PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | z. nr 18 | 268--278
Tytuł artykułu

Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej

Autorzy
Warianty tytułu
Tackling Financial Exclusion as an Element of Fostering Social Cohesion
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rozważania niniejszego artykułu koncentrują się na problemach związanych ze społecznymi i ekonomicznymi aspektami ograniczonego dostępu części społeczeństwa do podstawowego zakresu usług finansowych. W szczególności w opracowaniu skoncentrowano się na: - zjawisku wykluczenia finansowego, jako jednego z wymiarów wykluczenia społecznego; - problematyce wykluczenia finansowego w Polsce, - sposobom przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu w Unii Europejskiej. W rozwiniętych krajach Unii Europejskiej dostęp do podstawowych usług finansowych obejmujących takie produkty jak rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czy karty płatnicze coraz częściej łączony jest z pojęciem praw obywatelskich, gdyż stając się elementem społeczno-gospodarczych standardów cywilizacyjnych warunkuje zaangażowanie osoby w życie społeczności. Klienci indywidualni stają wobec kilku zasadniczych problemów w odniesieniu do korzystania z usług finansowych: - banki, kierując się kryterium rentowności, nie są realnie zainteresowane upowszechnianiem dostępu do tych usług wśród osób mniej zamożnych; - mieszkańcy terenów słabo zurbanizowanych, w tym szczególnie obszarów wiejskich, mają ograniczony dostęp do podstawowych usług finansowych ze względu na brak fizycznej sieci świadczących je placówek. (abstrakt oryginalny)
EN
Considerations of this text of the present elaboration concentrate on connected problems with social aspects of the lack of the general access to basic financial services. In detail one bore upon following groups of problems: - the financial exclusion as the area of the social exclusion, - problems of the financial exclusion in Poland, - counteractions to the financial exclusion in the European Union. In developed countries of the European Union access to basic financial services, including products such as savings account billing or credit cards are increasingly linked to the concept of civil rights, since becoming part of the socio-economic standards of civilization determines a person involved in their community. Individuals face a number of key issues in relation to the use of financial services: - banks, following the criterion of profitability, are not really interested to promote access to these services among the less prosperous; - residents of poor urban areas, especially rural areas, have limited access to basic financial services because of the lack of a physical network of facilities providing them. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
268--278
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Audyt Bankowości Detalicznej, 2005 i 2007, Pentor.
 • Byrne D., 1999, Social exclusion, Open University Press, Buckingham.
 • Collard S., Kempson E., Whyley C.,2001, Tackling Financial Exclusion, The Policy Press/Joseph Rowntree Foundation, Bristol/York.
 • Decreto-Lei n." 27-C/2000 de 10 de Marco, Criacao de sistema de acesso aos services minimos bancarios.
 • Dostęp do praw społecznych w Europie, 2002, Wydawnictwa Rady Europy, Strasburg.
 • Frieske K.W., 2005, Społeczne wykluczenie: o nicowaniu pojęć [w:] Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, red. S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa.
 • http://ec.europa.eu/employment_social/spsi/financial_exclusion_en.htm (stan na dzień 10.08.2010).
 • http://sticerd.lse.ac.uk/case (stan na dzień 12.10.2007).
 • http://www.edufin.org.pl (stan na dzień 05.03.2009).
 • http://www.fminc.eu/gallery/documents/poland-country-report-stage-ii.pdf (stan na dzień 16.04.2010).
 • http://www.girokonto.com (stan na dzień 17.09.2008).
 • http://www.ilo.org/public (stan na dzień 12.10.2007).
 • Lag for Sveriges riksbank, SFS-nummer 1934:437, Upphavd 1989-01-01.
 • Ley 24/1998, de 13 de Julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postałes.
 • Loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base, MB. 15.05.2003.
 • Main Conclusions of the Lisbon Summit by the Portuguese Presidency of the EU, 2000, Lisbon.
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Zarys problematyki, 2003, red. M.G. Woźniak, z. l, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów.
 • Polaków nie stać na korzystanie z usług banków, http://www.se.pl (stan na dzień 26.02.2010).
 • Polityka społeczna. Teksty źródłowe, 2003, red. L. Dziewięcka-Bokun i K. Zamorska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
 • Świątkowski A.M., 2006, Prawo socjalne Rady Europy. Europejska karta społeczna. Protokoły. Zrewidowana europejska karta społeczna, Universitas, Kraków.
 • Tableau de bord n°l, situation au 31 Janvier 2008 La banque plus facile pour tous Suivi du plan d'action du 9 novembre 2004.
 • Treaty of Nice, 2001. European Communities, Nice.
 • Ubóstwo w Polsce, 2010, GUS, Łódź.
 • World Retail Banking Report, 2006, Capgemini.
 • Weber M., 2002, Gospodarka i społeczeństwo, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191741

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.