PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 4 | 99--115
Tytuł artykułu

SMEs Innovation and Job Creation Potential in the Shadow Economy Context

Warianty tytułu
Innowacyjność MSP a w potencjał tworzenia nowych miejsc pracy w kontekście szarej strefy
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kierunki przemian w gospodarce światowej, zachodzących w ostatnich latach, wskazują na przechodzenie od gospodarki ery industrialnej, opartej na ekonomii skali, do gospodarki wiedzochłonnej, opartej na potencjale technologicznym i innowacyjnym. Zwiększanie inwestycji w środki trwałe nie jest już wystarczającym sposobem na zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego. Artykuł poświecony jest zdolności tworzenia nowych miejsc pracy przez innowacyjne MSP w Polsce. Jest on próbą weryfikacji koncepcji B.A. Kirchoffa o istnieniu relacji między innowacyjnością i wzrostem firm. W artykule analizie poddano ponadto niektóre uwarunkowania działalności innowacyjnych MSP, wynikające z ich otoczenia (kontekst sektorowy, charakterystyki rynkowe) oraz konsekwencje wykorzystywania instrumentów charakterystycznych dla szarej strefy. Przeprowadzone badania 81 polskich MSP z regionu łódzkiego potwierdzają hipotezę o występowaniu dużej niezależności między innowacyjnością firm i ich zdolnością do tworzenia nowych miejsc pracy. Wśród badanych firm 14% stanowiły podmioty o podwyższonej innowacyjności i zarazem o szybkim przyroście miejsc pracy. Z drugiej strony bardzo wysoki odsetek stanowiły MSP o obniżonej innowacyjności i słabo rosnące. Do elementów istotnych z punktu widzenia potencjału tworzenia nowych miejsc pracy okazały się warunki rynkowe i sektorowe, trudności z zarządzaniem firmą (brak doświadczenia, trudności ze zgromadzeniem wystarczającego kapitału założycielskiego) oraz brak publicznych programów wspierania. Wyniki badania wskazują, że wykorzystywanie instrumentów szarostrefowych sprzyja raczej działaniom wzrostowym, niż innowacyjnym. Szara strefa nie sprzyja natomiast najbardziej pożądanym działaniom firm, tj. jednoczesnemu podejmowaniu innowacji i ekspansji, tworząc nowe miejsca pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The presented paper treats about the ability of creating new jobs by innovative SMEs in Poland in the age of a deep transformation of the Polish economy. The authors try to verify the concept of B. A. Kirchoff about the relationship between innovation and enterprise growth. Some sector and market conditions of functioning of innovative SMEs are also analyzed in the paper. A study among 81 Polish SMEs from Lodz region confirms that there is an independence between enterprise innovation and its ability to create jobs. On one side, among analyzed enterprises about 14% was highly innovative fast growing. On the other side, low innovative and slowly growing made a high percentage. The research pointed an important factor of the ability of job creation - sector and market conditions, management problems (lack of experience, problems with gathering the initial capital) and poor public support. The shadow economy has a positive impact on growth rather than on innovation. However, it does not have a positive influence on expansion, innovation and new jobs creation undertaken simultaneously, which is the most desirable activities of the enterprise. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
99--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Baldwin R. E. (1995) The Effect of Trade and Foreign Direct Investment and Relative Wages, OECD Economic Studies, vol. 23
 • Beloled O. (2005), Shadow Economy of Ukraine: A Case of Financial Constraints, National University Kyiv-Mohyla Academy, Kijów
 • Calof J. (1994) The Relationship Between Firm Size and Export Behavior Revisited, 'Journal of International Business Studies', 2
 • Central Statistical Office (2007), Rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych 2000-2005, Central Statistical Office, Warszawa
 • Djankow S., Liberman I., Mukherjee J., Nenova T. (2002), Going Informal: Benefis and Costs, Word Bank, Working Paper
 • Feel M. S. (2000), Do Small Innovating Firms Outperform Non-Innovators?, Small Business Economics, 14, p. 195-210
 • Głodek P. (2008), Szara strefa - zakres pojęcia i podstawowe obszary badań, [in:] Edward Stawasz (ed.) Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, Lodz University Press, Lodz
 • Hőlzl W. (2009), Is the R&D behaviour of fast-growing SMEs different? 'Small Business Economics' 33, p. 59-75
 • Kalantaridis C., Pheby J. (1999), Processes of Innovation Among Manufacturing SMEs: The Experience of Bedfordshire, 'Entrepreneurship and Regional Development' 11(1), p. 57-78
 • Kirchoff B. A. (1994), Entrepreneurship and Dynamic Capitalism. The Economics of Business Firm Formation and Growth, PRAGER, Wesport, London
 • Schreyer P. (2000), High-Growth firms and employment, STI Working Paper 2000/3
 • Organisation for Economic Co-operation and Development (1998) Technology, Productivity and Job Creation, Vol. 2, Analitycal Report, The OECD JOBS STRATEGY, Paris
 • Schneider F., Enste D. (2000), Shadow Economies: Size, Causes and Consequences, 'Journal of Economic Literature' vol. 38
 • Sheikh S., Oberholzner T. (2001), Innovative Small and Medium Sized and the Creation of Employment, Final Report, 'Inno-Studies 99 -Lot 9', Vienna, October
 • Stam E., Wennberg K. (2009), The roles of R&D in the new firm growth, 'Small Business Economics', 33, p. 77-89
 • E. Stawasz (2008), Wpływ działalności w szarej strefie na funkcjonowanie i zarządzanie wzrostem w przedsiębiorstwach w świetle badań, [in:] Edward Stawasz (ed.) Zarządzanie wzrostem małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście szarej strefy, Lodz University Press, Lodz
 • Storey D. (1994), Understanding the Small Business Sector, Routledge, London
 • Tether B., Massini S. (1998), Employment Creation in Small Technological and Design Innovators in the UK During the 1980s, 'Small Business Economics' 11(4), p. 353-370
 • Williams C. C. (2007), Small business and the informal economy: evidence from the UK, 'International Journal of Entrepreneurship Behaviour&Research', Vol. 13, No. 6
 • Williams C. C., Round J., Rodgers P. (2009), Evaluating the motives of informal entrepreneurs: some lessons from Ukraine, 'Journal of Developmental Entrepreneurship', Vol. 14, No. 1
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.