PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 11--21
Tytuł artykułu

Wartości niematerialne w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa

Autorzy
Warianty tytułu
Intangible Assets in Accounting Policy of an Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przeanalizowano wybrane zagadnienia dotyczące wartości niematerialnych z punktu widzenia ustawy o rachunkowości, MSR 38 oraz US GAAP. Zwrócono uwagę na wartości niematerialne (rozumiane szerzej niż w analizowanych regulacjach) nieujawniane przez rachunkowość, które zostały nazwane aktywami niewidzialnymi. Wzmożone dążenia współczesnych jednostek do osiągnięcia konkurencyjności traktują aktywa niewidzialne w szczególny sposób, ponieważ od nich przede wszystkim zależy osiągnięcie sukcesu finansowo-biznesowego. Ponadto wskazano zależność między wybranymi składnikami aktywów niewidzialnych a mikropolityką rachunkowości finansowej i zarządczej jednostki. Świadomość tej zależności pozwala lepiej poznać aktywa niewidzialne i zrozumieć mechanizmy polityki rachunkowości.(abstrakt oryginalny)
EN
The article analyses selected problems typical for intangible assets from the perspective of the Accounting Law, IAS 38 and US GAAP. Next it presents intangible assets (understood in a broader meaning than the analyzed regulations) undisclosed by accounting and referred to as invisible assets. The intensifying attempts of contemporary entities to accomplish competitive advantage refer to invisible assets in a particular way, since they are mainly responsible for accomplishing financial and business success. Additionally the relationship between selected components of invisible assets as well as financial accounting and managerial micro-policy of an entity are also indicated. The awareness of such interdependence allows for becoming better acquainted with the concept of invisible assets helpful in understanding the due accounting policy mechanisms.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Bąk M., Różnorodność pojęć i klasyfikacji czynników niematerialnych ze szczególnym uwzględnieniem punktu widzenia rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, Nauki o Finansach 4, UE, Wrocław 2010.
 • Brzezin W., Nauka, polityka i praktyka rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce nr 32, Warszawa 1995.
 • Cebrowska T., Polityka bilansowa, [w:] T. Cebrowska (red.), Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Jarugowa A., Walińska E., Roczne sprawozdanie finansowe – ujęcie księgowe a podatkowe, ODDK, Gdańsk 1997.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), t. I, MSR 38, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Remlein M., W poszukiwaniu ładu terminologicznego. Polityka rachunkowości, polityka bilansowa, zasady rachunkowości, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Rachunkowość w teorii i praktyce, t. I: Rachunkowość finansowa, AE, Poznań 2007.
 • Rumniak P., Standaryzacja wyceny wartości niematerialnych na potrzeby bilansowe przedsiębiorstwa, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 60 (116), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2011.
 • Turyna J., Wartości niematerialne i ich wycena w świetle standardów rachunkowości amerykańskiej (US GAAP) oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), http:// www.e-finanse.com/artykuly/39.pdf (22.02.2011).
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Zuchewicz J., Mikropolityka rachunkowości w kontekście instrumentarium makropolityki rachunkowości, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 127, Nauki o Finansach 4, UE, Wrocław 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192245

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.