PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 13 | nr 4 | 117--138
Tytuł artykułu

European Union Social Policy as an Instrument for Sustainable Development

Warianty tytułu
Polityka społeczna Unii Europejskiej jako instrument zrównoważonego rozwoju
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule została przeprowadzona analiza i ocena polityki społecznej Unii Europejskiej (UE), w kontekście równoważenia rozwoju społeczno-gospodarczego ugrupowania. Proces europeizacji polityki społecznej UE nie jest zaawansowany. W związku z tym, ciężar rozwiązywania problemów społecznych spoczywa głównie na krajach członkowskich. Polityka społeczna UE ma bardziej "luźny" charakter niż inne polityki UE i jej zakres jest ograniczony do tych dziedzin, w zakresie których kraje członkowskie były skłonne do przekazania pewnych uprawnień na szczebel unijny. UE jedynie wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w sferze społecznej. Jednocześnie UE wspiera ideę społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw definiuje się jako dobrowolne uwzględnienie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i ekologicznej w swojej działalności i stosunkach z zainteresowanymi stronami. (abstrakt oryginalny)
EN
This paper undertakes an analysis and assessment of European Union (EU) social policy in the context of the sustainability of the group's social and economic development. The process of Europeanizing EU social policy is not advanced. Thus, the weight of solving social problems primarily rests with member countries. EU social policy is "looser" in character than other EU policies and its scope is limited to those areas where member states were willing to transfer certain prerogatives to European Union level. The EU only supports social policy in the context of the sustainability of the group's social and economic development. The process of Europeanizing EU social policy is not and supplements the actions of member states in the social sphere. At the same time, the EU supports the concept of corporate social responsibility. Corporate social responsibility is defined as the voluntary taking into account by companies of social and environmental matters in their operations and in relations with interested parties. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
117--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Annex I to the Council Conclusion of May 12, 2009: Reference Levels Designating the Average European Result ("European Reference Levels"), Official Journal of the European Union C119, May 28, 2009
 • Archer C. (2008), The European Union, Routledge, London and New York
 • Communication from the Commission (2003), Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Scoreboard on Implementing the Social Policy Agenda, Brussels, February 6, 2003, COM(2003) 57 final
 • Communication from the Commission (2006), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee. Implementing the Partnership for Growth and Jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility. COM(2006) 136 final, Brussels, March 22, 2006
 • Communication from the Commission(2008), Communication from the Commission to the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. The Renewed Social Policy Agenda: Opportunities, Access, and Solidarity, Commission of the European Communities, Brussels, July 2, 2008
 • Communication from the Commission (2007), Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions. Raising Work Output and Quality: The Community Strategy for Occupational Health and Safety for the Years 2007-2012. Brussels, 21.2.2007, COM(2007) 62 final
 • Decision No 1672/2006/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 2006 establishing a Community Programme for Employment and Social Solidarity - PROGRESS [Official Journal L 315 of 15.11.2006] http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy
 • Council Conclusion of May 12, 2009 on the Strategic Framework of European Cooperation in the Field of Education and Training (ET 2020), Official Journal of the European Union C119, May 28, 2009
 • Daly M. (2006), EU Social Policy after Lisbon, 'Journal of Common Market Studies', Vol. 44, No. 3
 • Eurostat data http://epp.eurostat.ec.europa.eu
 • Grahl J. (2006), Labor Market Policies in the European Union, [in:] P. Arestis and M. Sawyer (eds) Alternative Perspectives on Economic Policies in the European Union, Palgrave MacMillan, Houndmills
 • Green Paper (2001): Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility, presented by the Commission, COM(2001) 366 final, Brussels, July 18 2001
 • Jovanović M. N. (2005), The Economics of European Integration: Limits and Prospects, E. Elgar, Cheltenham, U. K., Northampton, Massachusetts, U. S. A.
 • Lifelong Learning Program 2007-2013 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework
 • Marlier E., Atkinson A. B, Cantillon B., and Nolan B. (2007), The EU and Social Inclusion, University of Bristol, Bristol
 • Pelkmans J. (2001), European Integration: Methods and Economic Analysis, Second Edition, Longman, Harlow-New York
 • Pelkmans J. (2006), Economics of European Integration: Methods and Economic Analysis, Third Edition, Pearson Education Limited
 • Purdy D. (2007), Social Policy, [in:] (eds)M. Artis and F. Nixson (eds), The Economics of the European Union: Policy and Analysis, Oxford University Press, Oxford - New York
 • Report from the Commission (2008), Report from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, and the Committee of the Regions on the Equality of Men and Women -2008, Brussels, January 23, 2008, COM (2008) 10 final
 • Report from the Commission(2009), Report from the Commission to the European Parliament and the Council. Sixth Progress report on economic and social cohesion, COM (2009) 295 final, Brussels, 25.6.2009
 • Sapir, A. (2006), Globalization and the Reform of European Social Models, 'Journal of Common Market Studies', vol. 44, no. 2
 • Scharpf, F. W. (2002), The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity, 'Journal of Common Market Studies', No. 40
 • Treaty on the Functioning of the European Union, Official Journal of the European Union, C115, May 9, 2008, consolidated version
 • Wysokińska Z. and Witkowska J. (1999), Integracja europejska. Rozwój rynków [European integration: Market development], PWN Scientific Publishers, Warsaw-Łódź
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192165

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.