PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 3 | 33--45
Tytuł artykułu

Implementation of TPA (Third Party Access) Principle in Polish Energy Sector

Autorzy
Warianty tytułu
Realizacja zasady TPA (Third Party Access) w polskiej elektroenergetyce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Liberalizacja sektora energoelektrycznego w Polsce przebiega zgodnie z wnioskami płynącymi z krytyki tradycyjnej teorii regulacji - zasada TPA, nakładająca na właścicieli sieci obowiązek udostępnienia tej sieci innym podmiotom, jest instrumentem umożliwiającym wprowadzenie konkurencji w sferze obrotu energią. Jednakże, mimo formalnego zapewnienia wszystkim odbiorcom prawa do zmiany sprzedawcy energii, niewielka liczba uprawnionych podmiotów korzysta w Polsce z przywileju zmiany sprzedawcy. Jedynie wśród dużych odbiorców przemysłowych, obserwuje się coraz większe zainteresowanie wykorzystaniem zasady TPA. Przeszkodą w zmianie sprzedawcy energii jest szereg barier ekonomicznych, technicznych i formalnych. Ich usunięcie pozwoli w przyszłości na wzrost stopnia konkurencji w sektorze elektroenergetycznym. (abstrakt oryginalny)
EN
The liberalization of energy sector in Poland is conducted according to the conclusions deriving from the criticism of the traditional theory of regulation - the TPA principle is an instrument enabling introducing competition in energy trade subsector. However, in spite of formal assurance that the right to change electricity supplier is granted to all recipients, only a small number of entitled entities exercise this privilege. It is only the group of big industrial buyers among whom growing interest to exercise the TPA principle can be observed. The barriers to changing electricity supplier include economic, technical and formal ones. Removing them in the future will result in the increase of competition scale in energy sector. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
33--45
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • 2009 Great Britain and Northern Ireland National Report to the European Commission in relation to Directives 2003/54/Ec(Electricy) and 2003/155/EC(Gas)
 • Borkowska B. (2006), Koncepcje deregulacji rynku monopolu naturalnego, [in:] Kopycińska D.(ed.) Regulacyjna rola państwa we współczesnej gospodarce, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
 • Borkowska B. (2009), Regulacja monopolu naturalnego w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław
 • DiLarenzo T. J. (1996), The Myth of Natural Monopoly, 'The Review of Austrian Economics', Vol. 9, No. 2
 • Dobroczyńska A. (ed.) (2003) Energetyka w Unii Europejskiej, Droga do konkurencji na rynku energii elektrycznej i gazu, URE, Biblioteka Regulatora, Warszawa
 • Filippini M. (1998), Are municipal electricity distribution utilities natural monopol?, 'Annals of Public and Cooperative Economics', No. 2
 • Fornalczyk (2007), Biznes a ochrona konkurencji, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków
 • Guzik R., Panek A., Smagiel K. (2007), Otwarcie rynku i co dalej?, 'Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki', nr 4
 • Kaserman D. L., Mango J. W. (1991), The Measurement of Vertical Economies and the Efficient Structure of the Electric Utility Industry, 'The Journal of Industrial Economics', No. 5
 • Kwiatkowski M. (2008), Liberalizacja rynku energii elektrycznej, [in:] Chochowski A., Krawiec F. (ed.) Zarządzanie w energetyce. Koncepcje, zasoby, strategie, struktury, procesy i technologie energetyki odnawialnej, Difin, Warszawa
 • Raport Roczny Prezesa urzędu Regulacji Energetyki 2009 (2009), URE, Warszawa http://www.ure.gov.pl
 • Samuelson W. F., Marks S. G. (1998), Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa
 • Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Szablewski A. T. (1998), Promowanie konkurencji i uwarunkowania wyboru metody regulacji cen energii i paliw, [in:] Szablewski A. T (ed.) Liberalizacja sektora energetycznego i telekomunikacyjnego, INE PAN, Warszawa
 • Szablewski A. T. (2003), Zarys teorii i praktyki regulacyjnej. Na przykładzie energetyki, INE PAN, Łódź-Warszawa
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192141

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.