Fukuyama F., 1999, The Great Disruption. Human Nature and the Reconstitution of Social Order, Free Press, New York.
 • Gorynia M., Jankowska В., 2008, Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., 2001, Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa.
 • Hakanson H., 1982, International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: an Interaction Approach, Wiley, Chichester.
 • Hausner J., 2008, Zarządzanie publiczne, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Huntington S.P., 2007, Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego, Warszawskie Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
 • Jeziński, 2004, Modernizacyjne tendencje akulturacyjne w polityce polskiej wobec integracji z Unia Europejską [w:] Konsekwencje poszerzenia Unii Europejskiej dla Europy Środkowej i Wschodnie], red. M. Cichosz, J. Sroka, K. Zamorska, PAN, Warszawa.
 • Lissowski O., 2009, Zarządzanie publiczne i zamówienia publiczne. Kierunki modernizacji instytucjonalnej w Unii Europejskiej i na świecie, Wydawnictwo Naukowe CONTACT, Poznań.
 • Luoma-aho V., Vos M., 2010, Towards a more dynamic stakeholder model, "Corporate Communications: Ań International Journal", vol. 15, no. 3, pp. 315-331.
 • Metcalfe A.S., 2010, Examining the Trilateral Networks of the Triple Helix: Intermediating Organizations and Academy-Industry-Government Relations, "Critical Sociology", July, vol. 36 no. 4, pp. 503-519.
 • Naipaul V.S., 1990, Our Universal Civilization, "New York Review of Books", 30 October.
 • Osborn D., Gaebler Т., 1994, Rządzić inaczej. Jak duch przedsiębiorczości przenika i przekształca administrację publiczną, Media Rodzina, Poznań.
 • Ostrom E., Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action, University Press, Cambridge 1990.
 • Perechuda K., 2005, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Porter M.E., (1990)1998, The Competitive Advantage of Nations. With a New Introduction, PALGRAVE, New York.
 • Porter M.E., 2001, Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • Senge P.M., 1998, Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Sudoł S., 2007, Nauki o zarządzaniu. Węzłowe problemy i kontrowersje, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń.
 • Sudoł S., Kożuch B., 2010, Rozszerzyć nauki o zarządzaniu o zarządzanie publiczne jako ich subdyscyplinę [w:] Osiągnięcia i perspektywy nauk o zarządzaniu, red. S. Lachiewicz, B. Nogalski, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 • Supernat J., 2004, Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management [w:] Jednostka, państwo, administracja - nowy wymiar, red. E. Ura, Mitel, Rzeszów, s. 469-490.
 • Williamson O.E., 1998, Ekonomiczne instytucje kapitalizmu. Firmy, rynki, relacje kontraktowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2010, Modernizacja technologiczna w zintegrowanym rozwoju Polski v warunkach globalnego kryzysu finansowego [w:] Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, red. M.G. Woźniak, artykuł w Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, z. 16, s. 88-104.
 • Zacher L.W., 2010, Modernizacja techniczna polskiej gospodarki - uwarunkowania, poglądy, polityki [w:] Modernizacja Polski. Struktury. Agencje. Instytucje, red. W. Morawski, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, s. 254-285.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.