PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 237 Społeczno-ekonomiczny i demograficzny rozwój Łodzi na tle wybranych miast Polski | 115--139
Tytuł artykułu

Stan i ochrona środowiska w największych miastach Polski : (ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Problemem często spotykanym w miastach, zwłaszcza dużych pod względem liczby mieszkańców, jest zanieczyszczenie powietrza i zły stan środowiska naturalnego. Sytuacja ta jest następstwem działalności człowieka, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak i wynikającym z codziennego życia. Duża, i wciąż wzrastająca, liczba środków transportu drogowego (szczególnie samochodów osobowych), działalność zakładów przemysłowych oraz niewłaściwe gospodarowanie odpadami to tylko niektóre z czynników negatywie wpływających nie tylko na środowisko naturalne, ale również i na zdrowie człowieka. Celem niniejszego opracowania jest analiza porównawcza polskich miast liczących co najmniej 300 tys. mieszkańców, tj. Łodzi, Warszawy, Krakowa, Wrocławia Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Lublina i Katowic (czyli, wg stanu z 2008 r., łącznie dziesięciu miast), pod względem stanu i ochrony środowiska. Rozważania na ten temat prowadzone są z punktu widzenia następujących zagadnień: zużycie wody, odprowadzenie i oczyszczanie ścieków, emisja zanieczyszczeń powietrza, gospodarowanie odpadami, zużycie energii oraz walory przyrodnicze. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Berdo J., 2006, Zrównoważony rozwój. W stroną harmonii życia z przyrodą, Earth conservation, http://www.ziemia.org/rozwoj_pdf/Zrownowazony-rozwoj-calosc.pdf (08.04.2010 r.)
 • Efektywność wykorzystania energii w latach 1997-2007, GUS, Warszawa
 • Gładysz R., 2007, Ekonomiczne i społeczne przemiany zaopatrzenia w wodą gospodarstw wiejskich i gospodarki ściekowej w regionie piotrkowskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Greszta J., Gruszka A., Kowalkowska M., 2002, Wpływ imisji na ekosystem, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk", Katowice
 • Kasprzak K., 2009, Ochrona różnorodności gatunkowej - biologiczna konieczność czy praktyczna potrzeba?, [w]: Zeszyty Naukowe Południowo-Wschodniego Oddziału PTIE i PTG, nr 11, Rzeszów
 • Kieć J., 2007, Odnawialne źródła energii, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Krakowie, Kraków
 • Kluczek J.P., Wybrane zagadnienia z ochrony środowiska, 1999, Wydawnictwa Uczelniane Akademii Techniczno-rolniczej, Bydgoszcz
 • Kolenda M., 2006, Taksonomia numeryczna. Klasyfikacja, porządkowanie i analiza obiektów wielocechowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław
 • Konieczyński J., 2004, Ochrona powietrza przed szkodliwymi gazami. Metody, aparatura i instalacje, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice
 • Malej J., 2006, Ochrona środowiska. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin
 • Mazur-Wierzbicka E., 2005, Koncepcja zrównoważonego rozwoju jako podstawa gospodarowania środowiskiem przyrodniczym [w]: Kopycińska D. (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii US, Szczecin
 • Meadows D., Meadows D., Randers J., 2006, Limits to growth. The 30-year update, Earthscan, London
 • Meadows D., Meadows D., Randers J., 1995, Przekraczanie granic. Globalne załamanie czy bezpieczna przyszłość?, Warszawa
 • Młodak A., 2006, Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa
 • Nasza wspólna przyszłość. Raport światowej komisji do spraw środowiska i rozwoju, 1991, PWE, Warszawa
 • Nowak E., 1990, Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa
 • Panek T., 2009, Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa Prawo ochrony środowiska, ustawa z dn. 27.04.001 r., Dz. U. Nr 62, poz. 627
 • Wehle-Strzelecka S., Korczyńska A., 2007, Ochrona środowiska w kształtowaniu współczesnej przestrzeni miejskiej w aspekcie idei ekologii miasta, [w]: Czasopismo techniczne, z. 7A/2007, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków Wielka Encyklopedia PWN, 2001, tom 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Zadania IOŚ, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, http://www.gios.gov.pl/artykuly/ 402/Zadania-IOS (08.04.2010 r.)
 • Kraków na tle miast liczących 300 tys. i więcej mieszkańców w 2008 r. [w]: Informacje o stolicy województwa, Urząd Statystyczny w Krakowie http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/ krak/ASSETS_09m00_03.pdf (08.04.2010 r.)
 • Kraków. Raport i stanie miasta, 2008, Rozdział IV (komunikacja i transport), Prezydent Miasta Krakowa, http://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=26401 (08.04.2010 r.)
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski 2009, GUS, Warszawa
 • Ochrona Środowiska 2005, GUS, Warszawa
 • Ochrona Środowiska 2008, GUS, Warszawa
 • Ochrona Środowiska 2009, GUS, Warszawa
 • Pojazdy samochodowe zarejestrowane, US w Łodzi, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/lodz/ ASSETS_08m 15_172.pdf (08.04.2010 r.)
 • Pojazdy samochodowe, US w Poznaniu, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xbcr/poznan/ ASSETS_09ml5_03.pdf (08.04.2010 r.)
 • Pojazdy samochodowe zarejestrowane, US w Gdańsku, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/ xb- cr/gdansk/ASSETS_07ml3_06.pdf (08.04.2010 r.)
 • Pojazdy samochodowe w 2008 r., US w Bydgoszczy, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/bydgosz/ASSETS_09pl l_03.pdf (08.04.2010 r.)
 • Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane, US w Szczecinie, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/szczec/ASSETS_miasto_2008_transport_04.pdf (08.04.2010 r.)
 • Pojazdy samochodowe i ciągniki zarejestrowane, US we Wrocławiu, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_08_14_02.pdf (08.04.2010 r.)
 • Powiaty w Polsce 2007, GUS, Warszawa
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2004 r., GUS, Warszawa
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008 r., GUS, Warszawa
 • Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2009 r., GUS, Warszawa
 • Rocznik Demograficzny 2005, GUS, Warszawa
 • Rocznik Demograficzny 2009, GUS, Warszawa
 • Rocznik Statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej 2009, GUS, Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.