PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 97--109
Tytuł artykułu

Aktywowanie wewnętrznie wytworzonych zasobów niematerialnych w wartości innych aktywów - zagadnienia dyskusyjne

Autorzy
Warianty tytułu
Recognition of Internally Generated Intangible Resourcesi Value of Other Assets - Questionable Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł odnosi się do wykorzystania wartości użytkowej do wyceny niektórych pozycji w świetle rozwiązań polskich i międzynarodowych. Wartość użytkowa zdefiniowana jako zdyskontowana wartość przyszłych przepływów pieniężnych netto związanych z użytkowaniem pewnego składnika lub grupy zasobów odzwierciedla korzyści, które zgodnie z oczekiwaniami kierownictwa zostaną zrealizowane w przyszłości. Jak pokazuje przeprowadzona analiza, wpływ na przyszłe przepływy mają zarówno pozycje ujęte w sprawozdaniu finansowym, jak i te, które nie spełniają warunków takiego ujęcia. W tym kontekście przedyskutowano problem ujmowania wewnętrznie wygenerowanych zasobów niematerialnych w wartości innych aktywów, co może przybierać formę zastępowania wartości wykazywanych, a także ich aktywowania w przypadku odwracania odpisów aktualizujących.(abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to a usage of value in use when measuring some items under Polish and international regulations. The value in use defined as discounted amounts of future net cash flows relating to the use of one or some resources reflects benefits that will be realized in future in accordance with managers’ expectations. As it is discussed future inflows of cash may be influenced both by items recognized in a financial statement as well as by those which do not fulfill recognition criteria. In this context there is analysed the problem of recognition of internally generated intangible resources in value of other assets, which may take a form of replacing the value of items recognized as well as the capitalization of unrecognized assets when the impairment loss is reversed.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Barth M., Landsman W., Fundamental issues related to using fair value accounting for financial reporting, „Accounting Horizons” 1995, Vol. 9, No 4.
 • Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów”, Ministerstwo Finansów RP, http:// www.mf.gov.pl/dokument.php?const=1&dzial=74&id=17731&typ=news (28.09.2011).
 • Ladziński A., Woźny P., Prawo telekomunikacyjne a obowiązek uiszczenia opłat koncesyjnych, „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji” 2002, nr 1.
 • Michalak M., Wartość ekonomiczna jako wyznacznik utraty wartości aktywów, [w:] M. Walczak (red.), Międzynarodowe i polskie regulacje rachunkowości w praktyce, Difin, Warszawa 2003.
 • Michalak M., Utrata wartości aktywów – wymogi polskiego prawa bilansowego na tle rozwiązań międzynarodowych, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, t. 18 (74), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2004.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 • Rosenfield P., Prospects: A missing piece of current selling price reporting, „Abacus” 2008, Vol. 44, No 1.
 • Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i zastosowanie w przedsiębiorstwie, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 • Urbanek G., Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2008.
 • Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. Prawo telekomunikacyjne, DzU 2000 nr 73, poz. 852.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Walińska E., Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współczesnej rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192263

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.