PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 82--96
Tytuł artykułu

Know-how jako składnik aktywów

Warianty tytułu
Know-how as an Asset
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono prawne, podatkowe oraz księgowe aspekty know-how. Na tej podstawie autorzy podjęli próbę określenia kryteriów uznawania know-how w sprawozdaniu finansowym. Rezultatem tych rozważań jest stwierdzenie, że know-how poza spełnieniem ogólnych kryteriów uznawania w bilansie wymaga dodatkowego udokumentowania założeń zastosowanych do wyceny i prognozy korzyści ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents legal, tax and accounting aspects of know-how. On this basis, the authors attempted to assess the criteria for the recognition of know-how in the financial statements. The result of the considerations is that know-how apart from fulfilling the general criteria of recognition in balance sheet should be also based on sufficient evidence of accepted principles of valuation and control over these resources.(original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Szczeciński
Bibliografia
 • Cięgotura J., Tajemnica handlowa czy patent?, „Własność Intelektualna” 2010, nr 3.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach IBPBI/2/423-286/09/BG z 19 maja 2009 r.
 • Interpretacja indywidualna IBPBI/2/423-1369/10/BG z 14 stycznia 2011 r. wydana przez dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
 • Interpretacja indywidualna ITPB3/423-614/10/AW z 17.01.2011 r., dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy.
 • Kasprzycki R., Umowa know-how jako umowa nienazwana, „Doradca Podatnika” 2005, nr 11.
 • Marciniuk J., Czy usługi szkoleniowe można zakwalifikować jako nabycie know-how, „Gazeta Prawna” 2006, nr 216.
 • Michewicz P., Co to jest know-how, www.medialine.pl (12.02.2011).
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, MSR nr 38 „Wartości niematerialne”, IASB, SKwP, Warszawa 2007.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 772/2004 z 7 kwietnia 2004 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską do kategorii porozumień o transferze technologii, DzUrz UE L 123 z 27 kwietnia 2004 r.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 lipca 2002 r. w sprawie wyłączenia niektórych kategorii porozumień dotyczących transferu technologii spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, DzU 2002 nr 137, poz. 1152.
 • Sobol E. (red.), Słownik wyrazów obcych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
 • Strzelec D., Wartości niematerialne i prawne, „Prawo Przedsiębiorcy” 2005, nr 42.
 • System Informacji Podatkowej, sip.mf.gov.pl.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, DzU 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010 nr 51, poz. 307 ze zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011 nr 74, poz. 397 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU 2003 nr 153, poz. 1503 ze zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223 ze zm.
 • Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2007 nr 50, poz. 331 ze zm.
 • Walińska E., Międzynarodowe standardy rachunkowości. Ogólne zasady pomiaru i prezentacji pozycji bilansu i rachunku wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2007.
 • Wyrok NSA z 31.07.2003 r. (sygn. III SA 1661/2001).
 • Założenia koncepcyjne MSR/MSSF, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB, SKwP, Warszawa 2007.
 • Ziętowska I., Know-how jako wartość niematerialna i prawna, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Krajowy i międzynarodowy wymiar współczesnej rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 117, UE, Poznań 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192261

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.