PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 3 | 17--31
Tytuł artykułu

Project Management and Presentation of Information in Financial Statements - Company Performance Measurement or project Performance Measurement

Warianty tytułu
Zarządzanie projektami a prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym - pomiar wyniku działalności firm czy pomiar wyniku projektów - artykuł dyskusyjny
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Realizacja projektów to forma działalności, która w ostatnich latach, w dobie globalizacji gospodarki i narastającej konkurencji, zyskuje coraz większe znaczenie, zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wartość i ilość realizowanych projektów nieustannie rośnie, obejmując już nie tylko branże tradycyjnie związane z taką formą działalności (np. branża budowlana, branża informatyczna), ale praktycznie każdą dziedzinę naszego życia. Niezbędnym elementem determinującym sukces realizacji projektu jest dostarczona na czas szybka, rzetelna i użyteczna informacja. Źródłem tej informacji jest system rachunkowości, który składa się z dwóch podsystemów: rachunkowości finansowej (ukierunkowanej na zewnętrznego odbiorcę informacji) i rachunkowości zarządczej (dającej informacje potrzebne odbiorcom wewnętrznym). Jednym z podstawowych determinantów tworzenia informacji dla odbiorców zewnętrznych (takich jak inwestorzy, banki, ubezpieczyciele, organy administracji skarbowej, itd.) jest porównywalność. Jej zachowanie wpływa na jakość informacji o działalności projektowej, uzyskiwanej ze sprawozdań finansowych, tworzonych zgodnie z wybranymi regulacjami rachunkowości (np. MSR/MSSF, US GAAP, polska Ustawa o rachunkowości). Celem artykułu jest wskazanie dylematów związanych z prezentacją w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności firm realizujących projekty długoterminowe. Artykuł ma charakter dyskusyjny, gdyż poruszane w nim kwestie pozostają zazwyczaj w gestii wyboru określonego rozwiązania przez jednostkę. Ponadto niektóre z obszarów podlegają szczegółowym regulacjom prawa bilansowego (zarówno w wymiarze krajowym - Ustawa o rachunkowości i KSR 3, jak i międzynarodowym - MSR/MSSF), jednak ich stosowanie może powodować "zamazanie" wiernego i rzetelnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa realizującego projekty długoterminowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Realization of projects is such form of operation which in the recent years - in the age of globalization of economy and growing competition - has become more and more significant, both in Poland and worldwide. The value and the number of projects realized are gradually growing and include not only the branches traditionally related to such form of operation (e.g. construction and IT industry) but in practice all fields of our life. A necessary element that determines the success of project realization is timely information which also needs to be reliable and useful. The source of such information is the accounting system composed of two subsystems: financial accounting (focused on the external recipient of the information) and management accounting (providing information to internal recipients). One of the basic determinants of creating information for external recipients (such as investors, banks, insurance companies, treasury administration organs etc.) is comparability. Keeping it influences the quality of information regarding project activity taken from financial reports created according to the selected regulations of accounting (e.g. IAS/IFRS, US GAAP and the PL GAAP). The aim of the article is to draw the attention to the problems related to the presentation of the operational result in case of companies realizing projects contained in a financial report. The article is of discursive nature since the issues that it deals with usually depend on what given solution is selected by a unit in question. Moreover, some of the areas are subject to detailed regulations of the balance law (both domestically - the Act on Accounting and PL GAAP No. 3, and internationally - IAS/IFRS). However, their application may lead to 'blurring' a realistic and true picture of the capital and financial situation of a company realizing long-term projects. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
17--31
Opis fizyczny
Twórcy
  • University of Lodz, Poland
Bibliografia
  • Accounting Act Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694
  • Badiru A. B. (1996), Project management in Manufacturing and High Technology Operations, John Wiley & Sons, Inc., New York
  • Dixon M. (2000), APM Project Management. The Body of Knowledge - BOK, Association for Project Management
  • Henk J. M. van der Veeken, Wouters M. J. F. (2002), Using accounting information systems by operations managers in a project company, 'Management Accounting Research', 13, 345-370
  • Keeling R. (2000), Project Management. An International Perspective, St. Martin Press, New York
  • Meredith J. R., Mantel S. J. (2000), Project Management - a Manergial Approach, John Wiley & Sons, New York
  • International Financial Reporting Standard 2004, IASCF
  • Oberlander G. D. (2000), Project Management for Engineering and Construction, McGraw-Hill, Boston
  • Ward L. J. (2000), Project Management Terms: A Working Glossary, ESI International, Alington
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.