PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 193 Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka | 108--121
Tytuł artykułu

Polityka rachunkowości jednostki oraz ujęcie jej zmian w sprawozdaniu finansowym w regulacjach polskich i międzynarodowych

Warianty tytułu
Accounting Policy in an Entity and its Presentation of Changes in Financial Reports According to Polish and International Regulations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule stawia się tezę, że możliwość zmian polityki rachunkowości jednostki zależy od zakresu prawa swobodnego wyboru przy jej kreowaniu. Celem opracowania jest prezentacja obszarów występowania prawa wyboru przy opracowywaniu polityki rachunkowości jednostki w regulacjach polskich oraz międzynarodowych, w ramach których podmiot może dokonywać późniejszych zmian, a także wskazanie ujęcia tych zmian w sprawo-zdaniu finansowym. Efektem przeprowadzonych rozważań jest propozycja dwóch kierunków zmian polskiego prawa bilansowego: pierwszy – przyjęcie rozwiązań zawartych w MSR 8 czy też w standardach amerykańskich, dotyczących ujęcia zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniach finansowych, drugi – zmniejszenie zakresu prawa swobodnego wyboru przy kreowaniu polityki rachunkowości jednostki.(abstrakt oryginalny)
EN
The article puts forward the thesis that the possibility of introducing changes in accounting policy of an entity depends on the scope of powers towards making free choices while managing it. The objective of the study is to present the areas regarding the right for making choices while preparing an entity’s accounting policy, both according to Polish and international regulations, within the scope of which an entity has the right to make changes, as well as indicate these changes presentation in a financial report. The conducted studies result in suggesting two directions of changes in Polish balance law: accepting solutions included in MSR 8, or in American standards referring to the presentation of changes regarding accounting policy in financial reports, or limiting the scope of powers towards making free choices while managing an entity’s accounting policy.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • FASB, Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, John Wilkey & Sons Inc., NY 2000.
 • Gottlieb M., Księgowość i naliczanie podatków w małych i średnich przedsiębiorstwach w USA, „Rachunkowość” nr 10, SKwP, Warszawa 1997.
 • Jaruga A., Frendzel M., Ignatowski R., Kabalski P., Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR) 2009. Najnowsze zmiany, SKwP, Warszawa 2009.
 • Luty Z., Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 56 (112), SKwP, Warszawa 2010.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, II, SKwP, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Komisji WE Nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady, DzUrzUE L 320 z 29.11.2008, z późniejszymi zmianami.
 • Statement of Financial Accounting Conceps No 1, par. 34, FASB, Statements of Financial Accounting Concepts. Accounting Standards, John Wilkey & Sons Inc., NY 2000.
 • Turyna J., Standardy sprawozdawczości finansowej. MSSF, US GAAP. Polskie ustawodawstwo, Difin, Warszawa 2006.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity), DzU 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Zuchewicz J., Ujęcie zmian polityki rachunkowości w sprawozdaniu finansowym jednostki, [w:] Rachunkowość w teorii i praktyce, t. III: Sprawozdawczość i analiza finansowa, red. W. Gabrusewicz, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Zuchewicz J., Oddziaływanie polityki rachunkowości na jakość sprawozdań finansowych, [w:] Nauki o finansach 1, red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Zuchewicz J., Mikropolityka rachunkowości w kontekście instrumentarium makropolityki rachunkowości, [w:] Nauki o finansach 4, red. G. Borys, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192217

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.