PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | nr 190 Wartości niematerialne i prawne - ujmowanie i prezentacja | 119--132
Tytuł artykułu

Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych - inwestycje, wartości niematerialne i prawne czy towary?

Warianty tytułu
Property Rights from Certificates of Origins From Renewable Energy - Investments, Intangible Assets or Goods for Sale?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł został poświęcony prawom majątkowym ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, m.in. wiatru, wody, słońca. Skupiono się przede wszystkim na polskich wymaganiach prawnych, głównie prawa energetycznego oraz rachunkowego dotyczących "zielonych certyfikatów". Uwzględniono obecnie obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawy o rachunkowości i Stanowiska Krajowego Komitetu Rachunkowości. Zwrócono uwagę na trudności we właściwej klasyfikacji i wycenie omawianych certyfikatów.(abstrakt oryginalny)
EN
The article is devoted to property rights from the certificates of origins of electric power from renewable sources, among others from winter, water, the sun. The author concentrates on Polish legal claims, mainly energy and account law concerning green certificates. The author takes into account current legislation, including the Law on Accounting, the Position of Polish Accounting Committee. There is paid attention to difficulty in a suitable classification and valuation of discussed certificates.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Bibliografia
 • Chmal T., Wymogi prawne, jakie trzeba spełnić w celu pozyskania zielonych i czerwonych świadectw energetycznych, [w:] Niepublikowane materiały z konferencji zorganizowanej przez Businessman Institute w dn. 19-20 maja 2009 r. w Warszawie pt. "Świadectwa pochodzenia energetycznego. Od pozyskania koncesji do zbycia certyfikatów".
 • Ignatowski R., Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia energii, "Rachunkowość" 2007, nr 10.
 • Kozmana M., Dwutlenek węgla wygoni przemysł?, "Rzeczpospolita", Rynki & notowania, 2011, 28 kwietnia, s. B12.
 • Muras Z., Funkcjonowanie systemu wydawania świadectw pochodzenia z OŹE i kogeneracji, [w:] Niepublikowane materiały z konferencji zorganizowanej przez Businessman Institute w dniach 19-20 maja 2009 r. w Warszawie pt. "Świadectwa pochodzenia energetycznego. Od pozyskania koncesji do zbycia certyfikatów".
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 14.08.2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii, DzU 2008 nr 156, poz. 969.
 • Tańczuk M., Wyjaśnienie mechanizmu handlu Świadectwami Pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w OZE, http://snwes.pl/content/view/27/13/ (30.06.2009).
 • Uchwała nr 7/07 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, DzUrz MF 2007 nr 8, poz. 47.
 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, DzU 2006 nr 89, poz. 625, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004 nr 54, poz. 535, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, DzU 2011 nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1997 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 2010 nr 51, poz. 307, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2009 nr 152, poz. 1223, z późn. zm.
 • www.tge.pl (15.05. 2011).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171192269

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.