PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2006 | 119
Tytuł artykułu

Gospodarka Górnego Śląska na przełomie XX i XXI wieku

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Gospodarka województwa śląskiego podlega stałym zmianom strukturalnym. Jest to efekt procesów dostosowawczych, które obejmują najważniejsze elementy rynków: towarów i usług, finansowo-kapitałowego oraz pracy. Efekty te w ostatnich latach są różnorodne i dlatego konieczne jest ich opisanie, także formalne, a następnie dokonanie próby budowy prognoz krótko i średniookresowych. Pozwala to z jednej strony poznać mechanizmy zmian gospodarki Śląska, a z drugiej sformułować ewentualne scenariusze rozwoju gospodarki regionu. Wiedza ta może być szeroko wykorzystywana, szczególnie w sytuacji zaznaczających się korzystnych lub niekorzystnych tendencji w rozwoju gospodarki. Najogólniejszym i jednocześnie syntetycznym ujęciem zmian jakie zachodzą w gospodarce śląskiej jest konstrukcja odpowiedniego modelu ekonometrycznego. Pozwala on na ocenę siły związku zmiennych z góry ustalonych z wybranymi zmiennymi endogenicznymi opisującymi najważniejsze aspekty gospodarki śląskiej. Mimo stosunkowo krótkiego okresu z jakiego pochodzą dane statystyczne, wyestymowano parametry odpowiedniego modelu, który ma już pewne własności prognostyczne. Dokonano także weryfikacji własności prognostycznych tego modelu analizując błędy predykcji ex post. Pozwoli to w przyszłości na respecyfikację modelu w takim kierunku, aby dawał on prognozy zgodne, nieobciążone i charakteryzujące się małymi błędami. Przedstawiona analiza podstawowych elementów i relacji ekonomicznych województwa śląskiego, począwszy od 2000 roku, pozwala na lepsze rozumienie zaistniałych procesów adaptacyjno-transformacyjnych. Na podstawie prezentowanych wyników empirycznych i konkretnych metod analizy i prognozowania można lepiej określić najważniejsze cele przyszłych badań na stanem i zmianami w czasie gospodarki śląskiej. (fragm. tekstu)
Rocznik
Strony
119
Opis fizyczny
Bibliografia
 • Bień W.: Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Difin, Warszawa 1999.
 • Biuletyn Statystyczny Województwa Śląskiego II kwartał 2004. Urząd Statystyczny w Katowicach. Katowice 2004, sierpień.
 • Budnikowski T.: Bezrobocie na świecie i w Polsce. Instytut Zachodni, Poznań 2002.
 • Cauette J., Altman E., Narayanan P.: Managing Credit Risk - The Next Great Financial Challenge. John Wiley & Sons, New York 1998.
 • Crosbie P., Bolin J.: Modeling Default Risk - Modeling Methodology. Moody's KMV Company 18 December. http://www.defaultrisk.com/ps_models.htm
 • Dziawgo D.: Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym. PWN, Warszawa 1998.
 • Gątarek D., Maksymiuk R., Krysiak M., Witkowski Ł.: Nowoczesne metody zarządzania ryzykiem finansowym. WIG-Press, Warszawa 2001.
 • Giesecke K.: Credit Risk Modeling and Valuation: an Introduction. Cornell University. 20 January, http://www.defaultrisk.com/ps_models.htm
 • Hausner J., Sokołowski A.: Czynniki generujące Polskie bezrobocie. "Rynek Pracy" 2001, nr 7/8.
 • Hull J., Nelken I., White A.: Merton's Model, Credit Risk, and Volatility Skews, University of Toronto. January. http://www.defaultrisk.com/ps_models.htm
 • Hull J.C.: options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, New Jersey 2003.
 • Jajuga K.: Statistical Methods in Credit Risk Analysis. W: Taksonomia 8 - Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. AE, Wrocław 2001.
 • Kabaj M.: Program przeciwdziałania bezrobociu. Raport IPiSS. Instytut Pracy i Spraw socjalnych, Warszawa 2000, z. 19.
 • Kot S.M.: Wykorzystanie łańcuchów markowa w analizie bezrobocia. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2003, nr 1006.
 • Kryńska E., Suchecka J., Suchecki B.: Prognoza podaży i popytu na pracę w Polsce do roku 2010. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 1998.
 • Kwiatkowska-Ciotucha D., Załuska U.: Branże produkcyjne w Polsce w latach 1995-1999. Uwagi metodyczne. Ocena sytuacji działów. Analiza sytuacji grup produkcyjnych. Ocena jednorodności działów. Część I. Część JI. Część III. "Wiadomości Statystyczne" 2001, nr 9.
 • Kwiatkowska-Ciorucha D., Załuska U.: Ocena atrakcyjności i możliwości rozwojowych branż polskiego sektora produkcyjnego. W: Mikroekonometria w teorii i praktyce. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001, nr 320.
 • Kwiatkowski E.: Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Lee T.C., Judge G.G., Zellner A.: Estimating the Parameters of the Markov Probability Model from Aggregate Series Data. North-Holland, Amsterdam 1970.
 • Merton R.C.: On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates. "Journal of Finance" 1974, nr 29.
 • Podgórska M., Śliwka P., Topolewski M., Wrzosek M.: Łańcuchy Markowa w teorii i w zastosowaniu. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000.
 • Rozwój społeczny i gospodarczy województwa śląskiego na przełomie XX i XXI wieku. Red. A.S. Barczak. AE, Katowice 2005.
 • Saunders A.: Metody pomiaru ryzyka kredytowego. Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 • Sfera społeczna w okresie transformacji. Zjawiska i tendencje. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2002, kwiecień. www.rcss.gov.pl
 • Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 1997.
 • Sokołowski A.: Propozycja testu podobieństwa struktur. "Przegląd Statystyczny" 1993, nr 2.
 • Społeczno-ekonomiczne skutki przemian gospodarczych w województwie śląskim przełomu XX i XXI wieku. Red. A.S. Barczak i Cz. Fijałkowska. AE, Katowice 2003.
 • Stawicki J.: Wykorzystanie łańcuchów Markowa w analizie rynku kapitałowego. UMK, Toruń 2004.
 • Śląski rynek pracy. Analiza wielowymiarowa. Red. A.S. Barczak i K. Tausza. GIG, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Katowice, Warszawa 2004.
 • Wójciak M.: Nowe metody zarządzania ryzykiem kredytowym. W: Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990-2003. Teoria i praktyka. Red. D. Appenzeller. Zeszyty Naukowe. AE, Poznań 2003, nr 49.
 • Ziomek A.: Absolwenci studiów wyższych na rynku przed i po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Zarys uwarunkowań. Górnośląska Szkoła Handlowa, Katowice 2003.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2003 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2004.
 • Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w I półroczu 2004 r. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191849

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.