PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 247 Instytucje finansowe i pozafinansowe w warunkach zmian koniunktury | 223--240
Tytuł artykułu

Fundusze pożyczkowe szansą finansowania sektora MSP w kryzysie

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Loan Funds as the Chance of Financing SME Sector in Crisis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem autorki artykułu jest analiza możliwości finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz powstających podmiotów gospodarczych, jakie stwarzaj ą fundusze pożyczkowe jako instytucje finansujące ich działalność eksploatacyjną i inwestycyjną. Podmioty sektora MSP mają szansę uzyskania środków pieniężnych w funduszach nawet wtedy, gdy ich banki odrzucają wnioski kredytowe lub w ogóle nie chcą ich rozpatrywać w warunkach wzrostu ryzyka finansowego w kryzysie. Celami pośrednimi jest prezentacja genezy i form funduszy pożyczkowych oraz wskazanie pozytywnych efektów społeczno-ekonomicznych udzielania pożyczek dla MSP. (fragment tekstu)
EN
The article introduces loan funds, which deliver capitals to micro, small and medium sized enterprises, even in period of crisis and limited possibilities of financing from alternative sources. In this way they contribute to a formation and a development of economic subjects and stimulate the employment growth also. Loan funds fulfill a gap of financing, which banks can not or do not want fill up. In aim of showing a meaning of loan funds were presented effects of their activity for SME sector in last years. Afterwards, the guarantee funds role was showed, which stimulate giving loans and credits. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • J. Adamek, Fundusze poręczeń kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - zalety i wady, [w:] L. Pawłowicz, R. Wierzba (red.), Bankowość wobec procesów globalizacji, CeDeWu, Warszawa 2003, s. 22.
 • J. Adamek, Instytucje poręczeń i gwarancji kredytowych dla małych i średnich przedsiębiorstw - doświadczenia polskie i zagraniczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Wrocław 2006, s. 44.
 • B. Bartkowiak, S. Flejterski, P. Pluskota, Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2006, s. 58-59.
 • B. Bartkowiak, Fundusze pożyczkowe (mikrokredyty) jako czynnik przedsiębiorczości, konkurencyjności, integracji społecznej, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2008, nr 492, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 16, s. 22.
 • A. Czajkowska, Bariery kredytowania małych przedsiębiorstw, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 203, Łódź 2007
 • Finance and e-flnance for SME-s as a means to enhance their operations and competitiveness, United Nations Conference on Trade and Development, TD/B/COM.3/EM.13/2, Geneva 2001, s. 2.
 • Fundusze Pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - według stanu na 30 czerwca 2009 r., PSFP, wrzesień 2009 r.
 • O. Gajda, Gdzie po pożyczkę, "Rzeczpospolita" 2004, nr 248, s. 9
 • O. Gajda, Jak sumujemy pomoc de minimis, "Rzeczpospolita" 2004, nr 123, Vademecum, s. 3.
 • M. Gawrychowski, Fundusz teraz lepszy niż bank, "Gazeta Prawna" - dodatek Forsal 2008, nr 219, s. A2-A3.
 • R. Grzyb, Wartość poręczeń może zwiększyć się nawet dwukrotnie, "Gazeta Prawna" 2009, nr 54, s. A10.
 • Z. Hockuba, Czy gospodarka Polski jest odporna na skutki międzynarodowego kryzysu finansowego?, Narodowy Bank Polski, [w:] Rynek kapitałowy. Koniunktura gospodarcza, materiały konferencyjne, Politechnika Łódzka, Łódź, 4 grudnia 2008 r., s. 23.
 • H. Howaniec, W. Walkiewicz (red.), Zarządzanie przedsiębiorstwem - aspekty finansowe, informacyjno-komunikacyjne i operacyjne, Wyd. Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2008, s. 85-86.
 • Kredyty i pożyczki dla MSP, Izba Rzemieślnicza w Opolu, http://erzemieslnik.pl, na dzień: 29.07.2009.
 • M. Panfil (red.), Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa - studia przypadków, Difin, Warszawa 2008, s. 199.
 • P. Pluskota, Instytucje mikropożyczkowe Europejskiej Sieci Mikrokredytowania jako element finansowania działalności gospodarczej, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikroflrma 2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 34, s. 98, 104.
 • Przedsiębiorczość w Polsce 2007. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r., Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007
 • Przedsiębiorczość w Polsce, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, sierpień 2008, s. 93.
 • Przedsiębiorczość w Polsce, Departament Analiz i Prognoz, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, lipiec 2009, s. 97.
 • Raport. Fundusze pożyczkowe w Polsce wspierające mikro, matę i średnie przedsiębiorstwa, Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych, Szczecin 2004, s. 20.
 • A. Skowronek-Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H.Beck, Warszawa 2007
 • P. Stopczyk, K. Buczyło, Zabezpieczenie na wagą złota, "Rzeczpospolita" 2004, nr 123,
 • K. Szydłowski, Finansowanie działalności mikro oraz małych przedsiębiorstw z udziałem środków z funduszy pożyczkowych, [w:] A. Bielawska (red.), Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw - Mikroflrma 2009, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2009, nr 540, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 34
 • H. Waniak-Michalak, Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw, Wolters Kluwer Business, Kraków 2007, s. 133.
 • A. Żołnierski (red.), Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
DOI
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191959

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.