PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 3 | 107--139
Tytuł artykułu

Application of Activity - Based Costing in Companies in Poland

Autorzy
Warianty tytułu
Zastosowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest analiza stanu rozpowszechnienia rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, w szczególności zaś analiza problemów pojawiających się w procesie wdrożenia, struktury systemów ABC oraz sposobów wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wnioski z przeprowadzonych badań mają znaczenie zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Z praktycznego punktu widzenia, przedsiębiorstwa rozważające implementację ABC w przyszłości powinny mieć świadomość czynników wpływających na implementację ABC jak również problemów, które mogą się w procesie implementacji pojawić. Menedżerowie rozważający implementację ABC muszą zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości i sposobów budowy systemu informacyjnego rachunku kosztów działań. Mogą oni również skorzystać z wiedzy o sposobach wykorzystania informacji z systemów rachunku kosztów działań. Wiedza ta może sprzyjać podejmowaniu lepszych decyzji odnośnie implementacji systemów ABC, a jeżeli decyzja o implementacji zostanie podjęta, może się przyczynić do zwiększenia prawdopodobieństwa zakończenia procesu wdrożenia sukcesem. Z teoretycznego punktu widzenia, przeprowadzone badania mogą się przyczynić do określenia ogólnej tendencji: modyfikacje systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach w Polsce oraz wdrażanie nowoczesnych metod rachunkowości zarządczej takich jak ABC, zmierza w podobnym kierunku jak praktyka rachunkowości zarządczej na świecie. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to explore the application of activity-based costing in companies in Poland, and more specifically, to analyse problems in ABC implementation, the structure of ABC systems and the ways in which ABC information is used. Findings of the research have both practical and theoretical implications. First, from the practical point of view, future implementers of ABC systems should be aware of factors actually influencing ABC implementation as well as problems which can be encountered during the implementation process. Managers considering activity-based costing implementation may see level of detail and methods of construction of an ABC information model. They may also benefit from the knowledge of how information generated by an ABC systems is actually used by companies. All this may help to make better decision about ABC implementation and if the decision is to implement ABC, it may help to implement it successfully. From the theoretical point of view the research carried out makes it possible to establish a general tendency: modifications in costing systems applied in Polish enterprises and development of management accounting practice such as ABC follows the same general direction as management accounting practice in the world. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
107--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Ask U., Ax C. (1992), Trends to the development of product costing practices and techniques - a survey of Swedish manufacturing industry, paper presented at the 15th Congress of the EAA, Madrid, Spain, 22-24 April
 • Bellis-Jones R., Hand M. (1989), Seeking out the profit dissipators, 'Management Accounting (UK)', September
 • Bescos P. L., Cauvin E., Gosselin M., Yoshikawa T. (2001), The implementation of ABCM in Canada, France and Japan: A cross national study, paper presented at the 24th Congress of the EAA, Athens, Greece, 18-20 April
 • Brimson J., Fraser R. (1991), The key factors of ABB, 'Management Accounting (UK)', January
 • Campbell R. J., Brewer P., Mills T. (1997), Designing an information system using activity-based costing and the theory of constraints, 'Journal of Cost Management', January/February
 • Cinquini L., Collini P., Mirelli A., Quagli A., Silvi R. (1999), A survey of cost accounting practices in Italian large and medium manufacturing firms, paper presented at the 22nd Congress of the EAA, Bordeaux, France 5-7 May
 • Cooper R. (1999), Schrader Bellows (B), Case No: 9-186-051. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, [in:] Cooper R., Kaplan R. S., The design of cost and management systems. Text and cases, Prentice Hall, New Jersey
 • Cooper R. (1994), Activity based costing for improved product costing, [in:] Brinker B., (ed.) Handbook of cost management, New York, Warren, Gorham and Lamont
 • Cooper R., Kaplan R. (1991), The design of cost management systems. Text, cases and readings, Prentice-Hall International Edition, Englewood Cliffs
 • Cooper R., Montgomery J. (1999a), Schrader Bellows (D-1), Case No: 9-186-053. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, [in:] Cooper R., Kaplan R. S., The design of cost and management systems. Text and cases, Prentice Hall, New Jersey
 • Cooper R., Montgomery J. (1999b), Schrader Bellows (E), Case No: 9-186-054. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, [in:] Cooper R., Kaplan R. S., The design of cost and management systems. Text and cases, Prentice Hall, New Jersey
 • Cooper R., Weiss A. (1999), Schrader Bellows (A), Case No: 9-186-050. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, [in:] Cooper R., Kaplan R. S., The design of cost and management systems. Text and cases, Prentice Hall, New Jersey
 • Czakon W. (2004), Interpretacja rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie handlowym, 'Rachunkowość Zarządcza i Controlling', No. 11
 • Dolinsky L. R., Vollman T. E. (1991), Transaction based overhead considerations for product design, 'Journal of Cost Management', Summer
 • Dyhdalewicz A. (2001), Wykorzystanie rachunku kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem - wyniki badań, [in:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Prace Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa
 • Foster G., Swenson D. W. (1997), Measuring the success of activity-based cost management and its determinants, 'Journal of Management Accounting Research', Vol. 9
 • Friedman A. L., Lyne S. R. (1999), Success and failure of activity-based techniques: a long term perspective, Londyn, Chartered Institute of Management Accountants.
 • Gierusz J., Kujawski A., Kujawski L. (1996), Stan obecny oraz kierunki ewolucji rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach Polski północnej, 'Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej', No. 35, SKwP, Warszawa
 • Hopper T., Otley D., Scapens. R. (2001), British management accounting research: whence and whither: opinions and recollections, 'British Accounting Review', Vol. 33
 • Horvath P., Gleich R., Schmidt S. (1998), Linking target costing to ABC at a US automotive supplier, 'Journal of Cost Management', March/April
 • Hubbell W. W. (1997), A case study in economic value added and activity based management, 'Journal of Cost Management', November/December
 • Innes J., Mitchell F. (1995), A survey of activity-based costing in the U. K.'s largest companies, 'Management Accounting Research', Vol. 7
 • Innes J., Mitchell F. (2000), Activity based costing in the U. K.'s largest companies: a comparison of 1994 and 1999 survey results, 'Management Accounting Research', Vol. 11
 • Januszewski A. (2005), Stosowanie rachunku kosztów działań w polskich przedsiębiorstwach - wyniki badań empirycznych, 'Controlling i Rachunkowość Zarządcza', No. 1
 • Januszewski A., Gierusz J. (2004a), Możliwości wdrożenia rachunku kosztów działań - wyniki badań empirycznych, 'Rachunkowość', No. 7
 • Jarugowa A., Skowroński J. (1994), O wierny obraz rachunku kosztów, 'Rachunkowość', No. 4
 • Johnson H. T., Kaplan R. S. (1987), Relevance lost. The rise and fall of management accounting, Harvard Business School Press
 • Jonez J. W., Wright M. A. (1987), Material burdening: management accounting can support competitive strategy, 'Management Accounting (USA)', August
 • Kaplan R. (1984), The role of empirical research in management accounting, 'Accounting, Organization and Society', Vol. 11, No. 415
 • Kaplan R. (1986), The evolution of management accounting, 'The Accounting Review', July
 • Kaplan R. S. (1994), Flexible budgeting in activity based costing framework, 'Accounting Horizons', June.
 • Kaplan R. (1999a), Kanthal (A), Case No: 9-190-002, 1.13. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, [in:] Cooper R., Kaplan R. S., The design of cost and management systems. Text and cases, Prentice Hall, New Jersey
 • Kaplan R. (1999b), Maxwell Appliance Controls, Case No: 9-192-058, 1.26. Boston, MA: Harvard Business School Publishing, [in:] Cooper R., Kaplan R. S., The design of cost and management systems. Text and cases, Prentice Hall, New Jersey
 • Kaplan R. (1999c), Manufacturers Hanover Corporation: customer profitability report, Case No: 9-191-068, Boston, MA: Harvard Business School Publishing, [in:] Cooper R., Kaplan R. S., The design of cost and management systems. Text and cases, Prentice Hall, New Jersey
 • Karmańska A. (2003), Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Naukowe PWN
 • Kiani R., Sangeladji M. (2003), An empirical study about the use of the ABC/ABM models by some of the Fortune 500 largest industrial corporations in the USA, 'Journal of American Academy of Business', 3
 • Kinast A. (1993), Modernizacja rachunku kosztów, 'Rachunkowość', No. 6
 • Krumwiede K. R. (1998), The implementation stages of activity-based costing and the impact of contextual and organizational factors, 'Journal of Management Accounting Research', Vol. 10
 • Lukka K., Granlund M. (1996), Cost accounting in Finland: current practice and trends of development, 'The European Accounting Review', Vol. 5, No.1
 • McGowan A. S., Klammer T. P. (1997), Satisfaction with activity-based costing cost management implementation, 'Management Accounting Research', Vol. 9
 • Pierce B. (2004), Activity based costing: The Irish experience: true innovation or passing fad?, 'Accountancy Ireland', October
 • Platt D. E., Towry K. L. (2001), Pecos Products: a project introducing complexity into the study of activity based costing, 'Issues in Accounting Education', February
 • Radek M., Schwarz R. (2000), Zmiany w rachunkowości zarządczej w polskich przedsiębiorstwach w okresie transformacji systemu gospodarczego (na podstawie badań empirycznych), 'Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości', Vol. 1 (57), SKwP, Warszawa
 • Shields M. D. (1995), An empirical analysis of firms' implementation experiences with activitybased costing, 'Journal of Management Accounting Research', Vol. 7
 • Sobańska I. (2002), Jak się zmienia praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II - Polska), 'Controlling i Rachunkowość Zarządcza', No. 1
 • Sobańska I., Szychta A. (1996), Projektowanie systemów rachunkowości zarządczej. Uwarunkowania i możliwości, [in:] Rachunkowość zarządcza w teorii i praktyce, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice
 • Sobańska I., Wnuk T. (2000), Zmiany w praktyce rachunkowości na przełomie XX i XXI wieku, 'Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej', No. 56, SKwP, Warsaw
 • Swenson D. W. (1995), The benefits of activity-based cost management to the manufacturing industry, 'Journal of Management Accounting Research', Vol. 7
 • Szadziewska A. (2002), Rachunek kosztów w przedsiębiorstwach produkcyjnych północnej Polski - stan i kierunki zmian, 'Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości', Vol. 9 (65), SKwP, Warszawa
 • Szadziewska A. (2003), Wybrane zagadnienia z zakresu wykorzystania rachunku kosztów przedsiębiorstw działających na terenie Polski i Niemiec, 'Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości', Vol. 12 (68), SKwP, Warszawa
 • Szychta A. (2001), Zastosowanie metod rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach w Polsce, 'Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości' Vol. 5 (61), SKwP, Warszawa
 • Szychta A. (2002), The scope and application of management accounting methods in Polish enterprises, 'Management Accounting Research', Vol. 13, No. 4
 • Szychta A. (2006), Praktyka rachunkowości zarządczej w Polsce w świetle wyników badań ankietowych, [in:] Sobańska I., Nowak W. A. (ed.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja: wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Szychta A. (2007), Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo UŁ, Łódź
 • Szyszłowski R. (2006), Zastosowanie rachunku kosztów działań na potrzeby analizy opłacalności odbiorców (część I), 'Controlling i Rachunkowość Zarządcza', No. 4
 • Szyszłowski R. (2007), Zastosowanie rachunku kosztów działań na potrzeby analizy opłacalności odbiorców (część II), 'Controlling i Rachunkowość Zarządcza', No. 9
 • Świderska G. K., Pielaszek M. (2001), Rachunek kosztów działań w zarządzaniu przedsiębiorstwem w branży farmaceutycznej, [in:] Micherda B. (red.), Ewolucja polskiej rachunkowości na tle rozwiązań światowych, Kraków
 • Świderska G. K., Rybarczyk K., Pielaszek M. (2002), Obiektowy rachunek kosztów, 'Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości', Vol. 8 (64), SKwP, Warszawa
 • Wnuk T. (2000), Rachunek kosztów działań - konsekwencje niespełnienia podstawowych założeń modelu (studium przypadku), 'Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości', Vol. 1 (57), SKwP, Warszawa
 • Wnuk-Pel T. (2006), Struktura systemów ABC w przedsiębiorstwach działających w Polsce: analiza przypadków, [in:] Sobańska I., Nowak W. A. (ed.), Międzynarodowe i krajowe regulacje rachunkowości i ich implementacja: wyzwania i bariery, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź
 • Wnuk-Pel T. (2008), Wdrożenie rachunku kosztów działań w średniej wielkości firmie produkcyjnej, 'Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości', No. 42 (98), SKwP, Warszawa
 • Yoshikawa T., Innes J., Mitchell F. (1992), Activity based cost information: its role in cost management, 'The Journal of Management Accounting', Japan, Autumn
 • Zimmermann J. L. (2001), Conjectures regarding empirical management accounting research, 'Journal of Accounting and Economics', Vol. 1, No. 32 Streszczenie
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192149

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.