PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 14 | nr 2 | 5--23
Tytuł artykułu

Assessment of Connections Between Knowledge- Based Economy Characteristics and Selected Macroeconomic Categories in the European Union's Countries by Means of Panel Models

Autorzy
Warianty tytułu
Ocena zależności między charakterystykami gospodarki opartej na wiedzy a wybranymi kategoriami makroekonomicznymi w krajach Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Kierunki przemian w gospodarce światowej, zachodzących w ostatnich latach, wskazują na przechodzenie od gospodarki ery przemysłowej do gospodarki wiedzochłonnej, opartej na potencjale technologicznym i innowacyjnym. Czynnikami decydującymi o rozwoju gospodarczym stają się działalność badawczo - rozwojowa (B+R), działalność innowacyjna i tzw. kapitał ludzki. W konsekwencji głównym przedmiotem badań prowadzonych w krajach wysoko rozwiniętych jest poszukiwanie źródeł innowacyjności i metod budowania potencjału innowacyjnego, które stają się podstawą kreowania gospodarki opartej na wiedzy. Istotny wpływ wiedzy i innowacji na rozwój gospodarczy potwierdza również współczesna ekonomia, która dowodzi, że postęp techniczny oraz akumulacja wiedzy naukowo-technicznej i kapitału ludzkiego oddziałują na rozwój współczesnych gospodarek w większym stopniu niż tradycyjne czynniki produkcji. Celem artykułu jest analiza wpływu zmiennych opisujących gospodarkę opartą na wiedzy na podstawowe kategorie makroekonomiczne - udział całkowitych inwestycji w PKB i stopę zatrudnienia - w krajach Unii Europejskiej (z podziałem na kraje UE-15 i nowe kraje członkowskie UE) w latach 2000-2007, przeprowadzona w oparciu o modele panelowe. (abstrakt oryginalny)
EN
Directions of changes occurring in the world economy in recent years show the transformation of the industrial economy into a knowledge-based economy, using the technological and innovative potential. The most vital determinants of economic development are research and development expenditures, effects of this activity revealed in the form of innovations and human capital. Consequently the main subject of research conducted in high developed countries is seeking new sources of innovativeness and methods of creating innovative potential. An essential impact of knowledge and innovations on economic development is also confirmed by the contemporary economics. The aim of the article is to analyze the impact of knowledge-based economy variables on the selected macroeconomic categories - the share of total investments in GDP and the employment rate- in European Union's countries in the years 2000-2007, conducted with application of panel models. (original abstract)
Rocznik
Tom
14
Numer
Strony
5--23
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • University of Lodz, Poland
Bibliografia
 • Coe D. T., Helpman E. (1995), International R+D Spillovers, European Economic Review, vol. 39
 • Directions for increasing innovativeness of economy for the period 2007-2013" (2006), the Ministry of Economy, Department of Economic Development, Warsaw 19th August
 • Fagerberg J. (1987), Technology Gap Approach to Why Growth Paths Differ, Research Policy, vol. 16
 • Foundations of the Economics of Innovation. Theory, Measurement and Practice (1998), Hariolf Grupp, Edward Elgar Ltd., Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA
 • Greene W. H. (2003), Econometric Analysis, 5. ed., Prentice Hall, New Jersey
 • Greene W. H. (2008), Econometric Analysis, 6. ed., Prentice Hall, New Jersey
 • Grossman G., Helpman E. (1990), The "New" Growth Theory. Trade, Innovation and Growth, American Economic Review, vol. 80
 • Grossman G., Helpman E. (1991), Trade, Knowlegde Spillovers and Growth, European Economic Review, vol. 35
 • Hausman J. A. (1978), Specification Tests in Econometrics, Econometrica, vol. 46
 • Hsiao C. (1986), Analysis of Panel Data, Cambridge University Press
 • Jorgenson D. W. (2001), Information Technology and the U.S. Economy, American Economic Review, vol. 16
 • Jorgenson D. W., Ho M. S., Stiroh K. J. (2003), Lessons from the US Growth Resurgence, Journal of Policy Modelling, vol. 25
 • Machlup F. (1962), The Production and Distribution of Knowledge in the United States, Princeton University Press, Princeton
 • Miedziński M. (2001), Koordynacja procesów innowacji na przykładzie polskiego województwa, [in:] Gospodarka oparta na wiedzy, Wyzwanie dla Polski XXI w., KBN, Warszawa
 • Nordhaus W. D. (1976), Innowacje, wzrost i dobrobyt, PWN, Warszawa
 • Porter M. E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, The Macmillan Press, London and Basingstoke
 • Romer P. M. (1993), Economic Growth, [in:] The Fortune Encyclopedia of Economics, Time Warner Books, New York
 • Schmookler J. (1965), Technological Change and Economic Theory, American Economic Review, nr 2
 • Schumpeter J. A. (1912), The Theory of Economic Development, New York
 • Solow R. (1957), Technical Change and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics, nr 30
 • The Knowledge-Based Economy (1996), OECD, Paris
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192193

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.