PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 167 | 44--53
Tytuł artykułu

Uwarunkowania zarządzania strategicznego na uczelniach medycznych

Autorzy
Warianty tytułu
Strategic Management in the Context of Polish Medical Universities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Uczelnie medyczne w Polsce funkcjonują przede wszystkim w ramach publicznego sektora szkolnictwa wyższego. Kształcenie w ramach niektórych kierunków medycznych odbywa się jednak również na uczelniach niepublicznych. Dostępność w ostatnich latach środków w ramach funduszy strukturalnych, aktualne trendy w finansowaniu działalności naukowej w kraju i zagranicą, aktywny udział w kształceniu studentów obcokrajowców stanowią również istotne warunki dla rosnącej presji konkurencyjnej wśród uczelni medycznych. Dlatego coraz większe znaczenie dla budowania przewagi nad innymi instytucjami ma efektywne zarządzanie strategiczne. Specyfika uczelni medycznych w tym zakresie wyraża się w uwzględnieniu między innymi konieczności funkcjonowania w publicznym systemie ochrony zdrowia, w związanych z tym faktem stosunkach właścicielskich oraz sposobie zarządzania znaczącą częścią zasobów kadry akademickiej. Nie bez znaczenia w tym zakresie jest również często niewłaściwe postrzeganie przez zewnętrznych interesariuszy uczelni medycznych jako instytucji bezpośrednio odpowiedzialnych za udzielanie świadczeń zdrowotnych. Wymienione uwarunkowania stanowią istotne wyzwania dla procesu programowania rozwoju uczelni medycznych w naszym kraju. (abstrakt oryginalny)
EN
Medical universities in Poland operate mainly within the framework of state higher education sector. However, training in certain medical professions takes place also in private universities. Availability of the EU structural funds, the current trends in the financing of scientific activities in the country and abroad, active participation in the training of foreign students are also important conditions for growing competition among medical universities. Because of increasing importance for building a competitive advantage over other institutions effective strategic management becomes a key factor for success. Specificity of medical universities in this field is given, taking into account inter alia the need to operate in the public system of health, related governance issues, and resulting ways to manage a significant part of academic resources. Moreover, not without significance in this respect is often incorrect perception by external stakeholders of the medical universities as institutions directly responsible for providing health care. These considerations are important challenges for the development of strategies for medical universities in Poland. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--53
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Gdański Uniwersytet Medyczny
Bibliografia
  • Jajszczyk, A., Pacholski, L., 2010, Pomieszane role, Forum Akademickie nr 1.
  • Marchesnay, M., 1994, Zarządzanie strategiczne, Poltext, Warszawa.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010a, www.mnisw.gov.pl, Serwis: Partnerstwo Wiedzy.
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2010b, www.mnisw.gov.pl, Serwis: Partnerstwo Wiedzy, Projekt z dnia 30 lipca 2010 roku Ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym, Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz Ustawy o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
  • Pakiet ustaw dotyczących finansowania nauki, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Akademii Nauk oraz państwowych instytutów badawczych i jednostek badawczo-rozwojowych.
  • Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce do 2020 roku, 2010, luty, www.uczelnie2020.pl.
  • Ustawa o szkolnictwie wyższym z dnia 12 września 1990 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 1990, nr 65, poz. 385).
  • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. z 1991, nr 91, poz. 408.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171191981

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.