PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 193 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 91--107
Tytuł artykułu

Majątek niewidzialny przedsiębiorstwa w świetle problemów rachunkowych i behawioralnych

Autorzy
Warianty tytułu
Invisible Property of an Enterprise in the Light of Accounting and Behavioural Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Majątek niewidzialny (aktywa i kapitał niewidzialny) stanowi istotną część majątku przedsiębiorstwa, chociaż nie jest on ujawniany przez system rachunkowości. Jego znaczenie wzrosło istotnie w drugiej połowie XX wieku. Składniki majątku niewidzialnego w zasadniczy sposób wpływają na wielkości finansowe i pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Problemy rachunkowe dotyczące majątku niewidzialnego związane są z jego pojęciem, klasyfikacją, wyceną i prezentacją. Ponadto na składniki majątku niewidzialnego mają wpływ zachowania człowieka, które cechuje ograniczona racjonalność w podejmowaniu decyzji (aspekty behawioralne). Brak dostępu do pełnej i wartościowej informacji o majątku niewidzialnym może wpływać na podejmowanie decyzji zadowalających, które nie zawsze są optymalne.(abstrakt oryginalny)
EN
Invisible property (assets and invisible capital) constitutes an important part of enterprise property, even though it persists undisclosed in accounting system. Its importance increased significantly in the second half of the 20th century. The components of invisible property extensively influence the financial aspects and market position of an enterprise. Accounting problems concerning invisible property of an enterprise are related to the concept itself, its classification, valuation and presentation. Additionally, invisible property components influence human behaviour characterized by limited rationality in undertaking decisions (behavioural aspects). The absence of access to full and substantial information about invisible property may influence undertaking satisfactory decisions, which not always are the optimal ones.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Andrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa 2002.
 • Bąk M., Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości, [w:] Nauki o finansach 4, red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Black J., Słownik ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 • Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2008.
 • Dobija D., M. Kucharczyk (red.), Rachunkowość zarządcza. Teoria. Praktyka. Aspekty behawioralne, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne Sp. z o.o., Warszawa 2009.
 • Itami H., Roehl T.W., Mobilizing invisible assets, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England 1987.
 • Kabalski P., Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – Zarząd Główny w Warszawie, Centralny Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Warszawie, Warszawa 2009.
 • Kicia M., Wybrane heurystyki na rynku giełdowym w okresie wysokiej koniunktury, [w:] Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, red. P. Karpuś, J. Węcławski, UMCS, Lublin 2007.
 • Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer, Kraków 2004.
 • Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Difin, Warszawa 2006.
 • Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 • Nowak M., Psychologiczne czynniki decyzji inwestycyjnych a wskazówki dla controllingu finansowego, [w:] Systemy zarządzania kosztami i wynikami, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Rogowski W., Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, [w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Rogowski W., Raportowanie o kapitale intelektualnym interesariuszom zewnętrznym, [w:] S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU z 1994 r., nr 21, poz. 591 z późn. zm.
 • Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.
 • Węziak-Białowolska D., Model kapitału intelektualnego regionu. Koncepcja pomiaru i jej zastosowanie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192215

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.