PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 167 | 131--141
Tytuł artykułu

Strategia rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu : przygotowanie i wdrażanie

Warianty tytułu
The Development Strategy of Adam Mickiewicz University in Poznań
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Strategia rozwoju jest dokumentem ulepszającym zarządzanie w każdej organizacji, również w szkole wyższej. Pozwala konsekwentnie realizować bardzo konkretnie wyznaczone cele organizacji. Jest dokumentem, na podstawie którego władze uczelni budują klarowne plany pracy, a pracownicy mogą rozliczać władze z "obiecanych" w strategii działań. Nowe władze UAM w 2008 roku podjęły się przygotowania dokumentu strategicznego wyznaczającego przyszłość uczelni na najbliższe 10 lat. Dokument powstawał niecały rok, tworzony był przez doświadczony zespół autorów i był kilkakrotnie poddany konsultacjom społecznym. "Strategia rozwoju UAM na lata 2009-2019" składa się z misji, wizji, celów strategicznych, operacyjnych oraz kart działań. Autorzy w "Strategii" przedstawili również wiele dylematów strategicznych, których rozwiązanie będzie zależeć od bieżącej sytuacji społeczno-ekonomicznej Polski i Unii Europejskiej. Cztery cele strategiczne zawarte w strategii to fundamentalne w szkole wyższej "nauczanie" i "badania", ale również "misja społeczna" uczelni, czyli kreowanie wzajemnych relacji z otoczeniem, oraz cel horyzontalny - "profesjonalne zarządzanie". Nad poprawnym i terminowym wdrażaniem postanowień "Strategii" czuwa obecnie Zespół ds. Oceny Wdrażania Strategii Rozwoju UAM. (abstrakt oryginalny)
EN
The statement of strategy is a document improving management of every organization, including a higher education institution. It facilitates consistent implementations of precisely set objectives of a given organization. It is a document on the basis of which the ruling body of the university formulates transparent action plans and, in turn, the university faculty and staff can hold the ruling body responsible for actions promised in the strategy. In 2008 new authorities of Adam Mickiewicz University set out to prepare a strategy document mapping out the future of the university for the nearest decade. This document, completed within nearly a year, was created by a team of experts and in the process of its creation it was repeatedly consulted by a number of university elective bodies. The document "The Development Strategy of Adam Mickiewicz University in Poznań for the period 2009-2019" consists of the mission of the university, the vision, strategic objectives, operational goals and activity charts. The authors of the Strategy also presented a number of strategic dilemmas whose solution depends on the current social and economic situation in Poland and the EU. The four strategic objectives defined in the Strategy consist of research, transfer of knowledge, which are fundamental for every higher education institution but also the social mission of university, that is creation of mutual relations between the university and its social environment, and a horizontal objective - professional management. Correct and timely implementation of the Strategy is now being monitored by the Standing Committee for the Implementation of the Development Strategy of AMU. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--141
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Bibliografia
  • Chromińska, N. (red.), 2009, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w roku akademickim 2008/2009, UAM, Poznań.
  • Guliński, J., Lesicki, A. (przewodniczący zespołu autorów), 2009, Strategia rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009-2019, UAM, Poznań.
  • Sójka, J., 2009, Zarządzanie strategiczne a idea Uniwersytetu w: Uniwersytet. Tradycje - dzień dzisiejszy - przyszłość, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2058-9.
  • Wójcicka, M. (red.), 2001, Dokument misji instytucji szkolnictwa wyższego w: Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym. Słownik tematyczny, Uniwersytet Warszawski, Centrum Badań Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa.
  • Woźnicki, J., 2009, Bilans i Perspektywy zmian legislacyjnych w polskim szkolnictwie wyższym - referat wygłoszony na seminarium naukowym "Jaka ma być reforma szkolnictwa wyższego?", 6.04.2009r., Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
  • Woźnicki, J. (przewodniczący Komitetu Sterującego), 2009, Strategia rozwoju szkolnictwa wyższego: 2010-2020: Projekt środowiskowy, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, ISBN 978-83-235-0575-4.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.